Brakkenstein in oude ansichten

Brakkenstein in oude ansichten

Auteur
:   E. Markhorst
Gemeente
:   Nijmegen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1793-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Brakkenstein in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Huize Brakkenstein, thans Chalet Brakkenstein. Het landgoed Brakkenstein komt in de geschiedschrijving reeds in de zeventiende eeuw VOOL Het huidige Chalet Brakkenstein werd gebouwd in het jaar 1864 en werd in 1903 aangekocht door baron Rudolf van Hovell tot Westerflier, die daar met zijn echtgenote, de douairiere, ging wonen. Deze baron schonk enige jaren later grond voor de bouw van klooster en kerk te Brakkenstein. Dit hield mede verband met de afstand tot de kerk in Hatert.

7. De omgeving van het klooster in de richting van de Scheidingsweg. Links het puntdakje van wat nu cafe "De Waldhoom" is. Verderop enkele boerderijen, waar onder anderen de families Van Grinsven en Peters hebben gewoond. Rechts aan de Heyendaalseweg het dubbelhuis waar de families Kersten en Fest woonden. Ook hier allemaal bouwland, waar later een gehele wijk werd gebouwd met straatnamen als Lentiusstraat, Lindanusstraat enzovoort.

8. Het stamhuis van de familie Verwey-Kropman, Het huis stond in De Fest en dateerde van 1885. Op de voorgrond moeder Thoonsen, tweede vrouw van Antoon Verwey, en een paar kinderen uit het eerste huwelijk. Omtrent de naam De Fest tast men nog in het duister. Met die naam werd niet alleen het pad aangeduid dat van de Heyendaalseweg naar de St.-Annastraat liep, maar ook de gronden aan beide zijden van het pad.

9. Een "panorama" vanaf het klooster in de riehting van de Kloosterlaan en verderop de Houtlaan. Daartussen lag De Fest. Reehts ziet men het huis van de families Busser en Verwey jr. Meer naar links woonde indertijd de familie Verwey sr. In de verte zijn nog enkele woonhuizen te onderseheiden, gelegen aan de St.-Annastraat. Beneden reehts is nog een stukje van de saeristie te ontdekken. Onder in het midden ziet u het earbidhok, nodig voor de toenmalige verliehting.

10. Tot een van de oudste families van Brakkenstein behoort de fami1ie Ado1fs. Op deze foto ziet u Theodorus Adolfs (1855-1925) en zijn vrouw, Catharina Hendriks (1860-1938). Zij hebben eerst gewoond in de Houtlaan en daarna hebben ze een huis 1aten bouwen aan de Heyendaalseweg nummer 220. Hun zoon Hendrikus heeft veel geijverd voor het tot stand komen van de roomskatholieke lagere school in Brakkenstein, met name de Pater Eymardschool.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek