Brakkenstein in oude ansichten

Brakkenstein in oude ansichten

Auteur
:   E. Markhorst
Gemeente
:   Nijmegen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1793-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Brakkenstein in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. De voorkant van het klooster Brakkenstein. Ret klooster is gebouwd in 1908 op een perceel grand, gekregen van baron Van Hovell tot Westerflier, die toentertijd in Huize Brakkenstein woonde. Op de voorgrand een groep militairen, op weg naar hun oefenterrein op Heumensoord. Op 5 februari had de aanbesteding plaatsgevonden onder architect C. Franssen van Roermond en Van Heuvel uit Vo1ke1 en werd de bouw aangenomen voor f 25.200,-. Tegen augustus zou het werk gereed moeten zijn. Op 11 augustus werd voor het eerst de Heilige Mis in het nieuwe klooster opgedragen, in een voorlopig kapelletje.

--'r" 1

~"J"

17. De eerstesteenlegging van de kerk te Brakkenstein door de overste van het klooster, pater H. Boudringhin, op 5 oktober 1913. De plannen voor de bouw dateren van 1912. In dat jaar gingen de baron en zijn echtgenote op audientie bij de bisschop, monseigneur Van de Ven, om namens de Paters van het H. Sacrament toestemming voor de bouw te vragen. De kerk werd ingezegend op 20 september 1914.

18. Het klooster Brakkenstein met de kerk. De zijvleugel aan de zuidzijde van het klooster werd pas in 1923 gebouwd. In die tijd lag het klooster te midden van akkerland, met hier en daar een eenzame boerderij. Na de Eerste Wereldoorlog kwamen de veranderingen in de buurtschap Brakkenstein langzaam maar zeker op gang. De nieuw gebouwde huizen vertoonden een ander aanzien dan de arbeiderswoningen aan de Heyendaalseweg en de Gerardsweg.

19. Deze foto 1aat het interieur zien van de kerk van Brakkenstein, in 1920. In het midden het altaar en de troon der Eeuwigdurende Uitstelling. De kerk was in gotische stij1 gebouwd en had de vorm van een kruis. Zij was vierendertig meter lang en twintig meter breed en bood p1aats aan ongeveer vijfhonderd personen. Ret priesterkoor had een breedte van twaa1f meter. Na de verbouwing, in 1964, is het interieur van de kerk sterk gewijzigd.

20. Foto van de Hout1aan, genornen in de riehting van de Heyendaa1seweg. Aan beide zijden van de weg staat nog een dubbe1e rij bornen. Aan de karresporen op de zandweg kunt u zien dat er af en toe a1 verkeer op de Houtlaan was. In de verte zien we nog een eenzarne fietser en reehts is tussen de bornen het dak van een boerderij ziehtbaar. De foto dateert van 1920 en heeft dee1 uitgernaakt van een serie ansiehtkaarten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek