Brakkenstein in oude ansichten

Brakkenstein in oude ansichten

Auteur
:   E. Markhorst
Gemeente
:   Nijmegen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1793-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Brakkenstein in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. Inwijding van het gebouw "Roomseh Leven". In mei 1927 werd een mooi en ruirn verenigingsgebouw geopend. Dit was voor vee1 verenigingen een enorme stimu1ans. Er was nu ge1egenheid voor bijvoorbee1d oefening of uitvoering. Op de foto ziet u, van links naar reehts, op de bovenste rij: Hent Ado1fs, Jan Kersten, meester Van Megen, Jan Derks, Wim Busser, Tinus Rutten, Toon Verwey jr., Toon Kropman en Piet Peters. Op de onderste rij: Toon Verwey sr., de heer Speenstra, Jan Smit, Rudolf Groos, Hent Jansen en Jan Eekhart.

32. De korfba1club "Emma", opgericht 10 augustus 1918. Het eerste negenta1 droeg gestreepte shirts. Het tweede nog niet. De k1euren geel-zwart zien we thans nog bij de voetbalvereniging Brakkenstein. Op de onderste rij, van links naar rech ts: Wim Kersten, Pietje Kersten, The Verwey, Wim Verwey, Hent Hermsen, Piet Verwey en Wim Gommers. Op de middelste rij: Thijs Verwey, Jan Spaan, Jan Kersten, Wim Thoonen, Albert Thoonen, Wim Kuppeve1d, Reinier Merkus, Frans Gerrits, Huub Busser, Anton Kersten, Wim Thoonen, Gradus Verwey, Hent Verwey en Cees Merkus. Op de bovenste rij: Piet de Leeuw, Cor Thijssen, Piet Kersten, The Fest en Piet Willems.

33. Leidinggevende personen van de harmonie "Sint Tarcisius" in 1929. Staande, van links naar rechts: Piet Busser, Bart van Dam en Jan Peters. Zittend: Theo Streijger, pater Enge1en, pater Sche1straete, Piet de Leeuwen Antoon Busser. De harmonie "Sint Tarcisius" werd opgericht in oktober 1929. Grond1egger hiervoor was de eerwaarde pater overste. Het eigen1ijke doe1 van de harmonie was de kerkelijke p1echtigheden in de parochie Brakkenstein met muziek op te luisteren, maar ook bij andere festiviteiten waren haar welluidende k1anken te horen.

34. Begrafenis van oud-Zouaaf Bart Leenders op het kerkhof te Brakkenstein, op 28 oktober 1931. Zouaaf Leenders 1eefde van 1842 tot 1931. Bart Leenders maakte dee1 uit van de Pause1ijke Zouaven, een vrijwilligerskorps dat werd opgericht om te strijden tegen Garibaldi, een Ita1iaanse vrijheidsstrijder die Rome trachtte te veroveren, dat onder pauselijk bewind stond. Vele jonge mannen uit onze streken hebben rond 1870 bij de Zouaven als vrijwilliger gediend.

35. De Pater Eymardweg, in 1932. Rechts eerst de Gabrielschool en dan het Zusterklooster met torentje. Wat een druk verkeer in die tijd! Door het toenemend aanta1 kinderen ontstond de wens een bijzondere meisjesschoo1 te stichten. In eerste instantie werd wat betreft de 1eiding gedacht aan de eerwaarde Zusters Dominicanessen (van Hatert) maar deze konden hier niet op ingaan. Zo deden in september 1929 de eerwaarde Zusters Franciscanessen van Oudenbosch hun intrede in Brakkenstein.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek