Breda in oude ansichten deel 1

Breda in oude ansichten deel 1

Auteur
:   dr.F.A. Brekelmans
Gemeente
:   Breda
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3023-3
Pagina's
:   176
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Breda in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

85. De winkeliers van de Haagdijk grepen de opening van de Tolbrug in 1922 aan om reclame te rnaken voor hun zaken.

86. De Haagdijk gold in het begin van deze eeuw om zijn vele steegjes met krotwoningen nog als "Ie ventre de Breda". Haiverwege links lag de Gampelstraat (of de .Antwerpse Barakken"), die we hier rand 1911 zien vanaf de Fellenoordstraat. Korte tijd later werden aIle huizen vernieuwd. In 1975-1979 werden aile huizen opnieuw gerenoveerd. De Gampelstraat draagt sedert 1980 de naam Peimolenstraat.

Uitg. J. J. v. Turnhout. No. 16597

HUGDtJK BRED..

87. Hier zien wij de Haagdijk ter hoogte van de Korte Gampelstraat (thans Pelmolenstraat). Op de hoek daarvan was rechts de smederij van A. van der Linden; op de andere hoek de bekende bakkerszaak van A. Bax-Mol, De tramrails is die van de tramverbinding Grote Markt-Haagpoort, Links achter de bocht lag het roorns-katholiek gasthuis. In de bocht, op nummer 158, was de graanhandel van C.W.A. Verdonk.

88. In het roorns-katholiek gasthuis was weimg comfort. De "rookzaa1" had een kale houten v1oer; de wandversiering bestond uit een paar gipsen heiligenbeeldjes en een enke1 primitief religieus prentje. Ret verouderde gebouw werd in 1978 afgebroken.

r

89. Wie in het gasthuis werd opgenomen, had een "onbezorgde" oude dag, maar moest wel werken. Hier maken de oudjes groente schoon onder toezicht van een zuster.

5289 l';tg-U'c Blom-Jeuken

90. Het Haagpoortstationnetje tegenover de 1atere St. Annakerk (rond 1904). Hier staan naast e1kaar de stoomtram in de riehting Etten of Zundert, geexploiteerd door de Z.N.S.M. en de paardetram, die van de Haagpoort over de Haagdijk naar de Grote Markt liep. Het eindpunt was voor de boekhande1 Van Turnhout. Op de voorgrond de oude in 1928 vernieuwde Haagpoortbrug over de Weerijs, Thans is hier het hoofdkantoor der B.B.A. gevestigd.

OUD BREDA

91. Enkele decennia tevoren (1871) ging men via een ander punt naar Princenhage, namelijk door de Antwerpse poort aan het einde der Nieuwe Huizen. De luiken in de poortgebouwen zijn reeds gesloten - alles wacht op de sloper.

92. De buitenzijde van de Antwerpse poort. De hardstenen leeuwekop bevindt zich thans op de binnenplaats van het Stedelijk Museum. Links in de poort staat een potten- en pannenkramer.

Markt Prinsenhage.

93. De Markt te Princenhage circa 1908. Links de gedenknaald, die op 17 september 1898 is onthu1d bij de troonsbestijging van koningin Wilhelmina. Ontworpen door Ant. Verlegh, In 1930 werd hij verplaatst naar het Heuvelplantsoen. Rechts op de kaart is een deel van een handwijzer zichtbaar.

ยท ....

~:.

Pl'in~enhagen.

Feto A. v~n Erp.

94. De Markt te Princenhage in 1904. Sommige huizen waren nog niet gemoderniseerd zoals het latere cafe "Marktzicht", thans cafe .Eeterij Jut en Job" (vierde huis van links). Op de pomp staat nog een lantaarn. Het huis achter in de Heilaarstraat is de oude pastorie. De paardetram reed tussen de stoomtramdiensten door, aileen in de zomer, van de Grote Markt naar Hotel Burck aan het Liesbosch.

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek