Breda in oude ansichten deel 1

Breda in oude ansichten deel 1

Auteur
:   dr.F.A. Brekelmans
Gemeente
:   Breda
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3023-3
Pagina's
:   176
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Breda in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

R.-K. BOTERFABRIEK ST. MARTINliS PRIKCENH..<.GE

95. In het begin van deze eeuw ontstonden overal zuivelfabrieken. Die in Princenhage was aan de H. Martinus gewijd en verrees in de Mastbosstraat. Thans is zij uitgegroeid tot een bedrijf van grote ornvang, sedert 1 januari 1979 onderdeel van BMV Carnpina B. V. Bovenstaand gebouw is reeds jaren geleden door een nieuw vervangen.

Ho:~1 Boschnak - Gt~'e

96. Hotel "Boschhek" lag niet in Ginneken zoals het onderschrift zegt, maar aan de Dr. Schaepman1aan onder Princenhage. Het werd in 1902 als hotel en pension geexploiteerd door C. van den Enden-Snepvangers. Het zou in 1818 a1s klein ja chthuis zijn opgericht. Eind 1978 is het hotel echter afgebrand.

qrootestraat - prinsenhagen

foto de JODg - ultgave J. H. van GaaJeD. Breda

97. De Liesboschstraat te Princenhage heette vraeger (1905) Grotestraat. Rechts een gedeelte der woning, rand 1788 gebouwd door de Princenhaagse schout J.A. Rijcken. Links op de hoek het vroegere huis van de notaris Bode (anno 1709).

St. Luciage ticht. Priosenhage.

Citgave: J. H. van Gaalen.

98. Op initiatief van pastoor P. van Oers werd aan de Liesboschlaan in 1890 een roorns-katholiek gasthuis opgericht, het St.-Luciagesticht. Architect was de Princenhagenaar J. Langelaar. Het gebouw brandde af in 1944. Thans staat hier het psychogeriatrisch verpleeghuis van de Luciastichting.

99. lets verderop stond de hoogste molen van Nederland. Korenmolen "De Hoop" (achtendertig meter hoog en tien zolders! ) was na het afbranden van de vorige molen in 1898 veel hoger gebouwd. In 1927 werd hij van kap en wieken ontdaan. De molen werd geexploiteerd door "de koning van de lijnkoeken", Martinus Pals, die in 1909 naar Canada emigreerde.

?? Korenmolen- Pals- )?rinsenhagen

100. Tegenover de Sprundelsebaan (ter hoogte van het huidige viaduct) passeerde men het hotelletje "Lindenhof", dat tevens halte van de stoomtram was. De stopvlag voor de tram steekt uit. Rond 1905 was P.J. Kramers-Brandhoff eigenaar. Het huis is rond 1939 voor de oprit van de rijksweg 16 afgebroken.

Prinsenhage Hulzc Lindenberg

101. Evenals Ginneken was Princenhage rijk aan buitenplaatsen. Aan de Sprundelsebaan werd in 1858 "Huize Lindenburg" gebouwd, dat lange tijd werd bewoond door de familie Speyart van Woerden (circa 1909).

)'{ote .£iesbosch.

prinsenhagen.

102. Tegenover het bas stand "Hotel Liesbosch", later "Hotel (G.H.) Burck" genaamd. Het had een park van anderhalve hectare. In 1944 is het afgebrand en niet herbouwd.

c,

s

o o

~

o III o o

~

J30schwachler £iesbosch.

103. De uitspanning De Boschwachter in het Liesbosch zag er in 1895 nog aldus uit. Tot in onze tijd gingen er 's zondags ve1en buiten thee drinken.

6roefen uH ~reaa.

prinsenhagen.

)-tole! J'{uis ten .Bosch.

104. Nabij de grens met Etten lag aan de rijksweg het "Huis ten Bosch", dat in 1832 door Francis Twiss was gebouwd als herberg en pension. In 1897 was J.G. Vermeer exploitant van dit familiehotel. In 1904 kochten de benedictinessen van het H. Sacrament te Rouen het aan als klooster. In 1912 kwam het complex aan de priesters van het H. Hart, die het gebouw in 1933 afbraken en door een nieuw klooster vervingen. Sinds 1972 is het rusthuis van de congregatie van de kleine zusters van de H. J ozef.

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek