Breda in oude ansichten deel 1

Breda in oude ansichten deel 1

Auteur
:   dr.F.A. Brekelmans
Gemeente
:   Breda
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3023-3
Pagina's
:   176
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Breda in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

II Gebeurtenissen1866-1936

105. 11 juli 1866. Eerstesteenlegging van de kathedraal aan de Prinsenkade door monseigneur J. van Genk, bisschop van Adras i.p.i. De plebaan van de kerk was pastoor P.J. Werden die de feestrede hield. De plechtigheid werd opgeluisterd door de zangkoren van de drie Bredase parochies, de twee liedertafels "Breda's Mannenkoor" en "Cecilia" en door de "Muziekvereeniging Vlijt en Volharding". De bouw van de kerk duurde drie jaar. Zij werd op 3 augustus 1869 ingewijd.

106. Een ander beeld van de kerkwijding, waarvan de "Nieuwe Bredasche" en de "Oosterhoutsche Courant" zeiden: "Het gebouw was inwendig keurig versierd met bloemen, boompjes, guirlandes, draperien, tal van nationale driekleuren, zinrijke en zeer toepasselijke jaarschriften in verschillende talen" en: "De feestviering werd door het schoonste weder begunstigd". De toegangsprijzen tot de plechtigheid bedroegen f 1,-- en voor gereserveerde plaatsen f 1,50. Deze twee foto's behoren tot een serie van vijf, vervaardigd door de gebroeders Kerremans uit de Boschstraat.

107. Het St-Nicolaascomite tracteerde arme kinderen jaarlijks op een goede maaltijd. Hier zien we de jonge gasten bijeen in Concordia, circa 1894.

fl ,

108. De stad Breda had immer sterke behoefte aan een goede drinkwatervoorziening. Toen de techniek en de geldmiddelen dit mogelijk maakten werd hier waterleiding aangelegd en op 15 februari 1894 in gebruik gesteld. V66r het stadhuis was een fontein geplaatst.

109. Ret oplaten van een luchtballon met reizigers behoort vanouds tot het programma van volksfeesten. Hier zien we (1895) vanaf het dak van Concordia de ballon Leon Mary koers zetten naar het noord-oosten. Ret Van Coothplein had toen ten dele nog een lage bebouwing.

110. De Bredase schoenmakerszoon P.P.H. van Ham, die op 10 februari 1839 in het hoekhuis Van Coothp1ein-Ginnekenstraat werd geboren, bracht het tot generaal- majoor in het OostIndische leger. A1s tweede bevelhebber der expeditie tegen Lombok sneuvelde hij te Tjakra Negara op 2S augustus 1894. Erkentelijke krijgsmakkers en vrienden eerden zijn nagedachtenis door op 17 juni 1897 in zijn geboortep1aats een borstbee1d te onthullen, ontworpen door A. Wirtz en vervaardigd in de Bredase gieterij van Marijnen.

111. Een jaar later werd een ander monument onthuld, nu op de Grote Markt en wel ter ere van de troonsbestijging van koningin Wilhelmina. Ret was een fontein ontworpen door A.F. Gips te Delft en vervaardigd door J.B. Petit te Breda en G.J. Vincent en Co. te Schiedam. Zij stand aan de zuidzijde van de Markt nabij de Halstraat en werd in 1909 verplaatst naar de Sophiastraat.

"';/ ~ - / .. //z~

";";';";;';:;:.,: ยป<> .

i I

bet 75-jarig bestaan der K. :!II. A.CADEMIE 1828-1903.

112. De Koninklijke Militaire Academie heeft in Breda steeds een belangrijke plaats ingenomen. Geen wonder dat haar jubilea luisterrijk gevierd werden. In 1903 werden de reunisten, die per stoomtrein arriveerden, feestelijk aan het station afgehaald. De tramrails langs het station was de verbinding tussen de Zuid-Nederlandse en de Oosterhoutse tram.

'-"''''';'''wy;;';

113. Ook hotel "De Kroon" aan de Boschstraatno. 28 vervulde eenrol bij deze feestenen was mooi versierd. Dit hotel werd in die tijd geexploiteerd door H.H. Sinnige. Rechts naast het hotel was meubeJmaker A.W. Nijs gevestigd. Het monumentale pand is enkele jaren geleden afgebroken.

114. De plechtige onthulling van het Baronie-monument in het Valkenberg ter gelegenheid van het vijfhonderdjarig jubileum van de blijde inkomst van Engelbrecht I van Nassau en Johanna van Polanen in Breda 3 juli 1905. Ret was door dr. P.J .R. Cuypers ontworpen en uitgevoerd door de firma Cuypers en Co. te Roermond. Ret stelt de blijde intocht van het grafelijke paar voor.

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek