Breda in oude ansichten deel 1

Breda in oude ansichten deel 1

Auteur
:   dr.F.A. Brekelmans
Gemeente
:   Breda
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3023-3
Pagina's
:   176
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Breda in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  >  |  >>

115. De overreiking van het vaandel van de opgeheven Bredase schutterij door majoorcommandant L. Kamerling aan de waarnemend burgemeester A.P. Scheltus v66r het stadhuis op 2 augustus 1907. Verder waren aanwezig: wethouder W.G.H. Rombouts, gemeentesecretaris A.R. Vermeulen, de generaal-rnajoor-bevelhebber van de derde militaire afdeling en kolonels van de infant erie en veldartillerie. Het vaandel, thans berustend in het Stedelijk Museum, was in 1874 door (Bredase) dames aan de schutterij vereerd.

116. In een oud huis aan de Ulvenhoutse1aan 7 te Ginneken woonde van 1904 tot 1911 een "wonderdokter" (suggestor of magnetiseur), Francois Joseph Marie Colson (1878-1911). Talloze zieken kwamen tot hem om hulp en genezing. Soms hield hij spreekuur in een houten "Belvedere" in het Ulvenhoutse Bos, thans Julianalaan 40. Hij liep rond in een blauwe pij en had een baard als een apostel. Alle vrouwen adoreerden hem.

117. De Machinefabriek Breda aan de Nieuwe Weg vierde in 1912 haar gouden bestaan. Deze erepoort werd door de leerlingen van de ambachtsschool vervaardigd.

118. De onafhankelijkheidsfeesten van 28 tot 30 september 1913 werden ook in Breda gevierd. Hier zien we de feeststoet door de Nieuwe Ginnekenstraat trekken.

119. De bewoners van de vo1ksbuurten waren de Koningin zeer toegedaan. Hier hangt het portret van Wilhelmina tussen de versieringen in de Lange Gampelstraat bij de onafhankelijkheidsfeesten van 1913.

De verkieeing trijd in het 3e district re Breda. Een blik op do volksmenigte voor hct sternlokaal.

120. Voor de verkiezingen was de stad sedert 1905 in drie districten verdee1d. Een der stembureau's hie1d zitting in de gasfabriek. Hier zien we de volksmenigte op de Nieuwe Prinsenkade in 1907 bij de uitslag van de verkiezingen van de gemeenteraad, waarbij de priester-socialist dr. Jan van den Brink tot raadslid werd gekozen.

121. Breda was tijdens de eerste were1door1og een toev1uchtsoord voor veel Belgische v1uchtelingen. Hier zien we een groep voor het lokaal van de Nederlandse Padvin ders Bond, vermoedelijk Middellaan 88. Op de deur staat: "Bredasche ... "

122. Een van de vele zolders (Wolfs Molenberg, Leuvenaarstraat) die tot verblijf voor Belgische vluchtelingen werden ingericht (1914/1915).

123. Het Breda's Steuncomite voor Vluchtelingen, circa 1915. Zittend van links naar rechts: 3. Franz Smits van Waesberghe (1875-1942); 4. Charles van Pelt, vice-consul van Belgic, voorzitter van het cornite ; 6. Charles Smits (1879-1956); 7. A. van Iersel. Staande, zesde van links: Lapidaire.

124. Wateroverlast kende Breda in alle tijden. Hier zien we het terrein tussen Tramsingel, Beekstraat, Dijkje en Lunetstraat, overstroomd door het afvalwater uit de sloot der jamfabriek aan de Haagweg, tengevolge van de hoge buitenwaterstand, februari 1916. Midden op de achtergrond het Kapucijnenk1ooster.

<<  |  <  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek