Breda in oude ansichten deel 1

Breda in oude ansichten deel 1

Auteur
:   dr.F.A. Brekelmans
Gemeente
:   Breda
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3023-3
Pagina's
:   176
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Breda in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  >  |  >>

125. Op het einde van de eerste wereldoorlog heerste ook in onze stad voedselnood. Reeds toen kende men de centrale voedselbereiding in een (provisorische) centrale keuken, 1917/1918.

126. En hier het kantoor van de centrale keuken, 1917/1918. Er was nog alleen gasverlichting.

127. Kort na de oorlog beleefden de burgerwachten een bloeitijd. Hier een openluchtmaaltijd op de Galderse Heide tijdens de nation ale schietwedstrijden van de Vrijwillige Burgerwachten op 16 september 1920.

128. Na zeer 1angdurig over1eg en voorbereiding kreeg onze stad in 1921 eindelijk een standbeeld van koning-stadhouder Willem III op het Kasteelplein.

129. In 1922 werd de Tolbrug (voor het laatst) vernieuwd. We zien het gemeentebestuur en twee winkelcomite's na het doorknippen van het lint. De brug kwam in 1940 te vervallen door de gedeeltelijke demping van de Mark. Geheellinks het Woningbureau Van den Berg en Co. Rechts de ijzerwarenhandel "Op de Trapkes". De feestelijkheden rond de opening waren georganiseerd door een co mite van winkeliers uit de Brugstraten en de Haagdijk.

130. De raadzaal in de nieuwe, door J.W. Hanrath ontworpen.stadhuisvleugel werd plechtig in gebruik genom en op 28 juni 1926. Het college van B. en W. zat toen nog aan de smalle kant van de zaal v66r de wandschildering voor J oep Nicolas. Er waren destijds eenentwintig raadsleden.

131. Op het grondgebied van Teteringen, in de Be1crumpolder, legde de stad een veemarkt aan. De officiele opening vond op 1 maart 1926 p1aats. De heer met de grote snor en de bo1hoed is G.M. Sutorius (overleden in 1967), burgemeester van Teteringen. Breda's burgemeester mr. dr. W.G.A. van Sonsbeeck steekt de sleutel in het hek.

132. In het begin heerste er grote drukte. Hier kopers en verkopers op en v66r het marktterrein, alles gezien vanaf de Po1derstraat, 1926.

133. Zo zag de Bredase grondwerker er veertig jaar ge1eden uit. In juli 1926 werd in het Wilhe1minapark een rio1ering aange1egd.

134. Op 20 juli 1927 werd op het Stadserf een monument ale met dierenmotieven versierde bank onthuld, ontworpen door architect Hanrath en vervaardigd door de beeldhouwer Schaap. Zij was een geschenk van aehtenzeventig Bredase verenigingen. Op de bank van links naar reehts: burgemeester Van Sonsbeeck, mevrouw Van Wijmen en Franz Smits. Staande van links naar reehts: de heren Van Koolwijk, (direeteur beplantingen), notaris Versehraage, ir. A. Smits, wethouder Korteweg, wethouder Moll, wethouder Pelster (? ) en gemeenteseeretaris Jonkergouw.

<<  |  <  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek