Breda in oude ansichten deel 1

Breda in oude ansichten deel 1

Auteur
:   dr.F.A. Brekelmans
Gemeente
:   Breda
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3023-3
Pagina's
:   176
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Breda in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  >  |  >>

135. In de jaren twintig werd oak arbeidsbemiddeling verleend. In 1927 werd de arbeidsbeurs in de Cingelstraat geopend. Van links naar rechts zien we: 4. mr. F.F.X. Cerutti, 7. c.L. Snepvangers, 9. mr. H.J. Pelster, 12. burgemeester mr. dr. Van Sonsbeeck, 14. H.J. Moll, 15. J. Reyn (Openbare Werken), 16. J.M. Meyvis, 17. Barend Cohen en 18. P.G. Gruys.

136. De verkiezingen brachten vroeger veel meer opschudding teweeg. Hier zien we grote belangstelling voor het kantoor van het Dagblad van Noord-Brabant in de Reigerstraat bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 juli 1927. Deze verkiezingen hielden waarschijnlijk verband met de annexatie van grote delen van Ginneken en Bavel, Teteringen en Princenhage per 1 mei 1927.

....----

137. am de jeugd te interesseren voor bomen en bossen werd in 1927 een boomp1antdag in de Boswachterij Dorst gehouden voor leerlingen van Bredase en Oosterhoutse scholen. We zien hier op 29 maart Bredase kinderen vertrekken vanaf de Oude Vest.

?. --~

138. En hier de stoet op de Tilburgseweg nabij de Viersprong op weg naar Dorst. De Bredase industrie had voor vrachtauto's gezorgd.

139. Het jaar daarop bracht het grate eeuwfeest van de Koninklijke Militaire Academie, 1828-1928. Het begin van de Haagweg, Vestkant, Kolfbaanstraat en omgeving heette toen "Westerkwartier". De fabrieksschoorsteen op de achtergrond is die van de jamfabriek. Links het dr. Jan Ingen Houszp1ein.

140. De Koningin en prins Hendrik 1uisterden de K.M.A.-feesten op en werden per "limousine" aan het station afgehaa1d.

141. De annexatie per 1 mei 1927 van grote de1en van Teteringen, Ginneken en Princenhage maakte uitbreiding en vernieuwing der water1eiding no dig. In maart 1929 werd het pompstation te Dorst na verbouwing geopend. De genodigden worden hier rondge1eid.

142. Van tijd tot tijd kon Breda feestvieren voor een honderdjarige. Johanna DamenUnnincx, die op 18 juli 1831 te Leur was geboren, werd op zaterdag 18 ju1i 1931 op het stadhuis ontvangen na een feestelijke rondrit in een open rijtuig, We zien haar hier op het Stadserf met burgemeester Van Sonsbeeck en haar drie zoons. Achter hen wethouder Van Buitenen, 1eden van Breda Vooruit en het feestcomite Torenstraat. Mevrouw Damen verhuisde later nog naar Terheijden.

143. Tijdens de Belgische opstand was het hoofdkwartier van het veldleger te Breda gevestigd in het latere belastingkantoor in de Catharinastraat, thans kantoor Rijkswaterstaat en Inspectie B.L.O. Van hieruit begon de bekende Tiendaagse Veldtocht. Ter herinnering daaraan onthulde generaal Snijders op 8 september 1931 een gedenksteen boven de poort van het belastingkantoor op nummer 93.

144. Generaa1 Snijders en burgemeester Van Sonsbeeck na de onthulling van de gedenksteen gefotografeerd in de St. Annastraat op weg naar het stadhuis,

<<  |  <  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek