Artikel niet aanwezig

Het artikel dat u wilt bekijken is niet aanwezig.

Fragmenten uit het boek ''

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

5. De Reigerstraat noordzijde rand 1900. Het vierde huis vanaf de hoek was het bekende restaurant annex feestzaa1 "Hof van Holland" (thans bioscoop Casino). Daarnaast de openbare school, die van 1887 tot 1901 het Stedelijk Gymnasium (thans societeit "De Katholieke Kring") onderdak verschafte.

6. De Torenstraat westzijde rand 1905. De eerste winkel van rechts (thans nummer 11) werd gedreven door de koper- en b1iks1ager P.J.M. C1aessen. Daarnaast de zaak in muziekinstrumenten van W.A. Wick. Op nummer 7 was 1akenhande1aar J.L. Arnaud gevestigd.

7. De Synagoge in de Schoolstraat werd in 1844 gesticht. Tevoren deed de Israelitische gemeente dienst in een huis op de Haagdijk. Het gebouw hierboven is tijdens de Duitse bezetting inwendig vernield en later niet meer als synagoge ingericht.

OVD BREDA GROEX:-IARKT

THA~S HA VER:-IARKT

8. De Haverrnark t, ook wel Groenmarkt genoemd, is een van de oudste pleinen van de stad. De driehoekige vorm wijst mogelijk op een oorsprong in de Frankische tijd. Deze foto dateert van rand 1868. Men ziet het gerestaureerde pand "De Vogel Struys" (nummer 21) nag geheel intact. Het deed enige tijd dienst als post- en telegraafkantoor. Naast dit huis ziet men cafe "Burgerlust".

.7(avermarkl

Jjreda

Ultgave J. H. van Gaalen, Breda

9. Hetzelfde plein dertig jaar later. Diverse huizen hebben inmiddels nieuwe gevels gekregen. Let op de lantaarn midden op de Markt.

Vischmarkt, Breda.

10. De zeevismarkt was van ouds op de hoek van de Haven en de Vismarktstraat. De hal, hier gefotografeerd rand i 925, dateert van het midden van de achttiende eeuw. Tegen de westgevel van de Waag (later postkantoor) was de riviervisafslag.

Haven. BREDA.

11. De Haven zoals deze rond 1910 was. Dit water, onderdeel van de rivier de Mark, was eens de slagader van de stad en onmisbaar voor handel en verkeer. Tot 1540 lagen aan deze kant de stadsmuren van de eerste omwalling.

12. Gezicht in 1869 vanaf de Grote Toren op de bijna voltooide kathedra1e kerk van de H. Barbara aan de Prinsenkade. De kleine toren is nog nie t gebouwd. In het lage huis op het kerkplein woonde de letterzetter J .M.J. Lahm. Op de achtergrond de vestingwerken der stad in de richting van Princenhage. Direct achter de kerk ligt het bastion NassauWallon. We hebben hier de enige foto , waarop nog een deel der na 1870 geslechte buitenvestingwerken zichtbaar is. De kathedraal werd afgebroken in 1970.

13. Haven en Prinsenkade rond 1870. De brug - de Hoge Brug genaamd - die in 1615 hier was gebouwd, werd in 1883 afgebroken en vervangen door een ijzeren draaibrug afkomstig van de Koolvliet te Antwerpen.

14. Gezicht op het gedeelte der Prinsenkade tussen Zoutstraat en Van Bergenstraat. Van het huis geheel rechts met tympanon (Van Bergenstraat 3) werd in 1867 door H.G. Moolenbergh de eerste steen gelegd. Het huis op de hoek was het brandspuithuis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek