Artikel niet aanwezig

Het artikel dat u wilt bekijken is niet aanwezig.

Fragmenten uit het boek ''

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

THAXS XIRUWE PRIXS' KKAI>E

15. Ret gedeelte der Prinsenkade tussen de latere Van Bergenstraat en de Waterpoort in 1870. Ret hoge huis is het kantoor van de stedelijke belastingen met het opschrift:

Ren(ovatum) 1849. Let op de vrouw met Brabantse muts in de voordeur.

OUD BRF.DA

WATERPOO'RT

G~:Z[CHT OP yE WA'G THA:"S POSTKA:"TOOR f"

16. Gezicht op de stad vanaf de weg v66r de Waterpoort in 1870. Tegen de Waag (thans bureau rijkspolitie) stand de riviervisafslag. In de bovenzaal was een dansinstituut gevestigd. Vroeger vergaderde er het St.-Sebastiaansgilde.

Foto A. 'tan Erp, G/:'",neken.

17. Een der twee vijfhoekige torens van het Kasteel, de Granaat- en Duiventoren, in opdracht van graaf Hendrik III rond 1507 gebouwd. De Waterpoort, die in de vo1ksmond het Spanjaardsgat werd genoemd, kwam eerst twintig jaar na de Turfschipaffaire tot stand. De torens (foto uit circa 1900) werden in 1903-1910 gerestaureerd door architect J.F.L. Frowein.

- /' -

BREDA

ieuwe Prir.scnkadc

'it!!. Herman de Ruiter. v h. lirma G. G. de voozt. Breda.

18. De bekende "Gasbrug" over de Tramsingel circa 1904. Zij verbond de Nieuwe Prinsenkade en de Markkade. Op de brug de paardetram van het station naar Hotel Mastbosch, welke lijn in 1903 was geopend.

Suikerf;briek. BREDA.

19. Het nieuwe Bredase industriegebied, overigens buiten de stad onder Princenhage ge1egen. Hier zien we de Markkade met de spoorbrug. Geheel rechts de suikerfabriek "Wittouck", in 1872 aldaar gesticht als "Bredasche Beetworte1suikerfabriek onder de Fa. van Aken, Segers en compagnie". De eerste spoorbrug was in 1862 gebouwd door de Bredase firma Backer en Rueb.

20. We gaan nu even terug over de Gasbrug door de Gasstraat naar de Leuvenaarstraat. Daar stand v66r de slechting der wallen in 1870 de oliemolen van I.H. Betz (overleden 1878) op het Bastion Leugenaar. De foto lOU dateren van 1850. Op het voorterrein is later de Leuvenaarstraat aangelegd.

21. In de Leuvenaarstraat rechtsaf slaande kwamen we in de Nieuwe Dieststraat. Daar was op 6 oktober 1883 het "R.K. Gesticht voor oude Vrouwen" in gebruik genomen, dat tevoren in de Visserstraat was gevestigd, Rond 1906 werd hierin het St.-Willibrordusgesticht voor voogdijkinderen ondergebracht, dat bestaan heeft tot rond 1959. Dit complex werd afgebroken in 1976 en door een flatgebouw van 88 appartementen vervangen. Links is de Middellaan met de Kwattafabriek zichtbaar. Deze laatste is in 1979 gesloopt.

22. Terug in het centrum komen we op het Stadserf terecht met de oude achtervleugel van het stadhuis, waarin de raadzaal was ondergebracht. Rechts de passementfabriek van J .F. Segers nadat deze op 4 januari 1918 was afgebrand.

23. Door de St. Annastraat en de Catharinastraat gaan we terug naar het Valkenberg. Daar stand in een afgescheiden gedeelte van 1898 tot 1925 het paviljoen van de "Groote Societeit". Ook was er een muziektent.

24. In een hoek van het Valkenberg verrees in 1880 het Katholiek Militair Tehuis aan de Zwaanstraat. Ret werd in 1898 uitgebreid en in 1965 geheel afgebroken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek