Artikel niet aanwezig

Het artikel dat u wilt bekijken is niet aanwezig.

Fragmenten uit het boek ''

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

BREDA

Hoogere Burgerschool

Ultl1'" C. a Am.. Breda.

35. In 1867 werd in Breda een h.b.s., oorspronkelijk een gemeentelijke instelling, gesticht aan het Kastee1p1ein v66r de Koninklijke Militaire Academie. Maar in 1901 verrees een nieuw gebouw aan de Nassaustraat tegelijk met het nieuwe gymnasium, daarachter aan de NassausingeI.

36. De Veemarktstraat met cafe "Modern" waarin destijds (circa 1900) nog de "Groote Societeit" was gevestigd, vo1gens dr. J.L.M. de Lepper "rond 1860 duidelijk het trefpunt van de beter gesitueerden, na 1870 een liberaa1 bo1werk". Ret cafe "Modern" werd gesloten in 1977.

37. De andere zijde van de Veernarktstraat circa 1900. De poort tussen het tweede en derde huis is de oude ingang van de Lutherse Kerk.

38. Over de Grote Markt lopend komen we aan de Ridderstraat. We zien hier (rond 1910) de rails van de Ginnekense paardetram. De rechtdoorgaande tramrails liepen door de St. J anstraat en werden op markt- en kermisdagen gebruikt. Op de achtergrond de Karrestraat; op nummer 12 (B 6) was rond 1900 het advocatenkantoor van mrs. A.P.L. Nelissen (de 1atere minister), P.M.J.E. Bloemarts en L.J.M. Nelissen (de latere kantonrechter) gevestigd.

Hoek Ridtl"rsLrnaL

39. Hoek Ridderstraat-Eindstraat (circa 1895). Hier was de galanteriewinkel "De Stad Parijs" gevestigd , daarnaast de rooms-katholieke 1eesbibliotheek. Achteraan links (met topgevel) het "Stads Tekeninstituut", later de lingeriezaak van de firma Pennock. Het huis nummer 3 naast de leesbibliotheek is het geboortehuis van de Bredase medicus dr. Jan Ingen Housz.

BREDA

Eindstraat

40. De Eindstraat nu in reehte linie genomen, rond 1903. De vlaggen hang en uit, dus er zal feest zijn, Het vierde huis van reehts is dan ook versierd. Let ook op de rails van de paardetram. De wissel met hefboom is niet zichtbaar. De Baronielaantram ging reeht van de Eindstraat de Karrestraat in. De afbuigende rails zijn van de Ginnekense tram.

41. Het einde van de Eindstraat nabij de Karnemelkstraat-Houtmarkt. Rechts is thans een herenkledingzaak, links een grote speelgoedzaak. Vroeger was rechts gevestigd het kassierskantoor van mejuffrouw Klep uit Oosterhout met haar klerk Van den Ossenblok, dat later overgenom en werd door de firma Ingen Housz. Links trof men de speculaaswinkel van K.Th. Ballintijn aan.

=JrJ ~ I(~ --

-

-

?

Breda

Eindstraat

BREDA

Gereformeerde Kerk

42. De gereformeerden te Breda kregen op het eind van de negentiende eeuw een nieuw eigen kerkgebouw aan de Karnemelkstraat. Onder het fronton staat: ,,18 EBEN-HAEZER 96." Dit perceel is na een brand in 1986 afgebroken. In de jaren dertig stichtte men een kerk aan de Zandberglaan.

43. De oudste machinefabriek te Breda is die van Backer en Rueb, in 1862 gesticht door if. C.M. de Bruyn Kops en jonkheer Ferd. Backer op een eiland in de Mark nabij de Nieuwe Weg. We zien hier het bedrijf kort v66r de verp1aatsing naar de Belcrumpo1der in 1939.

QUD BRF.DA

GINNEKEN TRAA T

44. De Ginnekenstraat had vroeger een gehee1 andere sfeer. Deze foto dateert van circa 1870 toen er nog weinig winkels waren. Hier zien we het gedeelte tussen Akkerstraat en Karnemelkstraat. Het eerste huis links is thans de Edah; daarnaast is in 1964 het pand Voss gebouwd. Het derde huis van links werd in de negentiende eeuw bewoond door de vader van de letterkundige Jacques Perk, dominee M.A. Perk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek