Artikel niet aanwezig

Het artikel dat u wilt bekijken is niet aanwezig.

Fragmenten uit het boek ''

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

(:inncken:-,tnuu ...

45. Het gedeelte Ginnekenstraat tussen Stallingstraat en Van Coothplein circa 1895. Het huis met klokgevel rechts is thans in twee gedeelten gesplitst (nummer 137-137c.). Let op de telefoonpaallinks.

~treda.

un ~Rl<:O.

G[:,XItKF.KP ORT (BI."NIVZIJD,.) THA:'-S VA.' COOTHPI,EI, .

46. Midden op het huidige Van Coothplein (vroeger: Wapenplein) stond rond 1870 de Ginnekenpoort. De luiken links zijn reeds gesloten. De straatwand reehts bestaat nog altijd, Het huis met fronton is nu nummer 10. Links van de poort was het molenaarshuis van "De Vier Winden".

BREDA

Uitl10Te C. O. Aut', Breda.

47. Even terug op het Van Coothplein. Op hetzelfde plein zouden in 1881 de schouwburg "Concordia" en in 1886 de ambachtsschool verrijzen. De Concordiabezoekers konden zich na de voorstellingen in het cafe-restaurant van Concordia's buffethouder W.F. Reket vertreden (1898). Later werd dit overgenomen door C.W. Plasm an. Het speciale Concordiatramlijntje van de Ginnekentram is hier zichtbaar.

van Coothplein

48. Rechts van de Ginnekenpoort, achter het latere Grand Theater, lag de molen "De Vier Winden". Toen deze in 1912 werd gesloopt werd in de molenberg deze onderaardse gang aangetroffen. Het afgegraven zand werd later naar het terre in vervoerd, waarop de Ernst Casimirstraat is aangelegd.

49. De Nieuwe Ginnekenstraat opgebroken, vermoedelijk voor de aan1eg van de gemeentelijke waterleiding rand 1893. In de verte links het torentje op de hoek Wilhelminastraat/Wilhelminasingel. Ret huis nummer 19 werd bewoond door notaris A.J.A. Verschraage.

Wilhelminaslraat

BREDA

50. Nog een smalle brug lag circa 1908 tussen Nieuwe Ginnekenstraat en Wilhe1minastraat. Zij werd in 1913 verbreed. Rechts op de hoek de nog bestaande apotheek, toen gedreven door A.J.B. van Steenbergen-Heidema. Hier kruisen de tramlijnen van de Ginnekentram (van rechts onder naar links boven) en van de Mastboschtram (van links onder naar rechts achter) elkaar.

BREDA

Boulevard

fete A. van Erp.

51. Hier zijn we buiten de stad op de Boulevard Breda-Mastbosch, later Baronielaan genoemd. Deze veertienhonderd meter lange laan was bedoeld als een rechtstreekse verbinding tussen stad en bos; zij werd in de jaren 1897-1899 door particulieren aangelegd op het grondgebied der gemeenten Teteringen, Princenhage en Ginneken. De laan had zestig jaar geleden nog een middenpad. De H. Hartkerk (links) werd gebouwd in 1900. Rechts de huizen 49-51.

I . ." .

BaronieJaan - Breda

52. Ret einde van de laan nabij het bos. "De Boulevard wordt, vooral des Zondags, bezocht door honderden wandelaars, welks getal gewis nog zal toenemen naarmate de weg meer bebouwd en schaduwrijker zal worden" (V.V.V.-gids 1902).

l- 010 van Erl'-rit:;-'l'e: J. II. van Gaa le n. Breda.

53. Op de hoek Baronielaan-Duivelsbruglaan lag sedert 1893 de badinrichting "Worishofen" van dr. S.C.M. Soer. Hier werd de natuurgeneeskundemethode van pastoor S.A. Kneipp toegepast.

6ranjelaan, Ginneken

54. Op de andere hoek van de Baronielaan kwam de (Willem van) Oranjelaan uit. In 1916 was zij nog niet bestraat. Links achter is nog een booglamp zichtbaar. De linkerkant werd eerst rand 1937 bebouwd.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek