Artikel niet aanwezig

Het artikel dat u wilt bekijken is niet aanwezig.

Fragmenten uit het boek ''

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

55. In 1897 verrees op het grondgebie d van Princenhage het dante hotel "Mastbosch" dat werd gesticht door L. Das. Het werd genoemd "Hotel Pension Ie Rang van Ginneken". Maaltijden werden geserveerd aan aparte tafeltjes. Het lijntje van de pony tram ziet men vo ora an links. De tram is er een van de Mastboschlijn.

Oennenoord, Ginneken

56. Hotel Dennenoord aan de Duivelsbrug1aan (we zijn nu in de gemeente Ginneken en Bave1) was rand 1886 gesticht door de vroegere kleermaker Corrielis Sprangers. Se.dert 1894 was de uit Breda afkomstige onderwijzer A.J. Colen de exp1oitant. In 1907 waren er twintig kamers. De pensionprijs bedraeg toen f 3,- per dag. Het hotel werd in 1976 afgebroken om plaats te maken voor een flatgebouw.

57. Kasteel Bouvigne toen het nog was voorzien van een witte pleisterlaag. Van 1901 tot 1920 was mr. L.A.M. de Bruyn eigenaar. De gemeente Ginneken en Bavel kocht het slot in 1930, waarna het gerestaureerd werd. Opnieuw gerestaureerd in 1976-1977, door de huidige eigenaar, het Hoogheemraadschap West-Brabant.

GIN EKEN

foto A. van Erp, Gmneken.

Kaat van Hapere-n

58. Op de domeinhoeve nabij Bouvigne dieht bij het Kippebruggetje woonde "Kaat van Haperen", met twee ongehuwde broers en een zuster, person eel en pluimvee. De boerderij is op 29 oktober 1944 afgebrand.

59. Even v66r de Duivelsbrug lag het gelijknamig hotel, dat rond 1880 werd geexploiteerd door Jacobus Roelands (1822-1886). Later werd er een inrichting voor physische therapie aan verbonden die de naam Worishofen droeg. In 1902 wordt gezegd: "dit hotel...is onlangs geheel opnieuw opgebouwd en herschapen in een der schoonste en de meest gezonde hotels des lands". Op de voorgrond de tramlijn van de pony tram (een halve meter breed), die aileen in de zomermaanden werd geexploiteerd.

Hotel Duivelsbrug - Ginneken

60. "Hotel Duivelsbrug", later "Bad Worishofen", had veertig kamers en enkele zalen voor bals en partijen. De minimum pensionprijs bedroeg f 3,- per dag. Op 13 oktober 1944 werd het door de geallieerden gebombardeerd waarbij meer dan vijfentwintig doden en vijftien gewonden vielen. De aanval was bedoeld voor de Duitse generaal Sponnheimer, die twee huizen verder woonde.

61. Het Citadel-monument op het terrein van de hervormde kerk te Ginneken, op 30 november 1874 door koning Willem III onthuld boven de grafkelder, waarin het gebeente rust van een aantal militairen, die in 1832 zijn gesneuveld bij de verdediging der Citadel van Antwerpen. Het monument was ontworpen door de Haagse architect H.P. Vogel.

Oinneken.

Oraftombe.

UitQ'.: J. H. van Oaaten. Breda.

62. De Markt te Ginneken rond 1903. Op de pomp staat nag een petroleum(? )lantaarn. Daarnaast is een wagen van kolenhandelaar De Lint zichtbaar. Het tweede huis van links is de bakkerij van Ballintijn. Ook hier de pony tram, die liep van de Markt te Ginneken naar het Mastbosch.

R,aadhuisslraat.

Ginneken.

Foto T;l.D Ern Uituvt J. H. van Gwen. Hrt'da.

63. We gaan nu de Raadhuisstraat in. Op de p1aats van het 1age huis links is nu de ingang tot de Schoo1akker. Naast dit huis is nog even een brandspuithuis zichtbaar (rond 1903). Het gebouw met bordes is het raadhuis van de in 1941 opgeheven gemeente Ginneken en Bavel. Thans is er een ontwerpbureau voor visue1e communicatie in gevestigd. Het drierailige tramspoor werd benut voor de pony tram, die bij smid Sloekers werd gesta1d, en voor de in 1903 ingeste1de tramlijn naar Ulvenhout.

Ginneken. IlSt.-Laurensgeslicht".

}oorgellel.

64. Wethouder J.F. Maassen en douairiere De Grez geboren Mahie richtten in 1910 te Ginneken een rooms-katholiek gasthuis op. Het ontving de naam St.-Laurensgesticht en kwam in 1913 gereed. Dit was het eerste moderne katholieke ziekenhuis in Breda en omgeving.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek