Artikel niet aanwezig

Het artikel dat u wilt bekijken is niet aanwezig.

Fragmenten uit het boek ''

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

65. Ben vloer van kale planken, vrijwel geen wandversiering in de recreatiezaal. Waaruit kon de ontspanning der vrouwen bestaan?

Installatle del' Ozon Waterleiding en Electrtsche ver-llchtingseentr-ale.

66. Ginneken kreeg veertien jaar eerder dan Breda elektriciteit, namelijk in 1904. In dat jaar richtte Carlos Augusto Hermanno Blank, ingenieur-architect te Teteringen, een maatschappij voor elektriciteit en waterleiding op, welke in 1921 door de gemeente werd overgenomen. We zien hier de gebouwen aan de Ulvenhoutselaan kort na de oprichting. De watertoren is circa 1950 afgebroken.

GINNEKE

Kerkstraat

foto A. va.n Erp.

67. We gaan nu terug door de Kerkstraat (thans laatste gedeelte Ginnekenweg). Rechts de in 1944 afgebrande pastorie der Laurentiusparochie. Achterin links kwam later de doorbraak voor de Koningin Emmalaan.

tj:c.neken - cboclstraat

68. Een landelijk tafereel circa 1900 in de Schoolstraat (later Prinses Julianastraat, later Dillenburgstraat). Aan het eind van de straat links is nog net de openbare school met torentje te zien. Links de huizen 28-42.

: t

Hotel-Ru toord-I II auplein-Ginn kon

Cirg-: J Il van (~~alen. Brrd>t

69. Even verder, in de richting van Heusdenhout, stond op de hoek van Prins Hendrikstraat en Valkeniersplein het hotel "Rustoord" van M.A. Verdaasdonk-Hamel. Het had zeven logeerkamers. Later werd hierin bakkerij "Het Beste Brood" gevestigd. In juli 1957 is het complex afgebroken, waarna hier winkel flats verrezen.

GIXXF.KEX.

J:lotcl ,,'{; roenetcoud, "

L'ito;:. J. ]. v-an Tur-nhout , Breda.

70. Weer iets verder kwam men (links in de Valkenierslaan) bij hotel "Het Groene Woud" van J.A. van Iersel-Huitink. Er waren acht kamers; achter het hotel was een prachtige tuin annex bos. Pensionprijs f 3,-; voor kinderen en dienstboden f 1,50 per dag. Rond 1923 is deze zaak opgeheven en later gedeeltelijk gesloopt. Het meest rechtse is ten dele in stand gebleven en vormt thans het perceel Valkenierslaan 49 (Haardenpaleis).

Ultgave J. H. VaJ1 Gaalen, Breda

71. Aan het einde van de Valkenierslaan, nabij het seminarie .Ypelaar", lag een landelijk cafe (thans Beukenlaan 2). Anton van Duinkerken zegt hiervan in zijn "Brabantse Herinneringen": "Aan de ingang van het kilometerlaantje langs de Bredase kant (van het seminarie) lag een kleine herberg, die wij de Heilige Tap noernden". De heer met bolhoed is de Ginnekense arts Gommers. Achter hem ziet u het bruggetje over de Molenlei.

GI NEKE

Wilhelminastraat

Foto A. van Erp, Gmueken.

72. Nu gaan we terug naar Breda. Hier zien we de Wilhelminastraat te Ginneken (thans zuidelijk deel van de Ginnekenweg) ter hoogte van de Kalishoek. Op de plaats van het grote huis rechts (van mr. M.L.A. Vorstman) ligt nu de Burgemeester Serrarislaan. De .Jrroodbakkerij'' is nu een kapperszaak. Het derde huis van rechts is pension "Vasseur".

73. De Ginnekenweg is gehee1 van aanzien veranderd. We zijn nu genaderd tot het gedeelte benoorden het zogenoemde Oranjep1ein, namelijk bij "Hote1 Flora" van G.A.N. Maassen (thans nummer 141-163). Achter het hek naast het hotel staat nu "Huis Ter Leij". Het stuk Ginnekenweg tussen Oranjep1ein en de (Bredase) Wilhelminastraat behoorde tot 1 mei 1927 bij Teteringen.

Ginnekenweg

!eteringen

74. We zijn hier ter hoogte van de Zandberglaan (rechts) gekomen. Links de huizen nummer 76-74 met in hardsteen nagebootste bomen. Het huis nummer 78 (niet zichtbaar) heet "Soekasari II" ("Bloemenweelde"). Hier werd in 1893 door mr. H.O. van der Linden van Snelrewaard een tuin in natuurstijl aangelegd.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek