Artikel niet aanwezig

Het artikel dat u wilt bekijken is niet aanwezig.

Fragmenten uit het boek ''

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

TETERINGEN

Ginnekenweg

Foto A. '3.:1 Erp, fotogra.:H, Gtnneken.

75. De Ginnekenweg ter hoogte van garage Van Tilburg (links). Reehts de peree1en nummer 24 en vo1gende, alles gezien in de riehting van Ginneken rond 1909. De trottoirs, die u bier ziet, zijn aange1egd in 1908.

Breda Panoraura ,

76. Als u in 1901 op de toren van de H. Hartkerk aan de Baronielaan klom, had u dit zicht op de stad vanaf de Boeimeersingel tot de Wilhelminastraat. Duidelijk zichtbaar zijn van links naar rechts de kathedraal, molen "Het Fortuin" (Van Coothplein), de Grote Kerk, de kerk van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart en mo1en "De Vier Winden" achter de Nieuwe Ginnekenstraat.

Uitlatl C. S. Auts. Nt. 14266

Wilhelminastraat. BRED3..

77. De Wilhelminastraat gezien in de richting der Nieuwe Ginnekenstraat. Links de paardetram Breda-Mastbosch, rechts die van de Ginnekensche Tramweg Mij. (circa 1903).

:Diaconessenhuis, tuinli;de

78. Het Bredase Diaconessenhuis was in 1890 opgericht in een huis aan de Middellaan 10 en verhuisde in 1894 naar de Nieuwe Huizen 18. In 1903 kwam het "echte" ziekenhuis aan de Wilhe1minasingel gereeel. We zien hier de achterzijde aan de kant van de vijver. Thans is in elit complex het gebouw van de dienst Openbare Werken gevestigd.

79. Hoe de operatiekamer er circa 1915 uitzag.

Ol:D BREDA

80. V66r 1871 had men vanaf de terreinen rond de huidige Nieuwe Ginnekenstraat dit gezicht op de buitenzijde van de Ginnekenpoort. Rechts de mo1en "De Vier Winden", ge1egen achter het later gebouwde Grand Theater.

Groe{en uit greaa.

7mbachtsschool.

4 ~ -d .s. ;:::ff

12:'9:' Breese & Comp .. Breda.

81. Rond 1899 zag de westzijde van het Van Coothplein er aldus uit. Links de molen "Het Fortuin", afgebroken in 1986. Rechts de ambachtsschool (de voormalige l.t.s.), in 1886 gesticht uit een legaat van dr. L.F. W. van Cooth en in 1975 verplaatst naar de Biesdonkweg, De school brandde op zaterdag 15 december 1979 gedeeltelijk af en in januari 1980 in haar geheel.

Groden uit Breda. ~

82. Tussen Ginnekenstraat en Jan van Po1anenkade 1agen enke1e eilandjes in de rivier de Mark. Op een daarvan bestond sedert 1623 een blekerij, die zich in de negentiende eeuw ontwikke1de tot stoomwasserij "De Zon". Dit bedrijf werd in 1967 verp1aatst naar de Marksingel.

83. Kort v66r de oorlog werd de Mark tussen Haven en Marksingel gedempt. We zien hier (circa 1938) de Jan van Polanenkade ter hoogte van de handel in ijzerwaren "Op de Trapkes". Thans ligt er de Markendaalseweg. Midden rechts komt het straatje "De Achterom" nog op deze weg uit.

ljaagdijk.

Groefen uif ~reaa.

84. Nu vertrekken we in de richting van Princenhage via de Haagdijk, een der oudste straten van de stad. Op de voorgrond de Tolbrug. Ret hoekpand rechts was later een zaak van De Gruyter. De kaart dateert van circa 1900.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek