Breskens in oude ansichten deel 2

Breskens in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.A. Keijmel
Gemeente
:   Oostburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4047-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Breskens in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Een foto die werd gemaakt ter gelegenheid van het huwelijk van Jan Roest en luge Burgers, op 12 december 1912. We zien bovenaan, van links naar rechts: J. Hellendoorn, ? Burgers en zijn vriend, W. Burgers, A. Burgers en J. Burgers. De laatste twee waren overgekomen uit Amerika. Op de tweede rij, van links naar rechts: Marie Labijt, Saartje Cappon, Jaantje Labijt, Lena Jansen-de Jonge, onbekend, Leentje de Bruijne, Piet Labijt jr. en Lena Roest. Op de derde rij, van links naar rech ts: Piet Labijt sr., onbekend, mevrouw Labijt-de Lange, mevrouw Du Fosse, de heer Du Fosse, Jac. van Haneghem, mevrouw Van Haneghem, Willem Roest, Marie Blaakman, Jacob Vergouwe, Kee Willems, A. Meerman en zijn echtgenote, W. Luteijn en zijn echtgenote en mevrouw Burgers. Op de vier de rij, van links naar rechts: Jacob Labijt, Anton Roest, Willem Roest sr. en zijn echtgenote, bruidegom Jan Roest en zijn bruid luge Roest-Burgers, Leentje Verduijn, mevrouw Burgers, de heer Burgers sr. en een dochtertje van Arend Burgers.

10. Een groepfoto genomen voor het bierhuis-logement van mijn grootvader J.J. KeijmeL We zien op de bovenste rij, van links naar reehts: Jaap Keijmel sr., Adriaan Oosterling, Jan de Vuijst, Jaap Oosterling, Charel Ras Pzn., Bram Wisse, Piet Oosterling en Ko de Vuijst. Op de tweede rij, van links naar reehts: Marie Ras, Anna Keijmel op de arm van Anna Boekhout, Martine Boekhout, een onbekend kind op de arm van Cornelia Ras Chdr., Cornelia Ras Pdr., Bram Verduijn, onbekend, Sien of Leun Quaars, Marie Ras en Kee Verduijn. Op de derde rij, van links naar reehts: Izak Verduijn, Catharina Verduijn, onbekend, Phlip Keijmel Jaezn., Izak de Vuijst, Jaap Keijmel Phzn., Willem Keijmel, Piet Boekhout, Frans de Ruijter, Jannis Quaars en Izaak Verduijn Jzn. Op de vierde rij, van links naar reehts: de gebroeders Ras, Franeien de Vuijst, Betje Datthijn, Catharina de Vuijst, Suzan Verduijn, Marie de Vuijst en Lies de Vuijst.

11. Deze foto dateert van de Eerste Wereldoorlog. We zien hier burgemeester D.H. van Zuijen, gefotografeerd te midden van Belgische vluchtelingen die gewond waren geraakt en die per schip naar Breskens werden getransporteerd.

12. Deze foto is genomen in de buurt "Het Zandertje" op de Nieuwe Sluis in de periode 1914-1918. Voor de kruidenierswinkel van W. Oosterling zien we, bovenaan van links naar rechts: een onbekende soldaat, Suzanna Sonnevijlle, Sonnevijlle sr., Cathalina Sonnevijlle, militair J.e. Wedts de Zwart, Jozina Gijzels en Catharina Gijzels. Zittend: Willem Oosterling en zijn vrouw Johanna Oosterling-van de Vijver.

13. Hier een opname uit 1914, genomen op de haven. Op de achtergrond zien we, van links naar rechts: havenmeester Van der Heiden, opperwachtrneester der Koninklijke Marechaussee Beek, veldwachter Piet Ocke en Jan PIeijte. Op de voorgrond, in het midden, Iuitenant ter zee 2e klasse Luden, die wordt gef1ankeerd door twee onbekende matrozen. Luitenant ter zee 2e klasse Luden verioor het Ieven bij een mijnongeluk bij Nieuwe Sluis, op 19 januari 1915.

14. Nog een plaatje uit 1914-1918. We zien hier burgemeester D.H. van Zuijen met zijn echtgenote. Tussen hen in staan enkele Belgische vluchtelingen. De man met bril en baard (rechts) is dokter Van Noppen.

15. Nog een plaatje uit de oorlog van 1914-1918. Staand, van links naar rechts: landweerluitenant Dek, burgemeester Van Zuijen en Jopie Stroeve. Zittend: 2e luitenant Aalbertsma en 2e luitenant der jagers Mathon.

16. Deze foto toont de open standerdmolen van P. de Hullu. Hij is omstreeks 1550 gebouwd en het oudste jaartal in de molen was 1556. De molen is in 1929 gesloopt.

17. Een foto van de leden van de gyrnnastiekvereniging ornstreeks 1915. Onder leiding van C. Manneke werd getraind in de oude bewaarschool in de Dorpsstraat. We zien bovenaan, van links naar rechts: Sjef van Goethern, Kees Dierkx, George Moggre, Willern Luteijn, Hubrecht van Kampen, Jo van Luijk, Izak Vasseur en Johan Ie Bleu. Op de tweede rij, van links naar rechts: Marie Leenhouts, Krina Schippers, Jaantje Geelhoedt, Anna van de Sande, trainer Kees Manneke (in rnilitair uniform), Kee Luteijn, Betje Brakrnan, Corrie Aalbregts en Jo Verschelling. Op de derde rij, van links naar rechts: Anna Catsrnan, Koos de Fouw, Cato Roozendaal, Betje Risseeuw, Christien van Poelje en Anna Roozendaal. Op de voorste rij, van links naar rechts: Frans Vroon, Jan Leenhouts, Piet van Luijk en Johan W.oittiez.

18. Deze foto is ook gemaakt in de periode 1914-1918, voor de winkel van de familie Keijme1-van Geijten. Achteraan, van links naar rechts, zien we: Suzan Keijmel op de arm van haar vader Phlip Keijmel, Marie Keijmel, twee onbekende militairen, Janneke Keijmel en moeder E. Keijmel-van Geijten met op haar arm haar jongste zoon Jan Keijmel. Vooraan zien we Liesbeth Keijmel en aan de tafel vier onbekende militairen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek