Breskens in oude ansichten deel 2

Breskens in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.A. Keijmel
Gemeente
:   Oostburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4047-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Breskens in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Deze foto werd gernaakt in de buurtschap Nieuwe Sluis, voor het bierhuis-logement van rnijn grootvader J.J. Keijrnel. We zien, van links naar rechts: Ch. Ras Pzn., A. Wisse, A. Oosterling, P. Oosterling, J.J. Keijrnel en J. de Vuijst.

30. De leerlingen en het onderwijzend personeel van de christelijke school aan de Langeweg. Achteraan, van links naar rechts: juffrouw Mulder, Anneke Roest, Adri Roest, Jaantje Verduijn, Izak de Koster, Bram Haartsen, Adri Verduijn Abrzn., onbekend, Adri de Koster en meester J.C. Spoor. Tweede rij, van links naar rechts: Ka Verduijn, Lies Vergouwe, Marie de Koster, Cato Roest, Pie Manneke, Wim Roest en Johan de Koster. Derde rij, van links naar reehts: Andre Nicolai, Saartje Vergouwe, Piet Vergouwe Jaczn., Piet Vergouwe Janszoon, Marie Jansen, twee onbekenden, Jan Niesler en de zusjes Bremer. Vierde rij, van links naar reehts: Hendrik de Koster, onbekend, Marie de Looze, Mina Klaaijsen, Janna Roest, Nellie Verduijn, Corrie Roest, Cato Manneke en Betsie Vermeulen. De foto werd omstreeks 1924 gemaakt

31. Hier zien we een foto van het onderwijzend personeel van de openbare lagere school in de jaren twintig. Staand, van links naar rechts: Van Nieuwenhuijze en c.c.J. de Pree. Zittend, van links naar rechts: juffrouw Nellie Risseeuw, het hoofd der school de heer c.P. Geelhoedt en J. de Groote.

32. Klas 6 van de openbare lagere school, omstreeks 1924. Bovenaan, van links naar rechts: Aarnout Adriaansen, Piet de Winde, Jan de Pauw, Willem Karreman, Bram Haartsen, Jacob Jansen en meester C.C.J. de Pree. Vooraan, van links naar rechts: Sien Manhave, Bram Tellier, Bram Rijnberg, Gerrit van Grol, Cato de Vuijst, Janna van Gijs en Betsie Risseeuw.

33. Een kleuterklas van omstreeks 1924. Bovenaan, van links naar rechts: juffrouw Brand, Henk de Vlieger, Ko van de Heuvel, Adri Verduijn, Jan Jacobs, Jaap Gijzels en Leen de Vlieger (1 ). Op de tweede rij, van links naar rechts: 1 Brand, Phlip Keijmel Bzn., Jaap Quaars, Rinus Verschelling, Bram van de Broecke, Piet Rookus en juffrouw De Roo. Op de derde rij, van links naar rechts: Lena Brand, 1 Verpoorten, Corrie Pleijte, Wim Verschelling, Izak van de Broeke, Teuntje Rookus en Jo Ie Bleu. Op de voorste rij, van links naar rechts: Neeltje Visser, Kee Neufeglise, Francien Woittiez, Jo Salome, Dorethea Nicolai (1 ) en Betsie Ie Bleu.

34. Ter gelegenheid van de ooft- en tuinbouwtentoonstelling, die werd gehouden op 12, 13 en 14 september 1925, werd deze praalwagen geconstrueerd. We zien op de wagen, van links naar rechts: Jan Oosterling, Catharina de Visser, Jaap Maas, Cato du Bois en Krijn Maas. Op het linker paard zit Jacob du Bois, op het rechter Frans van de Broecke. V66r de praalwagen staan Jan de Pauw en Bernhard de Pauw.

35. Drukte op het strand te Breskens. Bovenop de dijk zien we de uitspanningen "Suza" en "Aarnoud Marie". Voorts staan op het strand de nodige badhokjes.

36. Deze foto werd gemaakt op het terrein van de firma W. Woittiez & Zonen op de Westhavendam. We zien, van links naar rechts: J. Woittiez, W. Woittiez sr., A. Hoogstad en J. Asard.

37. Ter gelegenheid van de ooft- en tuinbouwfeesten in 1925 was voor de optocht deze groep geformeerd. Zij hield verb and met de snode plannen voor annexatie van Zeeuwsch-Vlaanderen door Belgic. We zien achtereenvolgens, op de achterste rij: Jaantje de Krijger, Jaantje van der Boom, Suzan Keijmel, onbekend, Francien de Visser, Jaantje Monje, Marie van Lare en Janna Fenijn. Voor Jaantje de Krijger staan eerst drie onbekenden, dan Marie van de Velde, Pie Verduijn, Lies Haartsen (die de Nederlandse Maagd voorstelde), Leni de Caluwe, Saar Mookhoek, Alida Nieuwenburg, Betsie de Visser, onbekend, Ina van der Wolde, twee onbekenden en Marie van de Heuvel (voor de twee mannen). Voor de man in uniform links staan: Cor van de Broecke, Lex Klaaijsen, Jo de Visser, boven haar Nellie Jacobs, dan Jo de Hulster, drie onbekenden, Betsie de Visser, Jaantje Morel, Cor Morel, Riet Monje, onbekend, Jo Weijkman, voor haar Anna du Bois, met het bord Berdien van Vooren (links), naast Saar Mookhoek Marie van de Broecke en dan Janna van Gijs. Als vijfde meisje van rechts Cornelia Monje, links boven haar twee onbekenden en voor Janna Gijs zien we Catharina de Lange. Rechts naast Cornelia Monje weer drie onbekenden en naast hen Anna Fortrie. Uiterst rechts staat juffrouw Aalbregtse, links naast haar veldwachter J. Koole en Leen Keijmel. Onder de "S" van Afspanning staat Phlip Keijmel en even verder zien we naar rechts Piet du Rie met zijn zoon Piet op de arm. Links van Betsie de Visser staat een onbekend meisje en naast haar Suus du Bois. Een echt zoekplaatje!

38. Deze foto geeft een beeld van het hotel van S.M. de Vuijst op de Scheldekade. Rechts hiervan zien we het pompstation en de garage. Deze garage heeft de oorlogshandelingen overleefd, maar de rest is tijdens de oorlog totaal verwoest.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek