Breskens in oude ansichten deel 2

Breskens in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.A. Keijmel
Gemeente
:   Oostburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4047-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Breskens in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Een opname van het Spuiplein met de gedempte spuikom. Het eerste huis is de bakkerij van Daan Luteijn, dan voIgt de winkel van Leen Moelker, waar op zaterdagavond door de jeugd olienootjes werden genuttigd. Vervolgens het gebouw van de Bank Associatie; in het pand ernaast woonde Mina Blok, die wolwaren verkocht, dan de sigarenwinkel van Monje, de woning van de weduwe Leenhouts, het huis van schoenmaker Moggre, het postkantoor, de panden van dropfabrikant Willem Luteijn, W. Care Is, bakker Jan Moggre, Besemer (glas, geleierd en aardewerk) en ten slotte dat van kleermakerbarbier Le Bleu, waar woensdags en zaterdags werd geschoren en op de andere dagen werd geknipt.

40. Bedrijvigheid op de scheepswerfvan de gebroeders De Klerk. Van links naar rechts zien we hier aan het werk: Peet de Klerk, Nelis Vergouwe, Bram de Muijnck, Piet van de Velde, Bram van de Velde, Ko de Klerk, Willem van Haneghem en Jas de Feijter.

~-.

41. De firma Van Melle had reeds vroeg de beschikking over een prachtige, wat men nu noemt "oldtimer". Men was zelfs al zover dat men beschikte over een particulier chauffeur. We zien die hier dan ook afgebeeld in zijn "limousine". Vele Bressiaanders zullen Harry Hartwig hier herkennen.

t.; ??

A

/

1

.. '

42. Op deze opname zien we de uitspanningen in de duinen te Breskens. "Tearoom Suza" werd destijds geexploiteerd door de heer Bri!; "Aarnoud Marie" was eigendom van de heer Adriaansen.

43. Hier zien we een afbeelding van de stenen baliemolen, destijds staande op de grens van de gemeenten Breskens en Groede. De molen werd in 1858 gebouwd. Vanaf die tijd tot 1874 was Corn. Cappon de eigenaar. Van 1874 is hij tot op heden in eigendom van de familie Risseeuw. In 1938 werd deze molen onttakeld. De molen draagt de naam "De Zonnebloem".

44. Mejuffrouw Koos Bootsgezel en de heer Reisberg poseren hier voor de ingang van een cafe. Schrijver dezes is er niet achter kunnen komen wie het cafe bewoonde. Op de gevel is een mededeling met krijt aangebracht. Ret betrof een aankondiging inzake een ontvangen telegram.

45. De muziekvereniging "Vit het Yolk voor het Volk", anno 1929 gefotografeerd op het Spuiplein. Op de voorste rij, van links naar reehts: Izaak van de Vijver, Karel van Veen, Jannis van Lare, Izak van de Sande, Sandert de Meester, Jan de Lobel, Piet de Win de, Jan de Pauw, Izaak Catsman en Izaak Oosterling. Tweede rij, van links naar reehts: Jan van Dijke, Izaak de Hullu, Willem Carels, Arie Visser, J. Guiran, Adriaan de Kraker, Jan Kense, Remi van Quekelberghe, Jaap Buize, Willem Dusebout, Izaak van de Velde en Piet Duin (vaandeldrager). Derde rij, van links naar reehts: Joh, van der Boom, Kees van de Velde en Droux. Vierde rij, van links naar reehts: Victor van Vooren en Dirk de Hondt. Bovenste rij, van links naar rechts: Jan Woittiez, Izaak Catsman, Johan van Luijk sr., Johan Ie Bleu, CCJ. de Pree, J.A. Eekhout, Jaeob Ie Bleu, Ko van Houte (tromdrager) en Piet van Luijk.

46. In de jaren dertig werden ter bevordering van het vreemdelingenverkeer edelkarpers uitgezet in de Veste. We zien op deze foto, van links naar rechts: Nellie Manneke, J. Woittiez, gemeenteopzichter D.J. Ornee, een onbekende dame, gehurkt een dochtertje van dokter Wallien, mevrouw Van ZuijenRoggeband, achter haar de heer J. Manneke, vervolgens mevrouw Ramaker, een onbekend meisje, burgemeester D.H. van Zuijen, gebukt staat de heer C. Manneke en dan de heren I. de Visser, J. Hellendoorn en J.A. Eekhout.

47. Deze foto is gemaakt op het strand van Knokke tijdens een uitstapje van de Breskense zangschool, ook wei het "Scheldekoor" genoemd. Als aardigheid kan worden vermeld dat men ging eten in een gelegenheid te Knokke. Men betrad de zaal, waar glazen stonden met tan den stokers erop gestoken. De gerant kwam gauw tussenbeide, want ZQ deftig was voor de Breskense gasten niet gedekt. Op de bovenste rij zien we, van links naar rechts: Ko de Winde, Jan Kense, Piet Maas, Willem Mookhoek, Jan Jacobs, Spruijtenburg, Toon Leenhouts, Johan van Oosten en meester Johan Ie Bleu. Tweede rij, van links naar rechts: Bram Eversdijk, Jozina van de Broecke, Marie Visser, Jan Leenhouts, Fina Plassche, Pieter Risseeuw, Piet van Luijk, Rinus Verschelling, Jacob van Male, Elizabeth Risseeuw, Marie Catsman en Marietje Riemens. Derde rij, van links naar rechts: Anna de Koster, Krijn Maas, Cato du Bois, Sophie de Pauw, Suzanna Risseeuw, Mina van Gijs, Griet van Poelje, meester J. de Groote, Francien Casteleijn, Janna Jacobs, Net Brand en Jan Verschelling. Voorste rij, van links naar rechts:

Brakman-de Smit, Betje Asard, Anna Brakman en Suzanna Luteijn.

48. Deze foto werd reeds eerder geplaatst in het boekje "Kent u ze nog ... de Vlissingers," deel 2, samengesteld door de heer J.L. van Leeuwen. Ik kwam met hem overeen dat deze afbeelding ook werd geplaatst in dit boekje over Breskens, aangezien de start op Breskens' grondgebied plaatshad. Het is een zeldzaam geworden foto van de eerste Scheldezwemwedstrijd. Er werd gestart aan het achtste paalhoofd te Breskens. De wedstrijd had plaats op 23 augustus 1930 onder leiding van de "Vlissingse Zwernclub". Er waren drieentwintig deelnemers, van wie er eenentwintig op de foto zijn te zien. De afstand over het water is ongeveer achtenveertighonderd meter naar het Vlissingse badstrand, doch de te zwemmen afstand is wel zeven tot acht kilometer, in verband met de verschillende stromingen. Tussen het publiek staan vele bekende Bressiaanders. Het is de enige keer dat deze zwemwedstrijd vanaf de wal is gestart en dat werd gezwommen van oever tot oever. De drie eerstaankomenden waren mejuffrouw Yv ; Lauwereins in 2 uur, 11 minuten en 4 115 seconde, B. Slager uit Vlissingen in 2 uur, 12 minuten en 2/5 seconde, en D. Luitwieler, eveneens uit Vlissingen, in 2 uur, 15 minuten en 9315 seconde. De Bressiaander L. Klaassen eindigde als nummer 12 in een tijd van 2 uur en 53 minuten. De foto is eigendom van mevrouw Y. Lenaerts-Lauwereins uit Oostende, die als eerste finishte.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek