Brielle in oude ansichten

Brielle in oude ansichten

Auteur
:   J. Klok
Gemeente
:   Brielle
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3336-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Brielle in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

'fqjn Geurengesticht, - -Brieiii·

Vader Pille was zo vriendelijk om de fotograaf ook de tuin te laten fotograferen.

33

Uitg:l.Ye D. Moerman, Brielle

Voor~traat

34

In het grappige winkeltje rechts kon je bij bakker Van der Veer zulke heerlijke kletskoppen kopen.

Reeds in de vorige eeuw gold hotel "De Nymph" als zeer gerenommeerd.

35

36

In de tuin was men ver van het stadsrumoer.

Hoe meer wij het centrum naderen, des te statiger worden de huizen. In het grote huis rechts met smeedijzeren hek woonde burgemeester Lette. Hier logeerde in 1872 tijdens de 1 april feesten koning Willem III. Teneinde Zijne Majesteit niet ontijdig te doen ontwaken werd de straat voor het huis met zand bestrooid.

SRI ELLE v

,.. ..

;;;

~.

37

BRIELLE

..

Serie Oude gev811J8S

Is het niet opvallend dat vele gevels in de Voorstraat nog zo gaaf zijn gebleven? De apotheek van Van der Feen deed niet onder voor die van nu.

In dit winkeltje van "garen en band" werd op 8 februari 1859 Joban Been geboren. Bijna zijn gehele leven bracht hij hier door.

en dlt is ook de li.e~Rpreuk VII,ll dell Brielsohen Arehivuris Joh, H. Been, dien wij op nevenstaande foto met ztiu trouwen Hekkitlz:ien afgcblJold.

Hct book ?? De Zwerft oehteu van Kukkerlak " is het' Iievellngswerk van alle Node,· laudsche Sportjongeus. Het kost in prachtband f a.50 en bevat 8 fraaie i llust rat.ies van Louis Baemaokors.

Of schoon zijn roeping aanvankelijk wees in de richting van het predikantsambt werd hij uit financiele noodzaak gedwongen tot het vak van onderwijzer. Reeds spoedig stond hij in zijn geboorteplaats voor de klas, Zijn grote belangstelIing voor de plaatselijke geschiedenis bezorgde hem zijn benoeming tot gemeentearchivaris. De combinatie van deze functies (onderwijzer en archivaris) gaven zijn rijke fantasie stof tot aanvankelijk vertellen van verhalen en later schrijven van jongensboeken, Enkele generaties lang heeft hij de jeugd van Nederland met succes weten te boeien. "De drie matrozen van Michiel de Ruyter", "Paddeltje" (1908), "Om de schatten van II Tigretto" (1920) om maar enkele te noemen, waren bestsellers. Ais hoogtepunt van zijn leven moet worden genoemd het 1 april feest 1922, waar hem de eer te beurt viel persoonlijk door H.M. Koningin Wilhelmina re worden gedecoreerd.

40

De Voorstraat 's morgens vroeg. Gafehouder Lugtenburg van "De Zalm" houdt een buurpraatje met juffrouw Jautze aan de overkant,

42

Overdag is er weI wat meer volk in de Voorstraat te zien.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek