Brielle in oude ansichten

Brielle in oude ansichten

Auteur
:   J. Klok
Gemeente
:   Brielle
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3336-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Brielle in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

De installatie van mr F. J. D. C. Egter van Wissekerke op mei 1919 tot burgemeester van Brielle droeg een intiem maar plechtig karakter. Daarbij waren aanwezig: v.l.n.r. zittend: D. van Rees, J. K. Overbeeke, M. Zaayer, ir P. van der Wallen, C. Mol (loco-burgerneester), P. L. Laurense (gemeentesecretaris), mr, F. J. D. C. Egter van Wissekerke, Bien Egter van Wissekerke, mr H. B. Hermans (wethouder), K. van der Knoop, J. M. van Stapele, J. de Snoo (arts); v.l.n.r. staande:

N. J. C. S. H. Lette (oud burgemeester van Brielle, zijn echtgenote mevrouw Lettevan Walcheren, W. Hovestreijdt (stadsbode), J. van der Minne, mevrouw H. Egter van Wissekerke-Hartman, Koos Egter van Wissekerke.

53

.I)/Hlt/.9 (1",1///7'/1'

0..'" :J V,I b ?? J> S 31$

? 11111

rlt- / Ilr/r/l'/' , ~r//N/ I/' 1/1'//-/1/

/

. /:

//

L~ ,

/ r

/

Erielle

Ci'lllLye: J. 11". D. Roblin s, Fotograaf, Brielle

~ Stadsbode J. van Eijsden heeft onder niet minder dan 6 burgemeesters gediend. Als zijn portret eens spreken kon ... Ons rest slechts de copie van zijn ontslagaanvrage, hetwelk op zichzelf al sprekend genoeg is.

]rfarkfp/~in

Op de Markt is altijd weI wat te beleven,

55

!tarkt. BRIELLE.

56

Zo zagen de Markt en de Visstraat er uit ten tijde dat de opzichter van's lands Fortificatien nog in de Hoofdwacht resideerde.

Begin van Zuideinde, eigenlijk Nobelstraat, met als eerste winkel rechts "de Franse Bazar" en vervolgens het modehuis der dames Levison.

I I

Niet voor niets heet deze straat de Nobelstraat. De. huizen zijn er hoog en ... voornaarn, In het eerste huis is de redactie van het Weekblad of Voorne, Putten en Rozenburg gevestigd. Beter gezegd de Brielsche Courant, opgericht in 1869. De Nieuwe Brielsche ontstond om politieke redenen in 1874.

Het tweede huis links werd bewoond door de vooraanstaande familie Hein. Speciaal voor de jongeheren Hein (voor de stoep) moet deze statiefoto zijn genomen.

Ook deze zijde van de Nobelstraat vertoonde vroeger hetzelfde voorname beeld: brede 18de eeuwse herenhuizen met steepen, door fraaie smeedijzeren hekken afgezet.

59

60

In zijn "Wandelingen door Nederland" lOU ds. Craandijk van Brielle zeggen:

"Weinig woningen zijn onbewoond. De meesten zijn goed onderhouden. Niet onaanzienlijk is het getal grate en deftige gevels ... "

B IE LE

Het Zuideinde is weer typisch een winkelbuurt.

61

Aan het einde van het Zuideinde stond vroeger een deftig gebouw. Het Gasthuis geheten. Eigenlijk "GastProveniers- en Ziekenhuis", Men kon er ook baden. Deze inrichting dateert van 1293. OorspronkeIijk stond er een kapel naast, die in 1856 werd afgebroken. Op de plaats, die vrij kwam, werd een hek aangebracht. De nissen in de muren herinneren nog aan deze vroegere toestand.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek