Brummen in grootmoeders tijd

Brummen in grootmoeders tijd

Auteur
:   J.H. Robben en A. Straalman
Gemeente
:   Brummen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5113-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Brummen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Gezicht in de Ambaehtstraat riehting Marktplein. De straat is geplaveid met klinkers. Voor de huizen lagen nog geen trottoirs. In feite was dat niet noodzakelijk, want verkeer was er nauwelijks. Zoals de foto laat zien heerste er alleen maar rust. Kinderen konden ongestoord fietsen. Trottoirs zouden aileen maar lastig zijn geweest. Links ziet u het winkeltje van de gezusters Heitink. In het pand rechts op de foto heeft de familie Reesink vele jaren handel gedreven in bloemen. Naast het huis stond van 1940 tot en met 1978 een bloemenkiosk die bij vele Brummenaren bekendheid genoot.

10. "De Bewaarschool" aan de Ambachtstraat in Brummen was bij de bevolking van het dorp een begrip. De naam "bewaarschool" komt waarschijnlijk voort uit het feit dat de moeders van de toen nogal kinderrijke gezinnen de daarvoor in aanmerking komende kleuters op deze school "in bewaring" konden geven. In het begin van deze eeuw, rondom het jaar 1900, deed het genoemde pand aan de Ambachtstraat reeds dienst als bewaarschool. Vele Brummenaren hebben nog goede herinneringen aan de tijd dat ze deze school bezochten en er speelden in de zandbak of met de kruiwagen. Op deze in 1931 gemaakte toto staan afgebeeld, bovenste rij, van links naar rechts: Wille mien Lepeltak Kieft en Bertus Hupkes. Tweede rij: Dien Pasman (helpster), Jan Elshof, Coba Slijkhuis, Alie Lentink, Wim Becking en juffrouw Kuipers (leidster). Derde rij: Henk Hilverdink, Wim Troost, Wim Bovendorp, Rene Christiaans, Marietje Winters, Dick Kok , Henk Kolker en Wim Mollenhof. Voorste rij: Herman Bennink, Cor van Hierden en Bartje Brands.

11. Een pittoreske aanblik op de oude rooms-katholieke kerk vanaf de oude Eerbeekseweg, toen een zandweg. De bouw van de kerk werd in 1838 mogelijk dankzij een legaat van freule Van der Heijden, bewoonster van Groot Engelenburg. Zij schonk 6000 gulden en tevens een stuk grond van anderhalve hectare. Sint Andreas werd de patroonheilige van de kerk. Helaas is de kerk in 1965 atgebroken. Men heeft er nu spijt van. Maar ook in Brummen komt het berouw na de zonde. Op 18 oktober 1961 werd een nieuwe kerk in gebruik genomen en Sint Andreas ging mee. Terug naar de foto. Rechts van de oude kerk staat de voormalige pastorie, die laterwerd bewoond door het hoofd van de Sint Pancratiusschool, de heer Boersma. Achter de haag ligt het kerkhof met daarnaast het lijkenhuisje. Op de voorgrond rechts, hier een open vlakte, staat nu de nieuwe Sint Pancratiusschool.

12. Op dit plaatje het interieur van de rooms-katholieke kerk. Vele parochianen zullen met heimwee terug denken aan die tijd. Tijdens de bouwperiode (1830-1838) was het met het interieur zeer droevig gesteld. De vloer bestond uit steigerplanken. Stoelen en banken ontbraken. Er was zelfs geen preekstoel. Parochianen die in de kerk wilden zitten, waren genoodzaakt om van huis een stoel mee te nemen. Van een stoelenoptocht hebben wij echter nooit gehoord. Het stoeltjes sjouwen duurde tot 1841. Het was ook hetjaardat men begon met de aanleg van het rooms-katholieke kerkhof. Voordien werden de katholieken begraven op het kerkhof van de hervormde kerk, later op de Algemene Begraafplaats te Rhienderen.

13. Een frappante foto: kinderen van de Sint Pancratiusschool achter het hek, de leerkrachten ervoor. Waarom zij niet verenigd waren is niet duidelijk. Wei duidelijk is dat de school in 1885 kon worden gebouwd door een gift van f 13.000,- aan pastoor A. Alberts van de parochianen ter gelegenheid van zijn zilveren priesterfeest. De school ging van start met 100 leerlingen. Voor die tijd was het opmerkelijk dat de jeugdige bevolking van de school uit jongens en meisjes bestond, voor een rooms-katholieke school zeer progressief, maar dat was financieel noodzakelijk. Tot 1959 heeft de school dienst gedaan. Aan de Oude Eerbeekseweg was inmiddels een nieuwe school gebouwd. De oude school werd nadien gebruikt als parochiehuis en weer later voor verschillende doeleinden. Op de foto, gemaakt in 1930, zien wij van links naar rechts: de heer Th. van Langen, mevrouw Weijers, de heer J.B.Th. Weijers (hoofd van de school) en mevrouw A. Flake. Op de achtergrond de toren van de roorns-katholieke kerk.

14. De reeds tal van jaren verdwenen joodse synagoge aan de Tuinstraat (vroeger Krulstraat). De eerste joden kwamen rond de achttiende eeuw vanuit Duitsland en Polen naar Nederland, onder andere naar Brummen. In 1850 woonden er 45 joden in Brummen. Met de bouw van de synagoge werd in 1889 begonnen. Na precies vijf maanden was deze gereed. De bouw werd uitgevoerd door aannemer Boerstoel onder leiding van de bouwkundige Hennink. De synagoge had vijf mooie blauwe en rose boogvensters met een Davidster boven de ingang. In de noordelijke en zuidelijke zijgevels waren boogvensters met gewoon glas, voorzien van Davidsterren. Voor de vrouwensjoel was een aparte ingang. De synagoge heeft helaas niet lang dienst gedaan. In 1902 werden de laatste diensten gehouden. Daarna heeft de synagoge versehillende bestemmingen gehad. Van 1950 tot de afbraak in 1962 deed zij dienst als badhuis. Ter nagedaehtenis aan de joodse gemeensehapwerd op de plaats van de synagoge een gedenksteen opgerieht.

I. I.:-

. 4

.~ -:

_ .?? t

, ,

... .; ;'

, .

.. -:':'

t:IIG. ~.A.t:TA YELS],;~.

iooi.

15. Dierenscheweg, thans Arnhernsestraat, gezien vanaf het Marktplein richting Leuvenheim: ecn bijna negentig jaar oude prent. Waar thans banketbakkerij Jolink is gevestigd was in die tijd de lunchroom van de heer Lcntink, officieel "Lunchroom Maison Lentink" geheten. Deze ziet u aan de rechterzijde van de foto. De bomenrij links is geheel verdwenen. Op het vrijkomende terrein werden winkels en woningen gebouwd. Links op de achtergrond is nu de kadoshop, voordien garage Wahl. De mensen met paard en wagen hebben kennelijk de ruimte aileen. Zij blijven dan ook heel rustig op de weg staan. De gemoedelijkheid straalt van deze opname af.

16. Deze vooroorlogse foto is nog uit de tijd toen autobedrijfWahl was gevestigd aan de Gravenstraat, in hetcentrum van Brummen. In 1919 begon de heer D.A. Wahl een bedrijfje, dat niet aIleen gespecialiseerd was in het verkopen en onderhouden van automobielen, maar men kon er ook terecht voor rijwielen en motoren. In die tijd waren nog niet veel mensen in het bezit van een auto. Dat voorrecht was meestal aIleen weggelegd voor de notabelen, zoals de notaris en de dokter. Vandaar dat autobedrijfWahl ook andere vervoermiddelen verkocht en repareerde. Echter, in de loop der jaren beschikten steeds meer mensen over een auto, waardoor het autobedrijfhet steeds drukker kreeg. In 1949 werd aan de firma Wahl het dealerschap van Volkswagen toegekend.

17. Waarom een foto van de Arnhemsestraat in Brummen? Het is toeh een gewone straat, zoals er velen zijn. De foto dateert van de jaren dertig. Geen drukte in de straat, de kinderen kijken riehting Leuvenheim, gewoon midden op straat, zonder geronk van auto's. Waar het wel om gaat in de Arnhemsestraat is het pand aan de linkerkant naast het winkelpand. Dat vertoont hier een plat dak, voor vele Brummenaren onbekend. Sinds jaren heeft het pand een schuin dak en zo kennen de inwoners het pand en niet anders. Even terug naar het winkelpand. Daar dreef de heer G .M. Uittien een bedrijf in koloniale en grutterswaren. Nadien nam de heer J. Meijerink de zaak over. Deze werd weer opgevolgd door de heer Meutstege. Op het moment staat het pand leeg. Plannen bestaan om in het pand een wereldwinkel onder te brengen. Reehts op de voorgrond het pand waar de firma Wahl een garagebedrijf exploiteerde.

18. Voetbalvereniging Steeds Voorwaarts, in de kleuren blauw-wit (1913). De foto is gemaakt op het terrein (een weiland naast de vijver), bij de Wildbaan, die indertijd werd bewoond door de heer Metelenkamp. In de vele jaren dat ze daar speelden werden er ook seriewedstrijden gehouden. Bovenste rij , van links naar rechts: Piet Boers, Anton Berghegen, Eep Zweers, Wim Zweers en Johan Zweers. Middelste rij: Jo Schulting, Jan Bakker, Ruth Wrechelo, Hendrik Zweers en Gerrit Schulting. Onderste rij: Jacobus Kuiperij, Evert Alberts en Kees Pas.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek