Brunssum in oude ansichten deel 1

Brunssum in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Th. Suilen
Gemeente
:   Brunssum
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3586-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Brunssum in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

De jongste historie van Brunssum, zoals wij die kunnen aflezen uit beschikbare ansichten en enkele oude foto's, brengt een voortdurende ontwikkeling en een daarmee gepaard gaande spanning aan het licht, die voortvloeide uit de struktuurverandering in de streek. Dat dit het wezen van Brunssum niet onberoerd heeft gelaten, ligt voor de hand.

Rond de eeuwwisseling beleven wij Brunssum als een rustig, 1andelijk dorp met een hoofdzakelijk agrarische bevolking, waar het plaatselijk leven zich afspeelt rond huis en hof, kerk en cafe.

Rond diezelfde eeuwwisseling ook wijzen boringen uit dat zich diep in Brunssums grond ontginbare steenkolenlagen bevinden: een nieuw turbulent tijdperk wordt ingeleid door de vestiging van de zetel van Staatsmijn Hendrik in 1910, een bron van welvaart.

Op de Doeveberg, een van de heuvelen aan de rand van de Brunssummerheide verrijzen de schachten. Het rijmpje uit die dagen:

"erm luuj, erm landj, " "baar hei en niks es z and]"

verliest gaandeweg aan betekenis. Brussum groeit uit tot industriestadje, gaat meedelen in de welvaart en manifesteert zich als concentratiegebied van wonen en werken. Nieuwe woonwijken worden gebouwd, winkels worden gevestigd, open bare voorzieningen, kerken en scholen worden uitgebreid, het voorzieningsniveau wordt aangepast aan de eisen, die de snel toenemende bevolking, afkomstig uit binnen- en buitenland, met al haar eigenschappen stelt.

We zien het eigene, het autochtone van Brunssum langzaam opgaan in een nieuw, een ander Brunssum, in een volwaardige en een duidelijk herkenbare gemeenschap, funktioneel en dynamisch, harmonisch in opbouw, de moeite waard er kennis mee te maken!

Dat de uitgave rnogelijk was, danken wij aan de spontane medewerking van oude en jonge Brunssummers en aan de gelegenheid, die geboden werd te putten uit het gemeentelijk foto-archief. Het boek van pastoor Moonen "Brunssum de Eeuwen door" en van de heer W. Vromen "Wandelingen in en om Brunssum" bewees ons oak nu goede diensten.

1. Ret herenhuis van kasteel Genhoes aan de Schinvelderstraat.

Brunssum had eeuwen geleden een drietal kastelen, die een voor een verdwenen. Ret waren eigenlijk meer grote hoeven met een bijbehorend herenhuis.

2. "Genhoes" was het laatst overgebleven kasteel.

Gebouwd door de adellijke familie Vos, kwam dit kasteel in 1694 door huwelijk in de baronnenfamilie De Negri. Met de dood van Clemens August de Negri in 1887, de laatste mannelijke telg uit dit geslacht, raakte "Genhoes" in verval. In 1930 werd het ges1oopt.

3. De binnenplaats van de hoeve van kasteel Genhoes.

4. De zetel van de ridderfamilie Bex was het meest zuidelijk gelegen kasteel, het Bexhuis. Op de plaats van dit kasteel werd een groot boerenhuis gebouwd, in de volksmond "HOfke" genaamd. Dit tweede Bexhuis moest in vervallen toestand wijken voor de woningbouw. De wapensteen van de familie Bex, afkomstig van het oorspronkelijke Bexhuis, siert nu een van de flatgebouwen ter plaatse aan de Heufkestraat.

5. De pastorie aan de Kerkstraat werd gebouwd in 1737. Bij de verbouwing tot de huidige pastorie in 1909 is de voorgevel voor een deel gehandhaafd.

6. De oude kapelanie aan de Grachtstraat werd gebouwd in 1821. Bij de tuinmuur staan de heer en mevrouw Beltgens-Rae ts en hun dochter Hubertina, overburen van de kapelaan.

7. Een binnenplaats "op de Gracht", wellicht de oudste straat van Brunssum.

8. Ret erf van de familie Raes-Godderij aan de Grachtstraat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek