Brunssum in oude ansichten deel 3

Brunssum in oude ansichten deel 3

Auteur
:   Bernard Jonker
Gemeente
:   Brunssum
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5956-2
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Brunssum in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

IN LEIDING

Fotograferen en het verzamelen van foto's van Brunssum is mijn hobby. Die foto's kunje dan thuis in de kast laten liggen, of er wat mee gaan doen. Die laatste mogelijkheid kreeg ik geboden van uitgeverij Europese Bibliotheek. Graag ging ik op hun verzoek in. Het resultaat ziet u. In dit boekwerk zult u veel foto's van Staatsmijn Hendrik aantreffen. Het was immers deze steenkoolmijn die het "gezicht" van Brunssum in deze eeuw in heel grate mate bepaald heeft. Zeer velen verdienden er hun boterham. Het is aangrijpend om naar de verhalen van de oudmijnwerkers te luisteren. Het zijn vaak verhalen over geploeter, kramme ruggen, stoflongen, enzovoort. Zelf ben ik geen mijnwerker geweest, maar van thuis uit heb ik toch het nodige meegekregen. Mijn vader

was mijnwerker, alsook vijf van mijn broers. Ik kan me nog herinneren dat mijn vader f 45,- per week verdiende. Met dat bedrag moest een gezin van dertien personen onderhouden worden. In 1968 sloat Staatsmijn Hendrik haar poorten. Voor Brunssum leek het een onwerkelijkheid. Uiteindelijk konden vele mijnwerkers werk vinden bij bedrijven als DAF en Curver. Belangrijk was oak de komst van AFCENT in Brunssum.

Verder zult u vele toto's van straatbeelden van weleer aantreffen. Ik wens u veel kijk- en leesplezier toe. Degenen die mij bij de samenstelling van dit boek geholpen hebben wil ik bij deze hartelijk bedanken.

Bernard Jonker

1. De kolenindustrie kreeg ook Brunssum in haar greep. Staatsmijn Hendrik bepaalde in sterke mate het dorpsgezicht. Maar ook het ,.innerlijke" van Brunssum lOU er helemaal door veranderen. Op de foto, die dateert van 1916-1917. is schacht IA en IE in aanbouw.

2. Het rangeerterrein bij Staatsmijn Hendrik. Waarschijnlijk is cleze foto ornstreeks 1920 gemaakt. Voor het kolentransport werden toen nag stoomlocomotieven gebruikt.

3. Staatsmijn Hendrik had een eigen mijnpolitie. Omstreeks 1930 werd van de mijnpolitiebeambten en de portiers deze foto gemaakt.

4. Een overzichtsfoto van een gedeelte van het mijncomplex. Links ziet u de zeverij en rechts schacht IA en IB. De foto is gemaakt in de jaren dertig.

5. Een markant punt van het mijncomplex was de watertoren. In de jaren vijftig zou deze karakteristieke toren plaats moeten maken voor een betonnen geval.

..

6. Ter gelegenheid van de geboorte van prinses Beatrix in 1938 werd Staatsmijn Hendrik prachtig verlicht.

7. In hetzelfde jaar konden de lampen nog een keer te voorschijn worden gehaald, namelijk bij gelegenheid van het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina.

8. Het werken in een mijn is veel gevaarlijker dan de meeste andere beroepen. Welke mijn heeft nooit ongelukken met dodelijke afloop gekend? Staatsmijn Hendrik ontkwam er in ieder geval niet aan. Op 13 juli 1928 voltrok zich een mijnramp met 13 doden. 23 Maart 1947 was het weer raak. Opnieuw waren er 13 doden te betreuren. Op de foto de begrafenisstoet voor de slachtoffers van de mijnramp van 23 maart 1947.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek