Buinen in grootmoeders tijd

Buinen in grootmoeders tijd

Auteur
:   R.B. van der Molen
Gemeente
:   Borger-Odoorn
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5666-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Buinen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In aansluiting op het boekje "Buinen in oude ansichten", dat in 1981 verscheen en een tweede druk beleefde in 1986, en het boekje "Kent u ze nog ... de Buner", dat in 1983 verscheen en al snel was uitverkocht, volgt nu als afronding het boekje "Buinen in grootmoeders tijd",

Veel mensen bleken ook nu weer bereid om prachtige foto's en ansichtkaarten beschikbaar te stellen. Ook voor het verstrekken van gegevens kon ik op de medewerking van velen rekenen. Ik ben ze daar zeer erkentelijk voor.

Buinen is in de loop der jaren steeds veranderd en zal ongetwijfeld blijven veranderen. Oude zaken raken in de vergetelheid en nieuwe gebeurtenissen komen in de schijnwerpers te staan. Wie kan in Buinen nog de Helakkers vinden, de Roonakkers of de Papenkamp? Waar was de Askenpuil en waar lagen de Dilakkers? De ruilverkaveling met het vele goede dat er uit voortkwam veroorzaakte ook de vervaging van akkernamen. Het opheffen van de spoorlijn bracht verarming in de bedrijvigheid die Buinen kende.

Ik hoop dat dit boekwerkje een beeld mag geven van de tijd waarin men hard moest werken, maar toch nog "tijd" had. Ook voor elkaar!

1. Dit is een van de oudst bekende ansichten van Buinen en dateert van kort na 1900. De ansicht is gestempeld op 31 juli 1905 en verzonden vanuit Buinen naar Groningen.

Uiterst links zien we een stukje achtergevel van een boerderij. Op deze plaats is later een plantsoen aangelegd. In de boerderij ernaast woont nu de familie l.W. Darwinkel en rechts zien we de boerderij waar de familie Kornelius woonde.

Opvallend is het dat veel tuinen door middel van een houten hekwerk van de straat zijn gescheiden. Hekken schilderde men meestal wit. Dit was's avonds gemakkelijk bij het markeren van de weg. IJzeren hekken werden veelal groen geschilderd. De hekpunten, de zogenaamde lelies, schilderde men wit. Hier had de witte kleur ook een markeringsfunctie. Bij de winterdag legde men bezoeken aan familieleden of vrienden in naburige dorpen veelal te voet af bij volle maan ("lochtmaon").

2. Op de foto van omstreeks 1908 zien we een fraaie boerenwagen, gebruikt als linnenwagen ("wasschupswagen"). Op de wagen een groepje "wasschupsgangers" (= bruiloftsgasten), onder wie de gezusters Johanna en Sjoukje Beins, dochters van molenaar Beins uit Borger. Sjoukje was van 1907 tot 1908 onderwijzeres aan de school te Buinen. Johanna (Jo) trouwde met onderwijzer Jan Bergmans, die van 1902 tot 1906 aan de Buiner School verbonden was.

Naast het span inlandse Drentse paarden zien we - met pijp - Willem Meijeringh. V66r de paarden - met pet - Lambert Wolf.

Helemaal rechts met zijn versierde stok de "wasschupsneuger" (= iemand die namens wederzijdse ouders naar familie en kennissen ging om ze voor de bruiloft , ,het wasschup" uit te nodigen). Nam men de uitnodiging aan, dan bond men een kleurig lint aan de stok die de wasschupsneuger bij zich had. Op de bruiloft zelf was voor de wasschupsneuger een ereplaats ingeruimd.

Een van de gasten draagt de zilveren brandewijnkom, die vermoedelijk gevuld was met brandewijn en rozijnen. Aile gasten namen met dezelfde zilveren lepel enkele keren een slok uit de prachtige schaal. Al gauw kwam men dan "in 't lied".

3. Linker foto: hier zien we de bemiddelde landbouwer Willem Meijeringh (geboren in 1868) met zijn vrouw Geesien Pott (geboren in 1874) en hun dochtertje Annechien (geboren in 1898). In verband met de zwakke gezondheid van zijn vrouw deed Willem Meijeringh zijn boerenbedrijf van de hand. Hij werd kantoorhouder bij de posterijen. De werkzaamheden werden uitgeoefend in de woning Hoofdstraat 82, die hiervoor in 1911 was gebouwd.

Dochter Annechien huwde in 1924 met Jan Willem Thijn, die jarenlang het beroep van veearts uitoefende te Exloo. In latere jaren was hij verbonden aan de Gezondheidsdienst voor Dieren in Drenthe te Assen. Hij had een groot aandeel in de ontwikkelingen die er toe geleid hebben dat Drenthe als eerste provincie in Nederland een tbc-vrij rundveebestand had.

Rechter foto: Aaltje Hadderingh (geboren in 1877) bij de fotograaf, omstreeks 1900. Opvallend is de keurige kleding waarin ze zich gestoken heeft. Ze draagt boven op het oorijzer een zogenaamd kapothoedje (dit komt van het Franse woord chapeau = hoed). Het kapothoedje, dat met een zwarte band onder de kin gedragen werd, was gemaakt van "krip", een daarvoor geschikte zwarte stof. Op het hoedje werden een paar witte veertjes gestoken. Een dergelijke dracht was speciaal voor feestelijke gelegenheden.

Aaltje huwde met Jan de Vries, die smid was en op latere leeftijd een aantal jaren de functie vervulde van kassier van de plaatselijke Boerenleenbank. Hun kinderen waren Rika, Egbert, Jantje, Arend en Gerrit. De moeder van Aaltje stierf in 1944 te Buinen op ruim honderdjarige leeftijd.

4. De echtelieden Albert Huizing (1870-1957) en Aaltje Boezen (1868-1945) bewoonden een boerderij aan de Schoolstraat tegenover de school.

Toen de in 1894 opgerichte roomboterfabriek "Vooruitgang" te Buinen nog met handkracht bediend moest worden, was Albert Huizing 's morgens in functie als draaier van de karnton. 's Middags was hij werkzaam op zijn boerenbedrijfje.

We zien ze hier op de foto vereeuwigd: Aaltje met oorijzer en Albert met bef.

Van iemand die een befdroegwerd weI gezegd: "Hij hef't wit veur." De meeste kledingstukken waren van een dergelijke kwaliteit dat ze een mensenleven lang gedragen konden worden.

Het personeel van de zuivelfabriek, dat in 1907 nag uit drie man bestond, begon 's morgens in de fabriek om vijf uur. In de beginjaren leverden de boeren de melk per kruiwagen of hondekar bij de fabriek aan. In 1908 werd de eerste melkrijder benoemd.

5. Linker foto: voor de boerderij van de familie Copinga aan de Lindenlaan zien we een dorsploeg met vlegels. De foto is van omstreeks 1920.

We zien, van links naar rechts: Aaltje Klamer, het dienstmeisje; en vervolgens Roelof Niezing, Willem Alingh, Jan Alingh, Hendrik Copinga en Jan Copinga.

Roelof Niezing kwam op achttienjarige leeftijd in dienst bij de familie Copinga. Het werd een dienstverband van meer dan vijftig jaar.

Rechter foto: hier zien we de zes kinderen van Jan Bruins (geboren in 1866) en Willemina Jantina Hooiveld (geboren in 1873). Ze woonden in Buinen aan de Lindenlaan. De foto is van 1912.

Van links naar rechts: Willemina (geboren in 1903), Jacobje (geboren in 1901), Aaltje (geboren in 1898) en Hillechien (geboren in 1899). In de kinderstoel zit Willem (geboren in 1911) en naast hem staat Luchina, de jongste van de meisjes (geboren in 1905).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek