Buinen in grootmoeders tijd

Buinen in grootmoeders tijd

Auteur
:   R.B. van der Molen
Gemeente
:   Borger-Odoorn
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5666-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Buinen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Groeten uit BUINEN.

11. Foto links: Klaas Haddering (1867-1939) bij de fraaie linde achter zijn boerderij (Hoofdstraat 51) omstreeks 1935. Hij trouwde met Jantien Dijks (1873-1951).

Op de rechter foto van omstreeks 1912 staan hun kinderen Jantien (geboren in 1899), die met de landbouwer Warmold Huiting trouwde en in Buinen bleef wonen; Jan (geboren in 1900), die met Grietje Boelens trouwde en in Buinen landbouwer werd; en vervolgens Gerrit (geboren in 1907), die met Geesje Smegen trouwde en landbouwer werd in Ees.

Jan Haddering werd boer op het bedrijf van zijn ouders aan de Hoofdstraat. Hij werd veelal "Jan Klaos" genoemd. Dit was om hem te onderscheiden van enkele familieleden met dezelfde naam, die ook in Buinen woonachtig waren.

12. Links boven: Hendrik Kremers (1866-1949) en zijn zoon Willem (1891-1974) met hun paard op "Halfweg" aan de weg van Borger naar Buinen. De foto is van omstreeks 1925.

Hendrik Kremers was kastelein en boer en hij bezat de kunst om wratten te "bezetten". Uit wijde omtrek werd hij bezocht door mensen die hij veelal met succes van hun wratten af kon helpen.

Rechts boven: de Hoofdstraat bij de boerderij van Hamering omstreeks 1935. Opvallend zijn de talrijke bomen. De boerderij van Hamering - hier rechts op de foto - is gebouwd in 1914.

Typisch voor de bouwstijl uit die tijd is het gebruik van zogenaamde speklagen in de muren. Dit is bij meer boerderijen en bij enkele woonhuizen in Buinen nog te zien.

Links onder: hier zien we Jans Huizing met paard en wipkar met een paar "pongen" (= zakken met graan) op het "veurbret" op weg naar de molen aan ,,'t klein straotie" (= Molenstraat). In de bocht het huis van de familie Ensing.

Links op de foto Gerrit de Vries, zoon van de smid. De foto is van omstreeks 1930.

Rechts onder: de Hoofdstraat met de aansluiting naar de Lindenlaan. Rechts Cafe Doedens. In de verte is ook op deze foto een gedeelte van het stationsgebouw zichtbaar. Rechtsaf ging men over de spoorwegovergang en langs het kanaal in de richting Buinerveen.

13. Foto links boven: vanaf de oprichting op 30 april 1909 was de muziekvereniging "Juliana" in Buinen, vooral bij feestelijkheden, steeds nadrukkelijk aanwezig. Ter gelegenheid van een optreden omstreeks 1925 werd deze foto gemaakt.

Op de achterste rij zien we, van links naar rechts: Willem Bruins ("Willem Trom"), Sibrand Dekker, Harm Huizing, Hendrik Wolters, Jan Vrijs, Klaas Wever, Piet Niezing en Lambert Weggemans.

Op de voorste rij: Jans Schut, Lucas Ottens en Lucas Wever.

Helaas ging deze vereniging, die jarenlang een grote bloei doormaakte, enige tijd na het zestigjarig jubileum in 1969, door gebrek aan nieuwe leden, ten onder.

Foto rechts boven: hier zien we een Buiner toneelgroep. In de strenge winter van 1928-1929 werd een uitvoering gegeven in Zaal Uneken.

We zien hier, op de voorste rij, van links naar rechts: Geesje Hamering, Dirk Osinga, Minke Osinga, Sibrand Dekker, Bouk Osinga, Joh. Coping a en Geesje Speelman.

Op de achterste rij, van links naar rechts: Gerhard Dekker, Tine Schotanus, Gosse Fokkens, Gien Bruins en twee jongens uit Friesland, vrienden van Dirk Osinga.

De familie Osinga bewoonde een aantal jaren een boerderij aan de Voorbosweg op "de bult".

Foto links onder: we zien hier links de boerderij van de familie Huiting. De boerderij in het midden was van de familie Wolf. Deze boerderij moest wijken voor nieuwbouw, Rechts de boerderij van de familie Jalving, die later bewoond werd door de familie Popken en momenteel door de familie Teisman.

Foto rechts onder: we zien hier nog duidelijker de boerderij van de familie Wolf. Tussen de boerderijen van Wolf en Kornelius stond een grote oude boerderij van de familie Kloots, die plaats he eft gemaakt voor een viertal aanelkaar gebouwde woonhuizen.

We zien hier een optocht met leden van de muziekvereniging "Juliana" voorop, gevolgd door leden van de in 1949 opgerichte en nog steeds bloeiende gymnastiekvereniging D.LO. (Door Inspanning Ontspanning).

14. Foto links boven: de Sehoolstraat, met reehts de boerderij van de familie Sijbring en de smederij van De Vries. Verderop reehts is het gedeelte van de zuivelfabriek ziehtbaar waar de melkbussen werden aangeleverd.

We zien duidelijk in dit gedeelte van de Sehoolstraat de glooiingen van de Hondsrug waarop Buinen gebouwd is. Het regenwater stroomt hier weg in de riehting van de Hoofdstraat.

Foto reehts boven: deze foto is omstreeks 1935 gemaakt bij de smederij van De Vries.

Smid Ep de Vries was een kundig vakman. In zijn smederij wist hij allerlei grote en kleine klussen tot een goed einde te brengen. In de jaren dat hij zijn bedrijf runde heeft hij veel veranderingen op teehniseh gebied meegemaakt. Ook werden paarden voorzien van warm gelegd hoefbeslag. Bij jonge paarden werden regelmatig de hoeven verzorgd door het zogenaamde "bekappen". Het paard van Willem Bruins heeft zojuist een behandeling ondergaan en poseert hier even voor de fotograaf.

Foto links onder: we zien hier Hilleehien Wever-Reinders met doehtertje Hillie op de Gorenweg omstreeks 1932. Met de kruiwagen vervoert ze aardappels en bonen naar haar woning aan de Molenstraat. Veel inwoners hadden in de omgeving van de Gorenweg een tuin ("een goorntie") voor de verbouw van de noodzakelijke wintervoorraad aardappelen. Ook verbouwde men er groente. De Gorenweg was, evenals de Molenstraat, nog geplaveid met "kinderkopjes".

Foto reehts onder: aan het begin van de jaren dertig was de Molenstraat nog geplaveid met kinderkopjes. We zien hier, omstreeks 1932, Derk Wever, Hillie Wever en Jantina Wever.

Links de boerderij van de familie Bruins ("Makken Jans"), waarin nu Pension Triente is gevestigd. Op de aehtergrond de venterskar van kruidenier Poppema te Nieuw-Buinen.

15. Foto links boven: de in 1883 door de aannemer Andries Niks gebouwde onderwijzerswoning - hier links op de foto-werd aehtereenvolgens bewoond door de families Ten Hoor, Zomers, Dam, Van der Zee en Bosma.

In de jaren dertig besloot de gemeenteraad van Borger tot afbraak van de in zeer sleehte staat verkerende woning en besloot vlak naast het oude sehoolhuis een nieuw woonhuis te bouwen (1936). De oude woning werdpas gesloopt toen de nieuwe klaar was.

Foto reehts boven: tijdens een sehoolreisje in 1935 wordt even een korte pauze gehouden.

We zien hier van links naar reehts: meester Wiebe Bosma, die van 1932 tot 1959 als hoofd aan de Buiner lagere school was verbonden, en de oudercommissieleden Joh. Hamering, W. Vedder en J. Hoiting.

Foto links onder: ter gelegenheid van de geboorte van prinses Irene op 5 augustus 1939 werd, veertien dagen later, in Buinen een groot dorpsfeest gehouden, waaraan ook een optoeht was verbonden. Op de foto zien we meester Bosma met een groep kinderen meelopen in de optoeht.

Foto rechts onder: Freek Bosma, de zoon van de hoofdonderwijzer, mag hier op het schoolplein even zijn nieuwe fiets proberen. In de verte enkele woningen, die later in verband met de aanleg van de weg Stadskanaal-Borger moesten wijken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek