Buinen in grootmoeders tijd

Buinen in grootmoeders tijd

Auteur
:   R.B. van der Molen
Gemeente
:   Borger-Odoorn
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5666-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Buinen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. Een gedeelte van de Hoofdstraat omstreeks 1939. Rechts de bakkerij van Harm van Dijk.

Op de foto zien we, van links naar rechts: Aaltje Marissen, Janna Kuiper, Jantje Marissen met achter haar boer Hulshof, die net enkele melkbussen bij de straat heeft gezet; Antje Marissen, Jantje van Dijk, Frits van Dijk, Geesje Kuiper, Harm Marissen Gzn., Lucas van Dijk, Harm Marissen Jzn. en Geert Kuiper. Een gedeelte van de Hoofdstraat rechts is hier nog onbebouwd. Er staan nu enkele woningen en de in 1950 gebouwde Cooperatieve Boerenleenbank. Deze naam werd later veranderd in Raiffeisenbank en Rabobank. De Rabobank te Buinen fuseerde per 1 juli 1989 met de Rabobanken te Borger en Buinerveen. Links - met openstaande bovenbaander - de boerderij van de familie Haddering (nu Eggens). In 1993 was in deze boerderij het oostelijke gedeelte nog gedekt met heide. Van heide, gebruikt als dakbedekking, is bekend dat het, mits goed gelegd en bij voorkeur niet aan de regenkant, meer dan een eeuw kan liggen.

22. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gingen de werkzaamheden rond de korenoogst gewoon door. Bij de familie Haddering (Hoofdstraat 57) werd deze foto gemaakt. Een boerenwagen geladen met roggeschoyen staat voor de baander om de schuur binnengereden te worden. De schoven (garven) kregen in de schuur een plaats op de balken. Via een gat in het "oelebret" zorgde de uil ("de katoel") ervoor dat de muizenpopulatie binnen aanvaardbare proporties bleef.

's Winters werden de roggekorrels op de deel met vlegels uit de aren geklopt. In de wan werd vervolgens het kaf van het koren gescheiden. De korrels liet men tot meel malen en het stro werd gebruikt voor het vee en in de stallen.

Op de foto zien we - met pet -Jan Haddering (1869-1960), zijn vrouw Roelfien Gerrits (1872-1954) en hun zoon Berend. Achter het paard staat Jantje, de dochter van Berend. Rechts - bij de muur - staat Janke Hulshof en de overige jeugdigen zijn evacues uit Amsterdam aan wie gedurende een periode in Buinen gastvrij onderdak werd geboden.

Na de tijd van het .Jegge" dorsen met vlegels kwam het dorsen met behulp van de dorsmachine en nog weer later - in de huidige tijd - door middel van de combine, waarbij maaien en dorsen in een werkgang plaatsvinden.

Met het veranderen van de traditionele korenoogst zijn nieuwe woorden ontstaan. Een groot aantal oude woorden is echter uit onze taalschat verdwenen. Wie kent nog een weesboorn, een klamp, een voorreep, een achterreep? Wat deed je met een welhaak en wat met een schootvork? Wanneer werd de waterlaag gelegd? Wat waren hokken en mijten? Wanneer moest de weller een "striekgaarf" binden? Waarom werden er schotbollen gemaakt? Waarom werden de "konten" onder de waterlaag anders gelegd dan erboyen? Waarom werd er een slop aangelegd? Waarom moest een vater zijn werk op zijn knieen doen? En waarom kon een "gaarvensmieter" het staand af?

Wat echter bij aIle veranderingen die er geweest zijn, gebleven is: "Die zaait zal oogsten." Maar ook: "Die wind zaait zal storm oogsten."

23. Foto links boven: deze foto is van omstreeks 1932. De Hoofdstraat is hier nog smal. De jongen op de straat is Dirk Vogelzang. Hij is een zoon van de eigenaar van het stationskoffiehuis, tevens bakker en kruidenier, Toon Vogelzang en diens vrouw Jacoba Breet.

Foto rechts boven: de kruising Molenstraat-Schoolstraat in 1963. Rechts - met schoorsteen - de toen nog in werking zijnde zuivelfabriek. In 1968 werd de zuivelfabriek gesloten. De melk werd daarna geleverd aan fabrieken elders in de provincie. In het derde huis links was een winkelbedrijf voor kruidenierswaren en zuivelprodukten gevestigd. In het midden is nog gedeeltelijk de woning van de molenaarsfamilie Bos zichtbaar. Rechts bij de zuivelfabriek zien we Hendrik Sibering en Tinus Woering, die juist uit de Philips bus gestapt zijn. Het laatste stukje naar huis wordt te voet afgelegd. Voor hen zat de werkdag bij de vestiging van Philips te Stadskanaal er weer op.

Foto links onder: de Molenstraat met de aansluiting op de Hoofdstraat. Rechts de boerderij van de familie Hamering, gebouwd in 1909, nu bewoond door de familie Wolters. In de verte is het stationsgebouw duidelijk zichtbaar. Schuin ertegenover het stationskoffiehuis van Toon Vogelzang, nu bewoond door de familie Mooten. Links zien we het houtstek van timmerman Smeenge. Nu is er een kapsalon gevestigd.

Foto rechts onder: de zusters Roelfien (1914) en Jantien (1907), dochters van Hendrik Warringa en Willemtien Schutrups, met de kiddekar op weg naar het weiland om de koeien te melken.

Boer Warringa kocht de kidde (ook wel hit of Litouwer genoemd) van winkelier Buiskool (, ,Boeskool") te Borger. Buiskool ventte in Buinen.

De eerste tijd na de koop was het voor Jantien, die we hier aan de teugels zien, moeilijk om de kidde op de weg te houden. Het attente paardje wist precies waar de klan ten woonden en hield daar dan ook prompt in de berm halt.

De foto dateert van omstreeks 1930 en is gemaakt in de Hoofdstraat, nabij het transformatorhuisje uit 1922. De boerderij links werd bewoond door de familie Joh. Hamering; nu woont daar de familie Oosting.

24. Foto links boven: de Commissie voor Volksonderwijs en enkele leerkrachten in januari 1937. Van links naar rechts: juf Bosma, H. Smeenge, C. Heleenders, H. Schulting, G. Oosting, meester Bosma, R. van Gerner en meester Huizing.

De commissie verleende ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de plaatselijke school.

Foto rechts boven: de plaatselijke open bare lagere school in 1966, vlak voor de rigoreuze verbouwing die in 1967 zou plaatsvinden. In 1985 zijn de kleuterschool (gesticht in 1960) en de lagere school officieel samengevoegd tot basisschool.

Foto links onder: de Hoofdstraat in het "Westeinde". In de tweede woning rechts was vanaf 1929 het postkantoor gevestigd. Groenteboer Sijpkes te Buinerveen is bezig zijn waren te verkopen.

Foto rechts onder: op de foto zien we de vrijgezel Albert (Appie) Baas bij zijn venterskar. Appie Baas is jarenlang in Buinen en omgeving een bekend persoon geweest. In Buinen dreef hij een groentewinkel aan de Hoofdstraat, waar ook vis, snoep en rookwaren werden verkocht. De winkel was naast het pand waarin - tot in 1993 - het winkelbedrijf van de familie Runge was gevestigd. De winkel van Appie Baas, waar hij aanvankelijk met zijn ouders en het gezin van zijn broer woonde, was een trefpunt voor de Buiner jeugd. In latere jaren hield Appie er ook een winkel in Borger op na. De laatste 33 jaar van zijn leven was hij opgenomen in het gezin van zijn broer in Buinen. Hij overleed in 1989 op de leeftijd van 86 jaar.

25. Een meisjesgroep van de Buiner avondschool op reis naar Paterswolde, omstreeks 1933.

Op de bovenste rij, van links naar rechts: Aaltje Wever, Fennie Klamer, Grietje Woldering, Willemtje Kruit, Jantje Venema, Jobkien Oosting en Geeske Fokkens.

Op de volgende rij, van links naar rechts: juf Luning, Dientje Meursing, Trijntje Vogelzang, Annigje Sijbring, Jantje Alingh, Geesje Kremers, Roelfien Warringa, Geesje Huizing, Geertina Geugien, handwerkonderwijzeres Janna Klaassens, Riek Winkelman, Geesje Grit en Jantje Almoes.

De volgende rij: Grietje Vrijs, Hillechien Venema, Jantje Warringa, Hillechien Alingh, de verloofde van de chauffeur en de chauffeur Jan Kroeze, Corrie Trip, Griet van Mierlo en Grietje Seubring.

Op de voorste rij: Geesje Meursing, Willemina Speelman, Sientje Hamering, ?, Willie Vedder, Everdina Jansen en de chauffeur Chris Almoes.

Chris Almoes was chauffeur bij het vervoersbedrijf Sijpkes te Buinerveen en werd door zijn werkgever gevraagd om deze rit naar Paterswolde, die op een zondag gemaakt zou worden, voor zijn rekening te nemen. Op voorwaarde dat ook zijn meisje , Everdina Jansen te Rolde, mee mocht, nam hij de opdracht aan. Men maakte de reis met twee bussen. Ook de andere chauffeur maakte gebruik van de "arbeidsvoorwaarde" die Almoes had bedongen: hij nam ook zijn verloofde mee.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek