Buinen in oude ansichten

Buinen in oude ansichten

Auteur
:   R.B. van der Molen
Gemeente
:   Borger-Odoorn
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3588-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Buinen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Op 1 november 1905 werd de Noord Ooster Locaal Spoorweg feestelijk geopend. De bekende Drentse schrijver en folklorist Harm Tiesing (1853-1936), wiens grootvader van omstreeks 1790 tot 1810 in Buinen het weversvak uitoefende, beschreef in de Provinciale Drentsche en Asser Courant de eerste treinreis over het baanvak Gasselternijveen, Buinen, richting Emmen. Hij schreef hierover onder meer: Woonhuizen van drie-, vierhonderd jaren hebben er gestaan als in andere gehuchten van Borger, waarbii hout, leem en stroo de bouwmaterialen waren, maar die huizen zijn deels gesloopt, deels gemoderniseerd ... Buinen was reeds in feesttooi op den morgen toen wij er aankwamen. Vlaggen wapperden, de muziek speelde toen de eerste trein ongeveer 20 minuten over den aangegeven tijd binnen reed. Buinens publiek verwelkomde den trein en het publiek met zijn vreugdekreten. Het reizend publiek vermeerderde en de trein ging verder, statig en ongestoord langs Beekslanden en Voorbosch door het dal ten oosten van den Hondsrug die hier de Buiner korenesch en het oude Buinerhout heeft ...

De Buiner Heeze is een der hoogste punten van den Hondsrug, 15 d 16 M boven A.P. Zij was vroeger geheel met struikgewas bezet en v66r er voor ongeveer 20 jaren de grond werd doorgewoeld om er keistenen te delven, zag men er nog vele kuilen waaruit de

boomstammen waren verwijderd. De bodem heeft hier groote hoeveelheden keistenen opgeleverd, waardoor het heideveld waarde verkreeg, toen Buinen door een scheepvaartkanaal met Nieuw-Buinen en Stadskanaal verbonden werd.

Daarmee zijn we aangekomen in de tijd die dit boekje in beeld probeert weer te geven. De meeste foto's en kaarten die zijn opgenomen dateren van de periode 1900-1930. Mede door de ligging aan het scheepvaartkanaal en aan het spoor was er in Buinen veel bedrijvigheid. Door het gebruik van kunstmest werden met name de aardappelopbrengsten beter en de aardappelteelt kwam pas goed tot ontwikkeling toen de Noord Ooster Locaal Spoorweg in oostelijk Drente was aangelegd en men ook aardappels voor export kon gaan verkopen.

In de jaren na 1930 en vooral na de Tweede Wereldoorlog is er in Buinen veel veranderd. Door brand, afbraak of vernieuwing is veel ouds verdwenen. Gelukkig is er in het Buinen van 1986 nog veel moois over.

Rest mij mijn erkentelijkheid te betuigen aan allen die gegevens hebben verstrekt en foro's beschikbaar hebben gesteld. Het lijkt mij goed, zonder anderen tekort te willen doen, om op deze plaats de gewaardeerde me de werking van de heer J. van Gerner te memoreren.

Station N. O. L. S.) Buinen.

1. Aan het station Noord Doster Locaal Spoor te Buinen werd de heer A.M. Brakman a1s eerste stationschef benoemd. De feestcommissie ter gelegenheid van de opening van de nieuwe spoorweg werd in oktober 1905 samengeste1d uit de heren J.R. Robaard, H. Kloots, H. Oosting, G. Copinga en W. Hagedoorn. De commissie presenteerde lijsten om ge1den in te zame1en en de feestelijkheden werden in overleg met de kaste1eins geregeld,

2. Een treinreis Buinen-Emmen duurde in 1905 achtendertig minuten. De afstand Emmen-Coevorden werd in dezelfde tijd afgelegd. Op deze foto, genomen v66r het Buiner station, neemt men even tijd voor de fotograaf. In 1963 reed hier de laatste goederentrein. Het station is er niet meer en de spoorbaan is opgebroken. Spoorstraat en Stationsstraat herinneren aan de tiid van weleer.

I'

. .Stationskofflehuis

. .

A. Vog.elzal!g: -Stalling ' en ruime bergplaats 'voor Rijwielen BUINE

. Telefon No ?.

3. Ret stationskoffiehuis van Antoon (Toon) Vogelzang tegenover het station. In het gebouw was ook een bakkerij gevestigd. Tot op hoge leeftijd ventte Toon met brood langs de huizen, Nadat er op 16 juni 1915 in Buinen een vestiging kwam van een hulptelegraafen hulptelefoonkantoor, kreeg Toon als eerste een telefoonaansluiting in zijn huis. Op deze foto (1915) zien we hem met zijn hondo Rechts Jan Eggens en Egbert ("oompie") Eggens uit Westdorp.

4. Per 1 mei 1911 werd Antoon Vogelzang een tapvergunning verleend voor de gelagkamer "alsmede voor de open aanhoorigheden van het huis waarin zich die localiteit bevindt." Er mocht zowel in als buiten het cafe worden getapt. Op deze foto (1920) zien we, van links naar rechts, Jan Zondag, Jans Huizing, Toon Vogelzang, Derk Wieringh en Egbert Huizing.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek