Buitenpost in oude ansichten

Buitenpost in oude ansichten

Auteur
:   D.J. Beerda
Gemeente
:   Achtkarspelen
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3589-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Buitenpost in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Buitenpost, de hoofdplaats van de gemeente Achtkarspelen, heeft een rijke historie. Daarom is de verschijning van een boekje als dit zo interessant. Immers, vooral na de Tweede Wereldoorlog is de groei - en daarmee ook de verandering - van Buitenpost in versneld tempo op gang gekomen. Nu gaat de ontwikkeling zelfs zo snel dat in een periode van tien jaar het "gezicht" van Buitenpost ingrijpend verandert.

In dit boekje zal niet de gehele historie van Buitenpost een plaats kunnen krijgen. Daarom valt de nadruk op de periode die we vaak als "grootvaders tijd" aanduiden en dan bedoelen we de jaren 1880-1925. Het is bijna onvoorstelbaar dat Buitenpost in 1840 slechts 800 inwoners telde, terwijl thans het getal 4000 duidelijk in zicht komt. Grote verandering brachten even wel de verharding van de straatweg Groningen-Leeuwarden omstreeks 1830 en de aanleg van de spoorlijn tussen deze plaatsen in 1866. Daarvoor ging het vervoer te paard, per rijtuig of postkoets over de zandwegen. Buitenpost is vroeger de vaste pleisterplaats aan de huidige rijksweg geweest. Zo maakt een boekwerk uit 1787 melding van een vaste dienst Groningen-Leeuwarden per diligence, met halverwege een "pleijster plaetse", waarschijnlijk "De Roskam"; het huidige hotel is al een zeer oude "herberg". Deze goede verbindingen tussen de twee hoofdsteden zijn altijd pluspunten voor Buitenpost gebleven.

Buitenpost is eeuwenlang een aantrekkelijke woonplaats geweest voor families van grietmannen, maar ook van rechters en hoge officieren. Daaraan herinneren ook vele namen van straten, gebouwen, enzovoort. Buitenpost telde vroeger vele staten zoals die van de families Haersma, Herbranda, Boelens, Jeltingha, Scheltinga en Mejontsma. Is ook nu nog op de eerste woensdag in augustus de traditionele paardenmarkt een evenement dat zeer veel bezoekers uit wijde omgeving trekt, in "grootvaders tijd" waren er meer marktdagen, met een aanzienlijk grotere aanvoer van paarden, koeien, enzovoort. De oude marktfoto's zijn door de zo sterk veranderde situatie zeer interessanto Na de Tweede Wereldoorlog is gezocht naar andere wegen om de belangstelling voor dit jaarlijks gebeuren levend te houden. Thans wordt 's middags een concours-hippique gehouden, dat in het noorden een goede klank heeft.

Laten verder de ansichten en de foto's "verhalen" over die goeie oude tijd. Zij vertegenwoordigen het rustige bestaan van "vroeger" en vormen een schril contrast met het drukke leven en de moderne stedebouw van thans. De oudere lezers die hun woonplaats van vroeger kennen, zullen zeggen: "Och ja, zo was het! " terwijl de jongere en nieuwe inwoners zich een beeld zuilen kunnen vormen van het Buitenpost van toen.

D. Veenstra

1. Op de hoek, omstreeks 1880. Links zien we het pand waar het begin is van N.V. Modemagazijn P.S. Bakker. Daartegenover het huis van Kuipers, thans de Bondsspaarbank; vroeger stond hier de mooie Scheltinga-state. Voor de verbreding van de Kuipersweg moest de oude bakkerij (achter de boom) bij het begin van de weg worden afgebroken en vervangen worden door een smaller winkelpand.

2. De Spoorlaan, eveneens in de jaren taehtig van de vorige eeuw. Aan de huizenrij reehts is niet veel veranderd, in tegenstelling tot de oostkant die to en nog onbebouwd was.

3. Midden op de (Voor)straat staat, na een regenbuitje, de postdirecteur met zijn staf, ongeveer tachtig jaar geleden. Herkent u het oude marktcafe (tweede perceellinks) tegenover de wagenverhuurderij? In het midden zien we Nijenstein, dat sinds 1892 gemeentehuis is, maar voordien in gebruik was als kostschool ("huis .van opvoeding en onderwijs") bij de heer Poutsma en als doktershuis.

4. Dit is de enige bekende foto van Haersma-state, die werd afgebroken rond 1910. De Friese stadhouders en de adel waren welgeziene gasten. In 1773 moest stadhouder WHlem V hier een grootse huldiging in ontvangst nemen. Een weelderige tuin met vijver en twee heuvels vormde met de state een prachtig geheel.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek