Buitenpost in oude ansichten

Buitenpost in oude ansichten

Auteur
:   D.J. Beerda
Gemeente
:   Achtkarspelen
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3589-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Buitenpost in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. De Kerkstraat, gezien vanaf de Voorstraat. Vooral aan het eerste gedeelte van de rechterzijde is er heel wat veranderd.

BUITENPOST. :Nieuwe laan.

31. Een "Nieuwe laan" zonder bomen. Ret gemeentehuis in het midden maakt duidelijk dat dit de Schoolstraat is. De goat in het midden van de straat en de straatlantaarn zijn al lang verdwenen. Deze kaart werd dan oak in 1910 verzonden.

Voorstraat

13uitenpost.

32. De Voorstraat in 1920, gezien in westelijke richting, Een "juweel" van een foto! Dit is de rijksweg in aile rust. Wat een tegenstelling met de intense verkeersstroom van nu. Bekende punten zijn links de pilaren van de Gerbo-zalen en reehts drukkerij IJlstra. Vele woningen zijn thans winkelpanden. Loopt u ze maar eens na.

;'" Siationswea - $ Euifenposf. ---

33. Ook deze foto geeft een duidelijk beeld van de vele veranderingen in Buitenpost, in dit geval de Stationsstraat. Op de voorgrond de heuvel bij de spoorwegovergang, die diende onder andere voor het inladen van de paarden op rnarktdagen. De watertoren werd gebruikt voor het biitanken van de stoornlocornotieven. Bornen, toren en heuvel zijn al verdwenen, terwiji ook het stationsgebouw op de achtergrond binnen afzienbare tijd zal worden vervangen door een ander gebouw.

34. "Concordia", "De Woudklank", "De Harpklank", "Excelsior" en "Het Strijkje" hebben in deze muziekkoepe1 hun concerten gegeven, Omstreeks 1930 was de belangstelling voor muziek en zang weI omvangrijker dan thans; maar toen was er nog geen televisie! Helaas heeft de koepe1 tijdens de bezettingsjaren wegens bouwvalligheid en brandstofschaarste het loodje moeten 1eggen. Hebt u de plaats al ontdekt? Het gras heeft p1aats gernaakt voor een parkeerterrein naast hotel "De Roskam".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek