Bunde in oude ansichten

Bunde in oude ansichten

Auteur
:   H.P. Konings
Gemeente
:   Meerssen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4051-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bunde in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDINC

Waar Geul en Maas samenvloeien en gerneenschappelijk een grens trekken ligt het dorp Bunde. De Maas vormt de natuurlijke grens met Belgie en de Geul met het dorp Itteren, dat in 1970 door Maastricht werd opgeslokt. Sedertdien vormt de Geul de grens tussen Bunde en onze provinciehoofdstad. Hopelijk zal het tot in lengte van dagen een "veilige" grens blijken te zijn.

In het schilderachtige gehucht Voulwames stroomt de Geul - in de bovenloop de snelst stromende rivier van Nederland - rustig, als het ware uitgeraasd, in de Maas. Tot de gemeente Bunde behoren voorts nog het gehucht Kasen en enkele huizen van Weert. Een heel belangrijk stuk grondgebied is het Bunderbos, dat zeer rijk is aan flora en fauna.

Felix Rutten heeft Bunde eens een "lustwarand" genoemd en met zo'n prachtig natuurreservaat in de onmiddellijke omgeving is het ook een lust om hier te mogen wonen. Blijkbaar hebben meer woningzoekenden er zo over gedacht, want het inwonertal groeide van 1955 tot 1975 van circa tweeduizend tot bijna achtenveertighonderd.

Maar wij willen het niet over het hedendaagse, maar over het oude Bunde hebben. En Bunde is oud. Ouder dan men zou vermoeden. Blijkens een fossiele vondst in 1962, bij graafwerkzaamheden ten behoeve van de

brug over de Geul aan de Maastrichterlaan, heeft circa zestienduizend jaar geleden een oermens hier zijn moede hoofd voorgoed ter ruste gelegd. De schedel van dit hoofd is te bezichtigen in het streekmuseum van Eisloo.

De naam Bunde komen we in de geschiedenis voor het eerst tegen in 1145 in een oorkonde van paus Eugenius III, waarin wordt gesproken over een kapel in Bunde. Aangenomen mag worden dat die kapel er to en reeds stond en behoorde tot de bezittingen van de proosdij van Meerssen. Zoals aile bezittingen van deze proosdij, kwam ook Bunde in de loop der tijden onder de macht van de heren van Valkenburg. In 1661 werd Bunde Staats en van 1830 tot 1839 heeft het deel uitgemaakt van het Koninkrijk der Belgen. Bunde was een kleine agrarische gemeenschap. Ret agrarische karakter van het dorp werd mede bepaald door het grote aantal boomgaarden met voorheen uitsluitend hoogstam. Aan deze fruitteelt dankt Bunde het bestaan van twee fruitveilingen binnen zijn grenzen.

V66r de grote uitbreiding in de jaren vijftig was het aantal straten in Bunde niet groot (nog geen twintig). Een echte dorpskern was er eigenlijk met. In de loop der jaren is een aantal straatnamen gewijzigd, maar voor oudere Bundenaren wonen de mensen van

de Dorpstraat "op de PIetsch" en de bewoners van de Papenweg "in de Sloat". De Parallelweg heette voorheen de "Zwarteweg", buurt Oost de "Steinberg", de Roggeveldstraat wordt nog steeds "het Bokkeveldsche" genoemd, terwijl het eerste stuk Dennenberg in de (oude) volksmond nog steeds "Holstraat" heet. Naast de wegen en straten doorkliefde een zeer groot aantal romantische veldwegen en voetpaden de velden en boomgaarden in ons dorp. Alle straten waren door meerdere paadjes met elkaar verbonden. In het licht van deze tijd gezien was het tot de tweede helft van de vorige eeuw met de toestand van de wegen maar treurig gesteld. Vanaf die tijd werden de belangrijkste wegen voorzien van een kiezellaag en de voomaamste voetpaden van een laag "koolas". Met het asfalteren van de wegen werd een begin gemaakt in 1925.

Zoals vele Limburgse dorpen, heeft ook Bunde een eigen bierbrouwerij gehad. Deze was gevestigd in het Hoolhuis, het grote pand aan de afrit van de autoweg, waarin thans een glasbedrijf is gevestigd. In 1818 beschikte Bunde reeds over een bijzondere particuliere schooL Het geven van particulier onderwijs was in het begin van de vorige eeuw blijkbaar een lucratieve bezigheid, want in 1836 zijn er in Bunde al twee van die particuliere onderwijsinrichtingen. Toen

de gemeente in 1851 over voldoende financiele middelen beschikte, werd een openbare school gebouwd, die op 1 januari 1852 werd geopend. De zusters franciscanessen stichtten in 1876 een bijzondere meisjesschool op Overbunde en in 1924 een bewaarschool in het patronaat.

Met de feestelijke opening van de spoorlijn Maastricht-Roermond-Venlo-Nijrnegen, in 1865, kwam de hele wereld - en vooral Holland - vee 1 dichter bij te liggen. 1922 zette Bunde met een knopomdraai in het licht. Dat jaar werd het dorp opgenomen in het elektriciteitsnet, Met de komst van de straatverlichting verdween een stukje romantiek uit het dorpsleven. Spookverhalen over vuurmannen en weerwolven behoorden nu tot het verleden, want dergelijke geesten vertoonden zich niet meer in de verlichte straten. Voor het hoog nodige drinkwater beschikte bijna elk huis over een eigen waterpomp. Alleen voor het hoger gelegen gehucht Kasen werd een gemeenschappelijke voorziening getroffen en werd in 1900 een waterput gegraven, die tot 1933 dienst heeft gedaan; toen werd Bunde aangesloten op het waterleidingnet. Of schoon de gasleiding Staatsmijn Maurits-Maastricht reeds sedert 1930 door Bunde liep, heeft de Bundese huisvrouw tot 1960 moeten wachten voordat zij haar potje op (mijn)gas kon koken.

scation Bur-de,

~~-.. 'r--

Groet uit Bunde

-.

1. Dit is de oudst bekende ansichtkaart van Bunde, uit 1897. Dit stationsgebouw dateert van 1865. Huize "Ingenope" wordt aangeduid met de wijdse naam kasteel. Hier is de voorzijde van huize "Ingenope" afgebeeld, die vanaf de Patronaatstraat niet zichtbaar is. Voorheen liep er tussen de Geul en de Papenweg een weg van het "Hoolhuis" naar huize "Rustenburg", waarmede ook huize "Ingenope" door mid del van een allee was verbonden. De pilaren, waaraan de hekken waren bevestigd die toegang gaven tot deze alleeen, staan thans nog in de boomgaard. Op de achtergrond van de foto is de toren van de oude kerk nog zichtbaar.

2. Rond 1900 zag de Vliegenstraat, gezien vanaf de huidige Dorpstraat, er zo uit. De versierde bomen, vooraan links en reehts op de foto, zijn geplaatst ter gelegenheid van de installatie van burgemeester F. Goyen. De bruggetjes aan de reehterzijde van de straat liggen over de Rijnbeek, populair "De Rijn" geheten, die aehter het klooster Overbunde ontspringt. Ret heldere bronwater stroomt thans met het rioolwater ondergronds, riehting Maas.

Gro~t uit Bunde, Dorpstraat

3. In 1909 gaf de V1iegenstraat, vanaf de Dorpstraat gezien, reeds een andere aanb1ik. Het cafe rechts op de voorgrond had de grootse naam "Krasnapolsky". Dit pand geniet momenteel veel belangstelling als "Vliegenstraat 100". V 66r het cafe verdwijnt de Rijnbeek reeds onder de grond. Hogerop zijn de bruggetjes of "blauwe" stenen over de beek nog goed zichtbaar. In het huis links vooraan was het eerste hulppostkantoor gevestigd.

4. De huidige voornaamste verbinding met Geulle zag er in 1920, en nog ve1e jaren nadien, z6 uit. Ben ve1dweg die even verder in een moeras eindigde. Ret verkeer tussen genoemde plaatsen verliep in die tijd via de zeer bochtige Bonaertsweg. Aan het einde van het voorheen bebouwde gedeelte van de Pasweg poseert J.R.W. Penners met zijn zoon en dochter.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek