Bunde in oude ansichten

Bunde in oude ansichten

Auteur
:   H.P. Konings
Gemeente
:   Meerssen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4051-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bunde in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. Elk jaar, op Drievuldigheidszondag, viert men in Bunde de "grote kermis" en vroeger trok de "grote processie" uit. De parochianen versierden de straten waarlangs de stoet trok met paaltjes en vlaggetjes of, zoa1s op de voorgrond van deze f'oto uit 1925 goed is te zien, met hoofdzakelijk berketakken, waarvan het bos de goedkope 1everancier was. De "hemel" (ba1dakijn) werd gedragen door mannen uit de straten waar de processie 1angs trok. De geestelijke met de monstrans is pastoor Eiidems, terwij1 kape1aan Thissen tussen de twee rijen mannen de rozenkrans voorbidt.

21. In deze gemeente komen talrijke veldkruisen voor. Als gevolg van wegverbeteringen en -verbredingen moesten diverse kruisen worden verplaatst. Dit kruis stond in Kasen, thans het kruispunt Wonckelestraat-Kazerneweg, en het staat nu aan de voet van de Dennenberg. De "Jonkheid" van Kasen heeft op genoemd kruispunt een nieuw wegkruis geplaatst.

22. Bunde heeft vele priesterzonen gekend. Hier wordt de neomist Frans Vossen in een feestelijke stoet afgehaald bij zijn ouderlijk huis in Kasen. De foto toont ons de kale Dennenberg. De begroeiing werd in die tijd regelmatig gekapt en leverde brandhout, bones taken en fruitstutten op.

Herinnering aan Bunde's Priesterf est, 15·7·~917

23. Ret was een mooi gebruik dat op de dag dat de neomist zijn eerste p1echtige R. Mis in de parochiekerk opdroeg, zijn ouderlijk huis werd versierd, a1smede de straten waar1angs hij in optocht naar de kerk werd bege1eid. Bovenstaande ansichtkaart werd gemaakt ter ge1egenheid van het priesterfeest van pater J. Keijsers, die in 1919 naar de missie bij de Vaupez-indianen is vertrokken en die tijdens zijn terugreis in 1929 in Parabeme1 is over1eden.

24. AIle ongehuwde Bundenaren ouder dan circa vijftien jaar maakten automatisch deel uit van de "Jonkheid". Deze groepering verzorgde de versieringen bij alle voorkomende festiviteiten. Hier wordt de mannelijke jonkheid getracteerd voor de verzorging van het priesterfeest van de neomist J os Keijsers in 1917.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek