Bunnik in grootmoeders tijd deel 1

Bunnik in grootmoeders tijd deel 1

Auteur
:   S.A. van de Gaag
Gemeente
:   Bunnik
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4605-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bunnik in grootmoeders tijd deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Een kijkje in de smederij van Dirk en Henk de Geest aan de Molenweg. Deze smederij werd in 1910 gebouwd door J.S. Roodvoets, die de smederij in 1924 verkocht aan Dirk de Geest. Naast het beslaan van paarden, waarvoor gebruik gemaakt werd van de hoefstal staande voor de smederij, werden banden om wagenwielen gesmeed. Ook sier-smeedwerk werd op bestelling gemaakt. Voor inwoners die eens iets te lassen hadden, was De Geest nooit te beroerd hen te helpen.

" , .-

. ,

20. Een typisch dorpstafereel aan de Molenweg, voor het woonhuis van Dirk de Geest. Deze duplexwoning werd bewoond door Willem en Aaltje van Soest en Dirk de Geest met zijn gezin. In de zomer werd het huis rijkelijk overschaduwd door de twee oude eiken voor het huis. Opvallend is dat de vrouwen niet uniform gekleed zijn. Van links naar rechts zien we: mevrouw Van Soest, die kennelijk aangeeft dat de koffie klaar is, W. van Soest, A. van Soest, M. v.d. Heuvel, Margje en Gerarda v.d. Heuvel, een tante en Thomas Renes (pleegkind).

21. In dit pand aan de Molenweg was in het achterhuis de werkplaats van aannemer Toon Wildbergh gevestigd. In het middengedeelte woonde Hannes Dorrestein met zijn dochter. Het voorste deel werd bewoond door de familie Wildbergh. Geheel rechts is nog een gedeelte van het woonhuis van Dirk de Geest te zien, met daarachter de schilderswerkplaats van Willem van Soest. Dit pand werd ten behoeve van het uitbreidingsplan Maatschap in 1962 gesloopt.

22. Deze diaconiewoningen, daterend van 1704, genaamd "De 12 Apostelen" werden gebouwd aan het einde van de Groeneweg. De huisjes waren opgetrokken uit handgebakken stenen (zogenaamde oude moppen) en IJsselsteentjes. De herkomst van de tenaamstelling is helaas nergens te achterhalen. Deze arrnzalige woninkjes werden in 1965 onbewoonbaar verklaard en in 1968 gesloopt. De vrijgekomen ruimte werd toegevoegd aan het industrieterrein "De Ingh" , waarna het werd omgedoopt in industrieterrein "De 12 Apostelen".

23. Een aantal bewoners van deze woningen medio 1900. Weinig op deze foto voorkomende personen zijn nog bij name te noemen. Een uitzondering hierop is mevrouw Middag (staande links voor het huis), de vierde dame van links is Louise de Beus. Wat hier opvalt is de grate kinderschaar die in deze twaalf kleine woningen was ondergebracht. Zo te zien hadden de Bunnikse klompenmakers er ongetwijfeld goede klanten aan.

24. In 1923 openden de heer en mevrouw Klomp een winkel in kruidenierswaren aan de Maatschapslaan 6. De winkel was eigenlijk ondergebracht in de voorkamer van een woonhuis, Ret ligt dus voor de hand dat de te verkopen waren als een legpuzzle in de winkel opgestapeld Iagen. Met de grote mandfiets bezorgde de heer Klomp de vele bestellingen bij de klant aan huis. Dit gebeurde niet aIleen in Bunnik, maar ook in vele randgemeenten, tot in Austerlitz toe.

25. Op 13 november 1915 werd de Spaar- en Voorzorgbank opgericht, gevestigd in een woonhuis aan de Stationsweg. In 1918 werd de naam gewijzigd in N.V. Stichtse BOAZ-bank-Bunnik. In 1920 werd een bankgebouw betrokken aan de Maatschapslaan 2. Directeur was toen de heer W. van Wijgerden, later opgevolgd door zijn zoon G. van Wijgerden. Ret gebouw aan de Maatschapslaan werd reeds in 1924 verbouwd en uitgebreid. In 1936 werd een nieuw bankgebouw betrokken aan de Provincialeweg 34.

26. Rond de eeuwwisseling werd Koninginnedag in Bunnik altijd uitbundig gevierd. Naast optochten en dansen op de Brink vonden diverse folkloristische evenementen plaats. Een van de belangrijkste evenementen was het ringsteken met de sjees. Aan deze wedstrijd werd door aIle eigenaren van een sjees deelgenomen. Deze opname van 31 augustus 18981aat Hendrik Maassen en Mijntje Kramer in actie zien, juist voor het moment dat de ring opgepikt wordt.

27. In later jaren werd tijdens de oranjefeesten het ringsteken ook door dames op de fiets gedaan. Deze wedstrijden waren nog enerverender dan die met de sjees, want menigmaal raakte een bestuurster de macht over haar stuur kwijt, wat altijd rake opmerkingen uitlokte. De dames vertrokken vanaf smederij De Geest, aan de destijds geheten Provincialegrintweg. Ter hoogte van de molen waren twee touwen over de weg gespannen met daaraan de ringen. Deze opname uit 1912laat de deelnemende dames zien; zij staan klaar voor de start.

28. Een van de eerste garagehouders in Bunnik was Theovan Velsen. Hij begon rond 1934zijn werkzaamheden in een schuur naast de rijwielherstelplaats van Spoormaker in de Dorpsstraat. Ieder jaar werden meer automobielen ter reparatie aangeboden, waardoor Van Velsen gedwongen werd uit te zien naar een grotere werkplaats. Deze was in Bunnik niet te vinden, dus liet hij op de hoek van de Dorpsstraat/Stationsweg deze garage bouwen. In 1938 werd de garage in gebruik genomen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek