Bunnik in grootmoeders tijd deel 1

Bunnik in grootmoeders tijd deel 1

Auteur
:   S.A. van de Gaag
Gemeente
:   Bunnik
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4605-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bunnik in grootmoeders tijd deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Rond de eeuwwisseling stand deze uitspanning bekend als het cafe van Betje van de Vecht. We zien Betje, zittend op het terras van haar theeschenkerij naast het cafe, omringd door een aantal medewerkers. Rechts van haar Antje Vernooy, achter Betje staat veldwachter Donze, naast hem Anna van der Linden, met stok Jan van Mourik en de man met het paard is Wijn Elberse. Het gezellige cafe, liggend aan de enige uitvalsweg naar Utrecht, werd door vele passan ten bezocht.

60. Boerderij Rhijnzicht, beter bekend als boerderij Aben, heeft vanaf 1536 verschillende eigenaars gekend. Ret was gesitueerd aan de Krommerijn tegenover de huidige Koning Willem III-straat. In 1907 komt de familie Aben op de boerderij. Zij lieten in 1922 naast de hooiberg een zomerhuis bouwen. In later jaren werd dit zomerhuis ook weI verhuurd aan woningzoekenden in Bunnik. Voor het realiseren van het woningbouwplan "Aben" moest deze boerderij worden afgebroken.

61. De bewoners van boerderij Rhijnzicht die er in 1907 kwamen wonen, Adriaan Aben en Elisabeth Aben-Schieveen.

62. Nadat in 1844 de Nederlandsche Rhijn-spoorweg werd aangelegd, duurde het tot 1884 alvorens in Bunnik een station werd gebouwd. Het station werd in 1902 verbouwd zoals het op deze foto is te zien. In die tijd kon men Ie, 2e of 3e klas reizen. Voor Ie-klas-passagiers was aan de achterkant van het station een 1e-klas-wachtkamer ingericht. Passagiers voor de andere klassen moesten gebruik maken van een eenvoudiger wachtkamer, waarvan de ingang lag naast het overweglwissellokaal. In verband met het geringe reizigersaanbod werd dit station ingaande 15 mei 1938 gesloten voor reizigersvervoer.

63. De spoorwegbeambten Wim van Ede (links) en Hendrik van Manen voor het overweghuisje aan de Groeneweg.

De zomerdienstregeling uit 1902 laat zien dat er dagelijks acht treinen reden op het traject Driebergen-Utrecht en zeven treinen naar Driebergen. Een treinreis van Bunnik naar Utrecht duurde toen 19 a 20 minuten. Tijdens deze rit werden dan wel vier haiteplaatsen aangedaan.

64. d'Oude Herberg gelegen aan de spoorwegovergang Stationsweg werd door Wim van Rhenen op 26 september 1903 geopend als stationskoffiehuis. In 1916 kocht Theo Rietveld het koffiehuis en liet er een waag in plaatsen, bestemd voor het wegen van vlees voor huisslachters. In 1930 werd Piet van Doorn eigenaar, die het in 1950 overdeed aan zijn zoon Cor. Hij verbouwde het tot hotel-restaurant met een accommodatie van zeven kamers. Volgens het reclamebord verkocht men het destijds bekende Drie-hoefijzersbier.

65. De Bloemerwaard, zoals afgebeeld in de uitgave .Bunnik in oude ansichten" , werd in 1940 verkocht aan de heer S. Orie te Vught. Hij liet het totaal slopen en herbouwen in deze geheel afwijkende stijl. Voor de herbouw werd veel materiaal gebruikt, dat tijdens de sloop van het oude pand vrijkwam. Toen na het gereedkomen van de bouw enkele blindgangers in de omgeving van het huis terechtkwamen, wilde de familie Orie er niet in gaan wonen. Na binnenkomst van het Duitse bezettingsleger werd het bouwwerk door hen gevorderd.

66. Voor het volgen van lager onderwijs in Bunnik was men tot 1922 aangewezen op de openbare school aan de Grondslag. Deze school was als uitvloeisel van de Reformatie gebaseerd op de christelijke leer. Daar de Bunnikse bevolking overwegend het rooms-katholieke geloof beleidde en de welvaart toenam, werd door giften van parochianen en het kerkbestuur de f 30.000,-, benodigd voor de bouw van de school, bijeengebracht. In 1895 werd de Barbaraschool in gebruik genomen. Tot hoofd van de school werd benoemd de heer I.H. Stoffels.

67. De leerkrachten met hun leerlingen voor de Barbaraschool in 1917. Links het hoofd van de school meester Bosma en rechts de onderwijzeres, juffrouw Van Maarle. Daar de school niet gesubsidieerd werd moesten de ouders school geld betalen. Voor leerlingen uit de Ie klas bedroeg het f 10,- per jaar en die van de 2e klas 2112 cent per week. Ret schoolgeld werd geind door het hoofd der school, die ook de administratie ervan bijhield. Hij ontving daarvoor een vergoeding van f 12,- per jaar.

68. Houthandel Van Dam vestigde zich in 1907 aan de Stationsweg te Bunnik. Destijds waren zij gespecialiseerd in rondhout. Later ging men over op hardhout. Het hout werd per spoor of per boot over de Krommerijn aangevoerd. Deze opname toont naast het bedrijfscomplex de nieuwe Barbarakerk, op de achtergrond (links) de kassen van kwekerij Gruno. De grond voor de bouw van de Oranjebuurt ligt er nog braak bij. Behalve de sportterreinen is alle bouwgrond nu benut voor woningbouw of industrieterrein.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek