Bunnik in grootmoeders tijd deel 2

Bunnik in grootmoeders tijd deel 2

Auteur
:   S.A. van de Gaag
Gemeente
:   Bunnik
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4901-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bunnik in grootmoeders tijd deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Het huis "Gruno" aan de Provincialeweg, voor de verbouwing in 1920. Bewoner was de heer M.A. Kwint met zijn gezin. Hij deed veel in verzekeringen en was in het begin van de jaren twintig secretaris van de gemeente Bunnik. Zijn dochter Corrie Kwint maakte deze aquarel van het huis "Gruno", gezien vanafhet punt waar nu de Boslaan ligt. In die tijd werd in Bunnik nog veel graan verbouwd, wat ook blijkt uit de staande korenschoven in het bouwland.

20. Hendrik Maassen en zijn vrouw Greta met hondekar, beladen met eieren en kaas, voor hun waning "Het Slot" in de Langstraat. Hendrik Maassen, geboren in 1857, began rand 1880 een handel in eieren. Met twee manden, gevuld met eieren; aan een juk ging hij regelmatig lopend vanuit Bunnik tot aan Amersfoort. Onderweg deed hij verschillende adressen aan waar hij eieren verkocht. Rond 1900 kocht hij een hondekar, getrokken door twee honden, en breidde z'n handel uit met de verkoop van bater en kaas. Zijn vrouw hield alle bestellingen in een notitieboekje bij. De schuur naast "Het Slot" had hij ingericht als magazijn en bergplaats voor de hondekar. Nadat de hondekar was afgedankt bezocht hij zijn klan ten met paard-en-wagen. In 1925 hield hij op met werken en verhuisde naar een waning bij de Loswal, waar hij op 93-jarige leeftijd overleed.

21. Van dit nostalgische plekje in Bunnik is niet vee! meer over. De schuur die in gebruik was door bewoners van "Het Slot" is inmidde!s verdwenen. "Het Slot" zelf, dat vermoedeijk stamt uit de dertiende eeuw, is verbouwd tot verschillende wooneenheden en is mornenteel vooreen groot dee! inges!oten door nieuwbouwwoningen. Johan de Kruifwist de situatie van toen op treffende wijze vast te leggen.

22. De openbare lagere school "De Grondslag", gezien vanuit de Dorpsstraat. De naam "De Grondslag" werd in 1877 bij het in gebruik nemen van de school door het gemeentebestuur van Bunnik gekozen; men was ervan overtuigd dat de grondslag voor het verdere leven begint bij het volgen van lager onderwijs. In het rechter gedeelte was het schoolgebouw ondergebracht, waarin twee leslokalen. In klas 1 werd door twee leraren en een lerares onderricht gegeven aan leerlingen van het Ie, 2e en 3e leerjaar. In klas 2 ontvingen de leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar les van hoofdonderwijzer Derk A. Bosch. N a invoering van het bijzonder onderwijs in 1921 werd, wegens gebrek aan Ieerlingen, de school in 1922 opgeheven. Daarna werd het gebouw ingericht als verenigingsgebouw. Links van het schoolgebouw de woning van meester Bosch. Dit pand werd in 1948 ingericht als hulppostkantoor. Geheellinks de wagenmakerij van Van Dijk aan de Molenweg.

23. De leerkrachten met leerlingen van de openbare lagere school "De Grondslag" te Bunnik in het schooljaar 1912. Van links naar rechts, staand eerste rij: Otto Vermeulen, Anton Vermeulen, Jan v.d. Grift, Piet v.d. Grift en Piet v.d. Grift (neven), Karel Ruitenbeek, Kees v.d. Grift, Kees v.d. Lee en meester Den Hertog. Tweede rij: Greet Vermeulen, een onbekende, ? v.d. Berg, ? v.d. Berg, Mijntje en Aartje van Scherpenzeel, een onbekende, Jannie v.d. Grift en me ester D.A. Bosch. Derde rij: Aartje Maarsen, Neeltje Maarsen, Teun en Mijntje van Scherpenzeel, Mijntje Lokhorst en Gert v.d. Grift. Vierde rij: Gert v.d. Berg, een onbekende, Teus Lokhorst, Ab Barlo, Rijk Barlo, Teus van Scherpenzeel en Jan v.d. Lee.

24. De Loswal in de Langstraat, gezien vanaf de Brink. Rechts zien we nog een gedeelte van de varkensboomgaard, daarnaast de woning, werkplaats en schuren van onderhouds- en timmerbedrijf van Bernard Lodder. In de eerste woning daarnaast woonde de vrachtrijder Wout Ettekoven. Aan de Loswalligt kennelijk nog een partij rondhout te wachten om te worden afgevoerd. Deze opname geeft overigens een duidelijk beeld hoe tuinen en schuren, behorend bij de woningen, waren ingedeeld, De volgende opname laat het gedeelte van de Langstraat zien dat hier ontbreekt, maar dan gezien vanaf het jaagpad dat op de achtergrond zichtbaar is.

25. Een gedeelte van de Langstraat gezicn vanaf de Kramme Rijn-zijde. Rechts de timrnerfabriek van Arie v.d. Heuvel, Daarnaast schuren van de bewoners van nr. 56, gevolgd door de woning met duiventil van Jan van Willigen. Op de voorgrond de schuur van Pier Goes, die er twee varkens en wat kippen inhield. Hij was trouwens niet de cnige die varkens hield; dat de den de meeste bewoners in die straat. In veel gevallen werden ook kippen in de schuur gehouden. Een uitzondering hierop was Betje van Scbaick, die in een tot woning omgebouwd bakhuis woonde en soms weI twintig kippen in huis had rondlopen.

26. Bunnikse kersenplukkers in de kersenboomgaard van Mina van Eck. Van links naar rechts, staand: Kobus Nieuwenhuizen, Willem de Kruif en Bertus Klarenbeek. Zittend: vrouw Van Doorn, Willem van Straaten, Bertie Edelbroek, Mart Nieuwenhuizen en Berend van Doorn. Liggend: een onbekende, loop Nieuwenhuizen. Als na de kersentijd born en gerooid moesten worden, werd het dikke hout zelf gehouden om er de kachel mee te stoken. Van de takken en de wortels werden takkenbossen gemaakt waar de bakkers hun oven mee stookten. Een deugdelijke takkenbos had een diameter van 50 ern en moest minstens vijfknuppels bevatten. Wanneer aan deze eis was voldaan, heette het een bundel. Zo'n bundel bracht dan 31;2 cent op. Bekend is dat bakker Muizenaar van de Rijnlaan 50 tot 60 bundels per keer afnam.

27. In de kersenboomgaard ,,'t Burgje" aan de Marsdijk, zet Tymen Kerkhof de laatste bussel kersen (een bussel bevatte ongeveer 20 pond kersen) op de wagen die door Arie Snel iedere middag om 4 uur werd aangeboden aan de fruitveiling Bunnik. Hetweekblad de Katholieke Illustratie besteedde in 1929 in een van haar bladen aandacht aan de fruitboomgaarden in de provincie Utrecht. Bij het betreffende artikel werd bovenstaande opname geplaatst met als onderschrift: Mand na mand wordt opgeladenl 't Is at kersen wat men zietl Dan gaat 't "Full speed' naar de veiling] naar den man, die 't meeste biedt.

28. Gezicht op het buurtschap Vechten, omstreeks 1910, met links pachtboerderij "De Prins", destijds eigendom van baron Van Rijckevorsel Kessel. Sinds 1884 is de boerderij gepacht door de familie Van Oostrom. Voor de boerderij loopt Henk van Haaren op weg naar zijn werk. In het volgende huis woonde Van Oortsel, daarnaast was smederij Peters (die een brandbel aan de weg had staan), gevolgd door het huis van notaris Meimans en de woning van Henk v.d. Velden. Aan het eind van de straat lag het station Vechten waar overwegwachter Koops ook de treinkaartjes verkocht. Indien er passagiersaanbod was bracht hij een rechthoekig, wit geverfd ijzeren bord op zichthoogte van de machinist, die de trein danliet stoppen om de passagiers te laten instappen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek