Bunnik in grootmoeders tijd deel 2

Bunnik in grootmoeders tijd deel 2

Auteur
:   S.A. van de Gaag
Gemeente
:   Bunnik
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4901-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bunnik in grootmoeders tijd deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. De familie Van Oostrom op de deel van boerderij "De Prins" te Vechten, met op de achtergrond de stallen voor de meIkkoeien. Van links naar rechts: op het paard Riet van Oostrom, moeder Van Oostrom met dochter Riek op haar arm. Op de bok van de wagen Mien van Rijn (huIp) en Anton van Oostrom, naast de wagen Gart van Oostrom.

30. Omstreeks 1905 werd in Vechten, onder toezicht van enkele ambtenaren van de Provinciale Archeologische Dienst, een poging gedaan een Romeinse boot op te graven. Men is toen niet verder gegaan dan tot het punt waarvan deze opname gemaakt werd. Na alle benodigde gegevens te hebben genoteerd werd de werkput gedicht. Bij het opgegraven deel zien we de volgende personen, van links naar rechts: man met bolhoed en man met strohoed onbekend (ambtenaren van de archeologische dienst), een onbekende, Arie Snel, Gerrit de Kruif. een onbekende en Tymen Okkerman.

31. Jan Jansen, van beroep boomkweker, was de eigenaar van de enige naamloze kwekerij aan de Provincialeweg in Bunnik. Naast bomen werd er in beperkte mate oak groente en fruit gekweekt. Ret fruit beperkte zich tot appels, peren en pruimen. Op de foto zien we zijn medewerkers en een aantal produkten uit de kwekerij. Van links naar rechts: Kobus v.d. Heuvel, Jan Jansen, Jan Dijkhorst, Gradus Schaap, Wim v.d. Griend en Jan Willem Dijkhorst. Zittend: Kees Pater, Anton Jansen en staande vrouw v.d. Wulp met haar onafscheidelijke bezem.

Cnr SChOOl.

BUflnik

32. Na de invoering van het bijzonder onderwijs in 1921, werd in Bunnik een School met den Bijbel gesticht. Aan de Maatschapslaan no. 4 werd een schoolgebouw gebouwd dat op 25 april 1922 haar deuren opende. In vier leslokalen werden de leerlingen als voIgt ondergebracht: lokaall: leerlingen voor de Ie en 2e klas: lokaal2: leerlingen voor de 3e en 4e klas; lokaal3: leerlingen voor de 5e en 6e klas; lokaal 4: leerlingen voor de 7e en 8e klas. Tot hoofd van de school werd benoemd de heer Schuurman, geassisteerd door drie leerkrachten.

33. Klassefoto van de School met den Bijbel te Bunnik in augustus 1922. Vanafboven, van links naar reehts: Rij 1: juffrouw Wagen, Riek Renes, Coba van Dijk, Simon Versluis, Adriaan Versluis, Jan en Joop van Vulpen, Johan Donze en meester Oldenburg. Rij 2:

Manus Renes, Jo van Voort, Aartje en Bep de Heer, Kees v.d. Wulp, Adriaan Donze en Arnold Hubee. Rij 3: ? Hubee , Willie Renes, Geertje van Dijk , Adriaantje de Heer, Antje de Haan, meester Sehuurman, een onbekende , Mien en Zus de Kruif en Bep Hubee. Rij 4: Kobus van Seherpenzeel, Arie de Ruiter, Henk Hei, Otto Vermeulen, Frans Koops, Antje de Kruif, Gonda van Seherpenzeel en Riek Davelaar. Rij 5: driemaal een Van Seherpenzeel, Willem en Jan Willem van Ee, Hermie Koops, Janna Vermeulen, Ab Jansen, Sjaan Meijers en Rossie Lokhorst.

34. Omstreeks 1940 werd een begin gemaakt met de aanleg van Rijksweg 12 tussen de gemeenten De Meern en Mereveld. (Mereveld behoorde destijds tot het grondgebied van de gemeente Bunnik.) Voor het ophogen van het aan te lcggen wegdek werd het zand aangevoerd met zogenaamde kiplorries die door paarden werden getrokken. Ter plaatse aangekomen liet men de bakken kantelen waardoor het zand er uit liep, waarna het met een schep verdeeld werd over het grondoppervlak. Op de achtergrond zien we nag de bekende boerderij ,,'t BJauwe Huisje" te Mereveld. De man met het zwarte paard is Arie Snel van boerderij ,,'t Hochie" te Vechten. De namen van de andere personen zijn helaas niet bekend.

35. Op de foto zien we, in oktober 1922, kantonniers bezig met het asfalteren van het wegdek ter hoogte van Mereveld. Van links naar reehts staan: ? van Soest, Kees Geurts (Doorn), Willem v.d, Velde, Kobus Stooker, Jan v.d. Haar, ? Buitenhuis (Leusden), Marinus van Rossum en Steven Klarenbeek. Steven Klarenbeek moest iedere nacht om half vier de teerwagen met brokken teer vullen (in die tijd verpakt in ijzeren drums) en het vuur aanmaken om de stukken teer vloeibaar te krijgen. Het vuur werd daarna brandend gehouden met grote briketten. Om zeven uur 's morgens was het teer te verwerken, waarna het op het wegdek werd uitgegoten. Met een brede rubberen zwabber werd de uitgegotcn teer gelijkrnatig over het wegdek verdeeld. Voor de afwerking werd gebruik gemaakt van basalt grit dat uitgestrooid werd op het gegoten oppervlak.

36. De voetbalclub "Eendracht Maakt Sterk", werd omstreeks 1930 opgericht door een voetbalwedstrijd te spelen tegen de Utrechtse voetbalclub "Fortissimo". In die jaren was er geen KNVB - wei de RKUVB (Rooms Katholieke Utrechtsche Voetbal Bond). Geoefend en gespeeld werd op een gedeelte van het hooiland van Klaas van Bentum, dat hij beschikbaar stelde gedurende de tijd dat hij er zelf geen gebruik van maakte. Er waren twee seniorenelftallen en een jeugdelftal. Het jeugdelftal bestond uit leden in de leeftijd van 16 en 17 jaar en werd in 1939 geformeerd. De contributie bedroeg tien cent per week, die door enkele actieve leden werd gemd. In het jeugdelftal van 1939 speelden, van links naar rechts: Willie Maas, Gijs Maas, Jan v.d. Brink, Gradus Schaap, Piet Huisman, Wim Optekamp, Chris Onwezen en Jan v. Wijk, dan scheidsrechter Van Impelen, Wim Onwezen, Herman Veenbrink, Joop Onwezen, Fons Strik, Wim Veenbrink, Arie Oostindie, StefBeemer.

37. In de Pruttelsteeg omstreeks 1930, zien we Piet Goes zittend op een bank voor het huis met opzij van hem een zelfgeslagen pomp voor drinkwater. Zijn vrouw Cornelia heeft net een emmer water getapt, het geemailleerde petroleumkannetje staat ook al klaar om opnieuw gevuld te worden. De huisjes in de Pruttelsteeg waren al meer dan honderd jaar oud, het pannendak vertoonde grote openingen tussen de pannen, waardoor men zo op de kerkklok kon zien welke tijd het was. Wanneer er 's winters jachtsneeuw voorkwam, moest men voor het slapen gaan eerst het bed ontdoen van een laag sneeuw alvorens van de nachtrust te kunnen genieten. In de jaren veertig werden de meeste woningen onbewoonbaar verklaard. De daardoor vrijgekomen woningen werden gebruikt voor opslag van fruit; de klompenmaker gebruikte ze voor opslag van zijn hout. Links op de foto is een dee! van de klompenmakerij van Henk v.d. Kant te zien.

38. Toen Wim Jansen, die als verkoper van hardhout werkzaam was bij houthandel Van Dam te Bunnik, zijn kinderen na de lagere school verderliet leren, bleek dat hun woning aan de Groeneweg 74 niet was berekend op drie studerende kinderen. Daar hij voordelig aan hout kon komen en om de animo voor de studie te bevorderen, bouwde hij in de achtertuin van zijn woning een dubbelwandige blokhut, die hij inrichtte als studieruimte. Nadat het bouwwerk in gebruik genomen was gaf zijn vrouw het de toepasselijke naam .,'! Uilenest".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek