Bunnik in grootmoeders tijd deel 2

Bunnik in grootmoeders tijd deel 2

Auteur
:   S.A. van de Gaag
Gemeente
:   Bunnik
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4901-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bunnik in grootmoeders tijd deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. In 1928 opende bakker Schriekenberg een broodbakkerij aan de Groeneweg 62, het pand links op de foto. Het brood dat hij bakte werd door hemzelf met de mandfiets bij de afnemers bezorgd. Als hij al z'n brood had verkocht ging hij bij slecht weer wei eens een opkikkertje hal en bij Evert Plant. Dat viel niet altijd goed, zodat hij problemen had om met zijn fiets thuis te kunnen komen. Daar hij nogal klein van stuk was stopten enkele jongelui hem in de mand van zijn eigen fiets (hij paste er precies in!) en brachten hem zo naar huis. Overigens was hij erg met het lot van de armen begaan. Hij Ieverde dan ook veel brood op de pof. Zijn instelling was: als mensen door ziekte in nood verkeerden, hij het door hem geleverde brood niet in rekening bracht. Op zaterdag zorgden de kinderen van zijn klanten ervoor in de buurt te zijn wanneer hij brood kwam afleveren. Zij kregen van hem altijd een krentenbol, een luxe die hun ouders zich niet konden veroorloven.

40. Naast de School met den Bijbel aan de Maatschapslaan treffen we Johan en Bertha Klomp aan in hun nostalgisch aandoende kruidenierswinkel. In die tijd werd slechts een klein aantal artikelen in fabrieksverpakking geleverd. De meeste waren werden zelf afgewogen en altijd in een papieren zak afgeleverd, meestal in puntzakken waarvoor een voorziening op de weegschaal was aangebracht die de paperen zak op z'n plaats hield. Het is eigenlijk jammer dat men in later jaren overgegaan is op verpakkingsmateriaal, vervaardigd van kunststoffen. Ten opzichte van de indeling in de huidige supermarkten is het bijna ondenkbaar dat men vroeger in zo'n volgestouwde winkel zonder aarzelen het gevraagde artikel kon vinden.

41. De christelijke gemengde zangvereniging "De Volharding" deed na de vie ring van het eerste lustrum, in 1927, haar naam eer aan. Tijdens een zangconcours in De Meern werden aile te behalen prijzen door haar in de wacht gesleept. Bij het kennismaken met deelnemers van de andere verenigingen werd vaak een beetje smalend de vraag gesteld: "Bunnik? .. waar ligt dat eigenlijk?" Na afloop van het concours wisten ze het. Naast de dirigentenprijs en de hoogste onderscheiding werden nog vier prijzen gewonnen. Bij het vaandel staat Arie v.d. Heuvel; verder herkennen we nog Otto Vermeulen (voorzitter) en zittend (met strohoed) de dirigent Willemse.

42. Het stationskoffiehuis van Piet van Doorn, aan de Stationsweg, rond 1930. Oorspronkelijk was het pand gebouwd als dubbel woonhuis waarin tante Bet een winkeltje in kruidenierswaren dreef. De zolder van de bij het pand behorende schuur was onder andere in gebruik als inkorflokaal van de postduivenvereniging "Snelpost". Bij landelijke wedstrijden werden de korven met duiven per spoor verzonden naar het station van bestemming. De dienstdoende stationschef van dit station moest na aankomst van de trein de duiven lossen. Een deel van het koffiehuis kon worden ingericht als zaaltje waarin tonee!voorstellingen gegeven konden worden. De vereniging "De kleine stern" repeteerde er en voerde daar ook kinderoperettes op.

43. De vereniging "De kleine stem" werd in 1931 opgericht met als doel het instuderen en opvoeren van kinderoperettes. Men startte de repetities met 35leden. De rol van kabouter werd vertolkt door 4- en 5-jarigen, de hoofdrollen door leden tot de leeftijd van 20 jaar. Op 13 maart 1934 werd de eerste uitvoering van de kinderoperette "De Woudkoningin", onder regie van H. v .d. Horst en met piano begeleiding door Marie van Scherpenzeel, gegeven in het stationskoffiehuis. Alvorens deze voorstelling gegeven kon worden moest de burgemeester daarvoor toestemming verlenen. In eerste instantie weigerde hij dit omdat hij van mening was dat toneelspel door jongeren "goddeloos" was. Pas nadat de voorzitter hem van het tegendeel kon overtuigen, werd toestemming verleend, Op de foto, geheel links H. v.d. Horst, rechts M. Scherpenzeel en hun 33 medespelers.

44. De bekende motor- en rijwielhandelaar Jac. Koster in de Dorpsstraat kreeg in 1924 toestemming een benzinepomp van het merk Autoline voor zijn pand te plaatsen. Voordat een auto getankt kon worden moest eerst een peilglas met de hand volgepompt worden, waarna het via een slang in de tank van de auto liep. De bezitter van de Adler automobiel is een passant waarvan de naam niet bekend is. Bij de pomp staat Jac. Koster, in de deuropening staat zijn vrouw met hun dochters Dora en Riek.

45. Op 11 juni 1938 werd door de gemeente Bunnik de oude brandspuit uit 1891 vervangen door een 2-wielige motorbrandspuit van het type MH- 7Y. Deze installatie was uitgerust met een pompcapaciteit van 1500 liter. Het motorvermogen bedroeg 52 pk. Ais trekker fungeerde een 8-cylinder Hudson manschappenwagen. Voor het stall en van deze brandspuit werdeen deel van het gemeentehuis, links van de ingang, verbouwd tot garage.

46. Het huis rechts op de foto werd in 1888 gebouwd in de zogenoemde vrijetijdsbouw. In afwijkingvan wat normaal is in de bouw, werd op dit huis geen enkele betaling in contanten gedaan. De bouwers ontvingen als betaling voor de bouwkosten een hoeveelheid jenever tot het toenmalig bedrag van f 150,--. De geschiedenis vertelt echter niet of de jenever al tijdens de bouw werd verstrekt. Aan de stand van de schoorsteen te zien zou je zeggen van weI. Het huis werd destijds bewoond door de grootouders van Carel Frederik v.d. Heuvei.

47. De musical "Friends" is ontstaan uit vriendschap die een aantal jongeren, leden van het jongenskoor "Barbara" en de fanfare "St. Cecilia", met elkaar sloten. In 1936 deed Willem Nieuwenhuizen het voorstel gezamenlijk een band, voor het brengen van amusementsrnuziek , samen te stellen. Alvorens met repeteren te beginnen werden nog enkele privelessen genomen. Ais repetitielokaal kreeg men de beschikking over de zolder boven het gymnastieklokaal van de Barbaraschool. Daar vond tevens de gezamenlijk gekochte tweedehands piano een plaats. Na voldoende op elkaar te zijn ingespeeld traden zij met succes op tijdens fancy fairs in Bunnik en in een dansschoolin Utrecht. De band was als voigt samengesteld: Ko Koster (piano), Dirk van Kouwen (accordeon), Jan van Wiggen (banjo! zang), Jo van Wiggen (slagwerk), Willem Nieuwenhuizen (saxofoon) en Joop Kuiper (viool).

48. Een kijkje op de werkplaats van smederij van Echtelt aan de Smalleweg. Vol trots wordt het resultaat getoond van de eerste, in 1932, ontvangen opdracht van houthandel Van Dam uit Bunnik. Het betreft hier het voorzien van een gesmede ijzeren band aan een houten wagenwiel voor de Mallejan. Van links naar rechts: Thea van Echtelt, J. Kooiman (hoefsmid), Bernard van Echtelt, Evert Bakker en Jan van Dijk (wagenmaker).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek