Bunnik in grootmoeders tijd deel 2

Bunnik in grootmoeders tijd deel 2

Auteur
:   S.A. van de Gaag
Gemeente
:   Bunnik
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4901-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bunnik in grootmoeders tijd deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. De Srnallewcg omstreeks 1930. Op de achtergrond zien we nog een gedeelte van de oude boerderij van Evert van Zijtveld, die deze in 1899liet bouwen. Door het ontbreken van een winkelruimte bij smederij Van Echtelt, moest hij noodgedwongen zijn zelfgemaakte kachels, die bestemd waren voor de verkoop, op het trottoir uitstallen. Zuster Livina is kennelijk onderweg naar de zusterschool, die naast de smederij lag.

50. De in 1895 gebouwde rooms-katholiekeBarbaraschool voor lager onderwijs voldeed na vijftien jaar in enkele opzichten niet aan de wet. Reden voor het schoolbestuur te besluiten tot vergroting en verfraaiing van het schoolgebouw, Zo werden er vier nieuwe klaslokalen gebouwd, twee aan beide zijden met daartussen een gang van 14 meter lang en 7 meter breed, die ook als zaal of vergaderlokaal dienst kon doen. Op 15 oktober 1910 werd de geheel verbouwde school voor bijzonder lager onderwijs weer in gebruik genornen.

51. Leerkrachten en leerlingen van de rooms-katholieke Barbaraschool aan de Stationsweg in het sehooljaar 1921. Van boven naar beneden, van links naar rechts: rij 1: eenonbekende, Piet Dorrestijn, een onbekende, ? van Kleef, v.d. Kant, een onbekende, Piet Vernooy, ? Hopman en ? de Wit. Rij 2: meester Tonus, drie onbekenden, Arie Witjes, drie onbekenden, Anna Hopman, Mien van Kleef en meester Bosma.Rij 3: ? Bosma, Stien Klarenbeek, Marie Dorrestijn, Mien v.d. Linden, Jaantje Sterkenburg, Anna Klarenbeek, Chris v.d, Linden, Cor Muizenaar, Nel Muizenaar en Wim Goes. Rij 4: twee onbekenden, ? Bosma, ? Bosma, een onbekende, Marietje Bosma, Annie v.d, Kant, een onbekende en Theo v.d. Kant. Rij 5: een onbekende, Wim Hopman, twee onbekenden, ? Hopman, Wim Klarenbeek en een onbekende.

52. Vier trouwe vrienden, die regelmatig met elkaar optrokken, gingen er in de weekends vaak met de fiets op uit. Afhankelijk van het weer werd het doel van een tocht vastgestcld. Deze opname werd gemaakt in 1938 op het moment dat zij klaar stonden voor een fietstocht naar Oud-Valkeveen bij Naarden. Zoals gebruikelijk had Dick Doeser het pechkoffertje weer op de bagagedrager vastgebonden. We zien van links naar rechts: Piet van Marien, Dick Doeser, Gerard Verhal en Kees Pater.

53. Leden van de schaakclub "Bunnik", die in 1916 door de heer Fernhout werd opgericht. De leden van de club waren allen oudscholieren van de school, ,De Grondslag", die door de heer Fernhout werden ingewijd in de geheimen van het schaken. Staande van links naar rechts: Rijk Barlo, Jan de Ruiter, Aaldert Polman, Henk de Vreede, Gerrit Polman en Hannes de Ruiter. Zittend van links naar rechts: Henk de Geest, Jacob de Geest,Henk Hubee en de heer Fernhout.

54. De bekende Winkel van Sinkel van Knufman-Ansing aan de Molenweg werd in 1927 geopend. Het was een houten gebouwtje, opgetrokken naast drie stenen, onbewoonbaar verklaarde, woningen. Deze werden door hem als magazijn gebruikt. Letterlijk van alles was er te koop, van draadnagel tot huishoudelijke apparatuur toe. Deze opname werd in 1928 gemaakt toen hij net een Sint Nicolaasetalage had ingericht. Daar hij de enige middenstander in Bunnik was met zo'n uitgebreid assortiment artikelen, moest hij reeds na een aantal jaren de zaak uitbreiden. Deze uitbreiding is op de volgende opname te zien.

55. Naast het van hout gebouwde winkeltje werd in 1930 een van steen opgetrokken woonlwinkelpand gebouwd. De lichtbak aan het oude pand werd verplaatst naar de nieuwbouw, nu echter voorzien van een reclame voor Philips Argenta-lampen. Het houten gebouwtje werd daarna ingericht als magazijn. In 1934 kreeg hij vergunning voor de bouw van een bewaarplaats voor buskruit. In 1935liet hij de oude, onbewoonbaar verklaarde woningen slopen en herbouwen. Deze woningen bestemde hij voor de verhuur. Het huis geheel rechts werd bewoond door Piet Goes, de postbode, en zijn zuster Drieka die als baker de kost verdiende.

56. Een deel van het bedrijfsterrein van houthandel Van Dam, anna 1916. Links zien we het oude kantoor van Joop Ederveen, daarnaast de stal voor vier trekpaarden met aansluitend een hooiberg. In het grote gebouw was de zagerij voor hardhout ondergebracht. In 1937 werd over dit gebouw een nieuwe bedrijfshal gebouwd. Na het gereedkomen ervan werd de oude zagerij afgebroken. In verband met brandgevaar gold er een rookverbod in de werkplaats. Met dit verbod had Jan Bos veel moeite. Wanneer hij betrapt werd op roken tijdens het werk, betaalde hij prompt de boete van 25 cent maar zei daarbij: "Ik rook wei m'n pijppie leeg."

57. Negen jaar nadat zuster Spinhoven als wijkverpleegster naar Bunnik kwam werd op 29 april 1936 het wijkgebouw van "Het Groene Kruis", van de afdeling Bunnik-Werkhoven geopend. De heer Ad. ter Cock, voorzitter van de Utrechtse vereniging "Het Groene Kruis", bood baronesse Van Hardenbroek de zilveren eremedaille aan en bedankte haar voor al hetgeen zij voor de afdeling heeft gedaan. Het Kruisgebouw was te herkennen aan een groen kruis in de voorgevel en in de zijdeur. Wij zien hier het nieuwe Kruisgebouw met bestuur en genodigden, van links naar rechts: ? Bouwhuizen. M.A. Kwint, mevrouw Groenewcgen. baronesse Van Hardenbroek, Reijer Lokhorst, zr. Spinhoven, mejuffrouw Kraai, dr. Brevee, Kees Vermeulen, mr. W.J. van Beeck Calkoen, Jos Barlo, W.H. van Soest , architect Overhagen en Ab. Barlo,

58. Op aandringen van diverse Bunnikse middenstanders en agrariers werd op 13 november 1915 de Spaar- en Voorzorgbank gesticht. Het kantoor van de bank werd ondergebracht in een woonhuis aan de Stationsweg. Onder directie van W. van Wijgerden werd in 1920 een kantoor geopend aan de Maatschapslaan 2. Door aansluiting bij de landelijk gevestigde Boaz-Bank werd de naam gewijzigd in:

N. V. Stichtse Boaz-Bank-Bunnik. De sterke groei van het aantal inleggers en diensten was de reden om op 1 april 1936 bovenstaand nieuw kantoorgebouw aan de Provincialeweg 34, onder directie van Gijs van Wijgerden, te betrekken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek