Bunnik in grootmoeders tijd deel 2

Bunnik in grootmoeders tijd deel 2

Auteur
:   S.A. van de Gaag
Gemeente
:   Bunnik
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4901-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bunnik in grootmoeders tijd deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Het voltallig bestuur van de N. V. Stichtse Boaz-Bank-Bunnik in 1930. Staande van links naar rechts: Jacob Ruitenbeek, Jan van de Grift, me ester Van Es (Werkhoven), Albert van Dijk en de heer Kirpenstein (Driebergen). Zittend van links naar rechts: mevrouw Van Wijgerden, de heer Agterberg, Reijer Lokhorst, Reik Manten, W. van Wijgerden, Kees de Kruif en meester Schuurman.

60. De rooms-katholieke vereniging "De jonge werkman" hield iedere donderdag- en vrijdagavond een bijeenkomst in een ruimte achter de rooms-katholieke kerk. De donderdagavond werd doorgebracht met sjoelen en dammen, op de vrijdagavond werd catechisatie gegeven. Op een zondag in 1939 maakten de leden een fietstocht naar Arnhem en moesten onderweg even stoppen om een lekke band te repareren. Op de terugweg kwamen zij in Oosterbeek langs de rooms-katholiekc pastorie en spraken daar nog met pastoor Wolters, die zij nog kenden als kapelaan in Bunnik. Van links naar rechts: Harrie Koster, Adriaan van Oostindien, Jan van Mourik, Wim Optekamp, Piet van Doorn, Wim van Maurik , Jan Hopman, Herman Veenbrink en de gebroeders Van Haaren.

61. De rooms-katholieke muziekvereniging , .St. Cecilia", opgericht in 1927, gaf haar eerste concerten in burgerkleding. Een subsidieaanvraag voor de aanschaf van uniformen werd in 1928 en ook daarna niet gehonoreerd. Zo trad zij gedurende haar bestaan, tot juni 1940, nooit in uniform op. Ais enige uitrusting beschikte men in Iatere jaren over een pet, echter weI betaald uit eigen rniddelen. Vanaf boven, van links naar rechts: J. v.d. Kant, K. Bosboom, J. Steehouwer, J. van Wiggen, W. Nieuwenhuizen, J. v.d. Kant, D. Hopman, W. Goes, W. Hopman, T. Klarenbeek, J. van Wiggen, K. Klarenbeek, G. van Wiggen, K. Koster, H. Strik , dirigent Wakelkamp, J. v.d. Kant, R. Goes, P. Weerestein, K. Nieuwenhuizen, K. van Wiggen, W. Onwezen, P. Willemse en T. v.d. Kant.

62. De 2-jarige Ton Baars bij de in 1935 op de landelijke Paastentoonstelling prijsbekroonde vaars. Zijn vader besloot deze vaars op Palmmaandag ecn rondgang door het dorp te laten maken. De vaars werd dan getooid met een palmpaaskrans, kreeg op iedere hoorn een sinaasappel waarna men met de vaars door Bunnik trok, om deze in gedeelten te verkopen. Bij ieder huis werd aangebeld, de bewoner kwam de vaars bekijken en bestelde er een deel van. Boeren uit de omgeving kwamen naar het dorp en tekenden op de huid van de koe aan welk deel zij wilden kopen. Daarnaast kon iedereen raden welk gewicht de koe had. Bij goede oplossingen werden zogenoemde vetprijzen beschikbaar gesteld, bestaande uit een rollade en vleespakketten. N a beeindiging van de rondgang was de vaars geheel verkocht en kon het slachten beginnen.

63. Rijwielhersteller Nico Spoormaker was gevestigd in de Dorpsstraat. In een uitbouw aan het pand was een etalage met daarin de bekende poster "Piet Pelle rijdt Gazelle". Naast zijn vak had hij als hobby het bouwen van boten. Daarvoor had hij boven zijn werkplaats een ruimte ingericht voor de bouw van houten boten. Hij deed er aItijd weI geheimzinnig over want niemand mocht op de zolder komen. De bouwtekeningen waren gecamoufleerd opgeborgen tegen het dakbeschot aan. Een van de hoogtepunten was de bouw van een jacht. Toen deze was gebouwd kwam hij tot de ontdekking dat de afmeting ervan iets uit de hand gelopen was. Er bleef hem niets anders over dan een deel van het dak te verwijderen, waarna hij een takelwagen bestelde die de boot van de zoider takelde en op een gereedstaande trailer plaatste.

64. De Brink in vroeger dagen met het oude gemeentehuis en dorpspomp nog intact. Omwonenden maakten veel gebruik van de pomp. Aan het transformatorhuisje zien we het mededelingenbord van het gemeentehuis. Tussen het gemeentehuis en het transforrnatorhuisje staat een hek dat de toe gang tot het erachter gelegen arrestantenlokaal afsloot. Een deel van eatechisatielokaal en de toren van de hervormde kerk zijn nag zichtbaar.

65. Dank zij de steun en medewerking van burgemeester G.C.D. baron van Hardenbroek werd in 1900 het catechisatiegebouw, gelegen naast het gemeentehuis, gebouwd. De duur van een catechisatiebijeenkomst was dertig minuten, de jongensen meisjesgroepen kregen gescheiden onderricht. Verder werden in dit gebouw ondergebracht: de jongelingsvereniging, die iedere zaterdagavond onder toezicht van diaken Van Es, bijelkaar kwam om te sjoelen en te dammen; de knapenvereniging kreeg een keer per week, 's middags na schooltijd, bijbelonderricht van Teunis van Scherpenzeel, die dit eveneens gaf op de zondagsschool; de christelijke kleuterschool vond hierin ook een tijdelijk onderdak.

66. In 19271iet Jac. van Vuurde op een stuk land aan de Provincialeweg 20 druivenkassen, een warenhuis en een kweekkasje plaatsen en began daarmee kwekerij "Gruna". In de gids voor Bunnik, uitgegeven in 1934, wordt de kwekerij als voigt omschreven: Wie in de gelegenheid was onder de deskundige leiding van den eigenaar, den heer lac. P. van Vuurde of diem plaatsvervanger, de prachtige volle druiventrossen, welker matblauw zoo verrukkelijk afsteekt tegen het donkergroene wijngaardioo], de kassen te bewonderen, zal moeiliik kunnen beweren dat onze Bunniksen kweekers, waarvan de meesten uit het Westland en Zeeland, - die vruchten- en groentenstreken bij uitnemendheid - aikomstig zijn, aan energie ontbreekt. In de loop der jaren opende hij een druivenrestaurant met terras, dat door vele inwoners en passanten werd bezocht.

67. Dit plaatje is gemaakt bij boerderij ,,'t Fortuin" aan het Rijnsoever tijdens een koffiepauze van arbeiders, werkzaam bij aannemersbedrijf Ton Wildbergh, die hier een aantal herstelwerkzaamheden uitvoerden. Tegen de muur zien we de attributen benodigd voor de be rei ding van kaas, zoals de weikuip, deksel, de zeef en vormen. Op de foto, van links naar rechts: Ton Wildbergh, Adriaan Nieuwenhuizen, boerin De Ridder? en Ruth van Doorn. Liggend: een onbekende, zittend: Arie v.d. Heuvel.

Groet uit BU NIK.

6659

68. De foto toont de situatie voor 1940 ter hoogte van waarover nu het viaduct van Rijksweg 12loopt. Geheellinks de in gang naar boerderij "De Raaphof", aansluitend de gebouwen van Groot en Klein Madeloo. Aan de Kromme Rijn staat het kleine huisje van de roorns-katholieke doodgraver Hulsdou, de grotere woning werd bewoond door Dirk de Vos, van beroep pachter van fruitbomen en later teler. Duidelijk is te zien dat het wegdek uit grind bestaat, met in het midden een 60 ern breed paardenstraatje.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek