Bunnik in grootmoeders tijd deel 2

Bunnik in grootmoeders tijd deel 2

Auteur
:   S.A. van de Gaag
Gemeente
:   Bunnik
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4901-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bunnik in grootmoeders tijd deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Na de bocht in de Kromme Rijn (zie foto nr. 68) zien we links de woning van turfschipper Henk Barten. Aan de kant ligt zijn turfschip "K1azina", genoemd naar zijn vrouw. Daarachter een rij van vier woningen, later verbouwd tot twee wooneenheden, daarvoor de schuren van Oostindien, gevolgd door huis en schuren van De Boeye, daarvoor ligt nog de griend. Vanaf De Boeye kon men met een bootje overgezet worden naar het jaagpad en terug. Rooms-katholieke kerkgangers uit Odijk, die in Bunnik naar de kerk gingen, maakten vee! gebruik van deze mogelijkheid.

70. De roorns-katholieke toneelvereniging "Willen Is Kunnen" werd op 27 januari 1931 opgericht. De vier bestuursleden en kapelaan Van de Brink, als geestelijk adviseur, besloten in hoofdzaak blijspelen met een inhoud ten tonele te brengen. Een grote handicap was echter dat geen damesleden aangetrokken mochten worden, waardoor de mannen noodgedwongen damesrollen moesten vervullen. In latere jaren mochten er vrouwelijke gastspeelsters aangetrokken worden. Aangevangen werd met 18leden. Zaalruimte was in Bunnik niet te vinden, dus werd er gerepeteerd in een klaslokaal van de Barbaraschool. Het eerste stuk dat opgevoerd werd was een toneelspel in drie bedrijven, getiteld "De Overkant". Dit stuk werd opgevoerd in de Barbaraschool. De foto laat een spelmoment zien van het dramatisch stuk "Het proces Jezus", dat onder regie van Jan Maas met succes in gebouw "De Grondslag" opgevoerd werd.

71. In de jaren dat er in Bunnik nog geen fruitveiling was gingen Kobus Nieuwenhuizen en Willem van Straaten in de oogsttijd dageIijks met paard-en-wagen naar de Eerste Utrechtsche Fruitveiling aan het Paardenveld. In de kersentijd brachten deze meestal17 cent per pond op; een enkele keer werd dat weI eens 17V2 cent. Van de meer-opbrengst kochten ze dan een fles jenever, die destijds f 1,50 per fles kostte, en waren dan verzekerd van een vroIijke avond met hun kornuiten. Jaarlijks werd in augustus door notaris Swane uit Utrecht de pacht voor boomgaarden geopend. Daarvoor belegde hij een bijeenkomst in het stationskoffiehuis van Piet van Doorn in Bunnik, waar het afmijnen plaatsvond.

72. Op gezette tijden brachten ambachtelijke woonwagenbewoners voor enkele dagen een bezoek aan Bunnik. Zij kregen dan een standplaats aangewezen aan de Loswal. Een uitzondering werd gemaakt voor de stoelenmatters die, onder leiding van vrouw Anna, een standplaats kregen aan de Groeneweg ter hoogte van de spoorwegovergang. Van daaruit ging men de huizen langs om werk op te halen en meestal dezelfde dag weer af te leveren. Aan de Loswal streken de ketellappers en scharen- en messenslijpers neer, die op hun beurt probeerden werkzaamheden te kunnen verrichten.

73. Op deze opname uit 1922 zien we Albert, Jos en Rijk Barlo op hun troetelkinderen, de beroemde Harley Davidsonmotoren. Links is nog een gedeelte te zien van hun woonhuis (nu benzinestation) aan de Rijnzichtlaan. De naam van het meisje is niet bekend. Naast het woonhuis staat de timmerfabriek. Jan Barlo was ook aanzegger voor de Nederlands Hervorrnde Gemeente. Het overkwam hem eens dat, toen hij aanbelde bij het theehuis van Rhijnauwen, er op de bovenverdieping een raam geopend werd en de bewoonster hem vroeg: "Wie is er dood?" Jan noemde de naam van de overledene, waarop zij zei: "Oh, die ken ik niet" en sloot het raam. Enige tijd later overkwam hem wederom hetzelfde. Toen hij voor de derde keer hier aanbelde, het raam geopend werd en de vraag werd gesteld wie er dood is antwoordde hij: "Oh, die ken je toch niet" en vervolgde zijn weg.

74. Het roorns-katholieke zangkoor "In Honorem Dei" (Ter ere van God), werd opgericht in 1923. Onder de bezielende leiding van dirigent Jan van Leeuwen bracht dit koor het tot grate prestaties. Vanaf boven, van links naar rechts: H. de Jong, P. Dorrestijn, J. v.d. Kant, D. van Zijl, D. Rietveld, J. van Wiggen, A. van Wiggen, W. de Wit, C. Koster, ? HoI, ? HoI, H. van Zijl, W. Rossenberg, C. de Jong, A. van Wiggen, H. Niewerth, W. Maas, T. Niewerth, W. Niewerth, P. Maas,J. Wijnen, N. van Zijl, T. Hofstede, dekenHeinen, kapelaan v.d. Wee,J. vanLeeuwen, J. de Kruif,J. v.d. Brink, F. Okkerman,J. v.d. Kant, S. Bcemer,F. HoI, G. Maas, K. Beemer, H. de Vreede en S. HoI. Organist was J. Wijnen.

75. We zien hier een gedeelte van de kapitale boerderij ,,'t Oever" rond 1910. De boerderij was gesitueerd aan het Rijnsoever, in de nabi jheid van boerderij .,'; F ortuin" . Rond 1905 werd de boerderij nog bewoond door de familie Van Di j k, die deze later verkocht aan Rijk Manten. Het bedrijflegde zich in hoofdzaak toe op het verbouwen van graan en het houden van melkvee. Op een gegeven moment werd de boerderij, die geheellosstond van het woonhuis, zo bouwvallig dat deze moest worden gesloopt. Het woonhuis werd verbouwd tot een duplexwoning en heeft nu als huisnummers 18 en 20. De oude hooiberg en bergschuur staan nog steeds overeind. De personen op de foto zijn: van links naar rechts, twee boerenarbeiders waarvan de namen niet bekend zijn, Cornelia van Dijk, ? van Ooyen, Neel Manten en ? van Dijk.

76. Op 2 mei 1927 kwam zuster Spinhoven naar Bunnik om als wijkverpleegster voor het Groene Kruis zieken te helpen. In die tijd was een wijkverpleegster de hele week in de weer. Hoewel zuster Spinhoven niet bevoegd was bevallingen te doen, deed zij deze toch wanneer dokter Brevee niet bereikbaar was. Dat kwam kennelijk veel voor, want het verhaal gaat dat half Bunnik onder haar kundige handen het levenslicht zag. Toen zij dan ook in mei 195225 jaarwijkverpleegsterwas, viel haar een spontane huldiging ten deel, waarbij de burgemeester haar namens de bevolking van Bunnik, Odijk en Werkhoven een spaarbankboekje aanbood met een bedrag van f 5877,16, waarvoor zij het huis aan de Smalleweg 6 kon aanvaarden. Van links naar rechts: burgemeester E.A.M.J. van de Weijer, freule Van Hardenbroek, zr. Spinhoven, zr. Pfeiffer. Staand: dr. Vegter, A. v.d. Heuvel, dr. Kuenen, een onbekende en de heer Brinkman. Geheel rechts: mevrouw Groenewegen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek