Bunschoten en Spakenburg in oude ansichten

Bunschoten en Spakenburg in oude ansichten

Auteur
:   J. Koelewijn
Gemeente
:   Bunschoten
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1663-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bunschoten en Spakenburg in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Omstreeks 1915 te Eemdijk "an't Haovetje", We zien een del' zgn. mennegaten, waardoor men buiten de dijk het hooi, het gras en de koeien kon halen of brengen. De dijk liep voor dit gat heen naar links met een grote boog, nu de Ringweg. Die dijk lag om een doorbraakgebied van 1776 heen. Nadat dit door tientallen.jaren aanslibbing weer was "opgehoogd", kon hier ongeveer veertig jaar geleden een weg rechtuit worden gelegd en werd het mennegat opgeruimd. De op de foto voorkomende huizen lagen op een hoger stuk terrein. De weg door het gat loopt nu langs de vrijgemaakte kerk en de winkel van Hartog.

30. In de grate boeht achter op de Weikamp, waar op deze foto de meisjes zitten, staan nu de huizen aan de rechterkant van de Oostmaat, die in de dijkglooiing werden gebouwd. Na de afsluiting del' Zuiderzee werd de dijk weggegraven. De maat eraehter werd bebouwd met visbedrijven en woonhuizen, terwijl ook een voetbalveld kon worden aangelegd. De rij meisjes, thans grootrnoeders, zijn van links beginnend: Geertje Hopman-de Graaf, Franc. Heek-Ruizendaal, H. de Graaf-v. d. Groep (lang overl.), Jannetje v. d. Groep- de Graaf(met Aartje Zwaan en Marr. v. d. Hoogen-Koelewijn. (Foto van 1910).

31. De "wascombinatie" in grootmoeders tijd. Het wassen geschiedde als volgt: maandagmorgen om 4 it 5 uur op, houtjes hakken, fornuis aanmaken, 't "goed uut de weik haolen" en in de fornuispot koken ; dan met een talhout het wasgoed opvissen en het in de waskuip doen, am het daarin lange tijd te stampen; het instrument staat tegen de achterwand. De vrouw op haar hurken ziet er voor een wasvrouw "netjes" uit met haar kanten muts en haar schort met het "stukkie" erop. Lies Dekkers wist oak bij de was nog stijl te bewaren.

32. De Binnengracht was in 1909 een "parkeerplaats" voor ongebruikte "kubboten". In 1949 is de sluis vanwaar deze foto gemaakt werd, weggebroken en is de gracht gedempt. Jarenlang is bet toen gebruikt als marktpleintje en nu is er gelegenheid voor "autoparking" en "consumptiestands". Op de acbtergrond het oude watergemaal dat in mei 1940 werd opgeblazen en werd vervangen door twee andere (Oost- en Eemdijk). Op de weg (nu Spuistraat) rijdt een huifwagen; met een dergelijk voertuig kon men eens per week op vrijdagmorgen naar "de stad".

33. De Spuistraat omstreeks 1910, genomen aan de westkant van het huidige oorlogsmonument. Het huis rechts is afgebroken voor de doorbraak bij de Broerswetering. Het vierde huis (achter de boom) is garage Tensen, het eindpunt van de busdienst. Het laatste vooruitstekende huis is nu verfhandel A. Kok. Op die plaats stond destijds een heel lange boerderij met een brede stoep. ervoor.

34. Deze foto werd volgens een ooggetuige gemaakt in 1910 van een proefrit met een tramwagen, getrokken door een trekker met automotor. Een poging van een vooruitstrevend inwoner (J. Zijl, die later naar Chili vertrok), om een verbinding met Amersfoort tot stand te brengen. Het plan mislukte: pas twaalf jaar later werd een autobusdienst ingesteld, die echter niet "kon draaien" zander subsidie, De gele wagen trok enorme belangstelling. Hier een van de vier punten waar een foto werd gemaakt.

35. Een kijkje op de Turfwal omstreeks 1910. In het najaar werden zuurkool, snijbonen en sperziebonen ingemaakt. De breekbare inmaakpotten moesten telkens worden vervangen of aangevuld. Tegen die tijd verscheen de pottenschipper, die zijn waren op de havenwal etaleerde. Behalve potten verkocht hij ook allerlei andere huishoudelijke artikelen als vergiet, komfoor. doofpot, "Jacobakannetjes", enz. Tel' orientatie: de grootste jongens zijn Dirk Korlaar en Klaas Snapper. Geheel rechts Hendrikje de Harder.

liol!andsche Hondenkar

Spakenburg

36. Ruim zestig jaar geleden zagen Wilhelminastraat (links) en Molenstraat (rechts) er rustiger en eenzamer uit. Dit tafereeltje moet men denken voor het levensmiddelenbedrijf van Van de Groep, Molenstraat 67. De schomrnelwieg, door mandenmaker Gerrit Vastenhouw bij honderden gemaakt, is in reparatie geweest of is op weg naar een aanstaande moeder. Het vervoermiddel van de kleine vracht was de hondekar, ook voor melkers en visventers. De dames die hier poseren zijn: Willempje Vastenhouw en de latere vrouw van W. Hopman Stz.

37. Deze foto werd ruim 60 jaar geleden gemaakt van het huidige pand Dorpsstraat 58-60. In vroeger eeuwen was hier de herberg "Het Lam". Het wordt nog altijd bewoond door de familie Ter Beek. Hilletje ter Beek veegt het oude straatje dat voor de straatverbreding en de aanleg van trottoirs kenmerkend was. Voor de ramen hangen het bovenkleed met franje of balletjes en de geplooide "ongerkleedjes". Het meisje is (thans) wed. H. Koelewijn-Pijpers, Molenstraat 5, met haar broertje Zacharias (met petje) en buurtje Hil1ebrand van de Groep,

25-.Tarig Bestaan van den A. X. W.

Groote Optocbt van bet Yervoeewezen door alle eeuwen

'J~li 190?

38. In 1908 neemt Bunschoten deel aan een optocht van het Vervoerwezen. Hier werd de boerenwagen met achterklep getoond, gereden met de kromme dissel. De voerman is Jan Dijkhuizen (met pet). Naast hem de gemeenteveldwachter (als in 1836 zijn grootvader van moederszijde) D. Hartog, "Dirk van Bart". Achter hem zijn zusters Eibertje en Evertje, naast haar zijn dochter Geertje; daarachter Roelofje, de vrouw van Melis Vedder en Aalb. Dijkhuizen. Tot dat jaar was dit ook de lijkwagen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek