Bunschoten en Spakenburg in oude ansichten

Bunschoten en Spakenburg in oude ansichten

Auteur
:   J. Koelewijn
Gemeente
:   Bunschoten
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1663-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bunschoten en Spakenburg in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. November 1917. De Turfwal gezien vanuit Oude Schans no. 33; de speelgoedzaak van Hartog was toen het woonhuis van meester P. Koelewijn Hz., grootvader van huidige fotograaf. De wind is noordwest, het water is dus hoog. Geloste stenen voor de aannemers zijn per schip aangevoerd. Hier staan tegenwoordig de volgende zaken: de grocntcnwinkeJ .I. van de Groep, de lunchroom Lijse-Tiernen, de elektriciteitszaak Van den Hoogen, cafetaria Het Centrum. Vroeger woonden hier Z. van Diermen, Aart de Bakker, Koelewijn-Crookewit (de oudere) en Wouter Koelewijn (bakker).

50. Zo zag het er 60 jaar geleden uit op een zaterdag Il1 het voorjaar in het stuk Oude Haven tussen Spui en scheepswerf Nieuwboer. Op de wallinks zien we de ankers en de sparren met vaantjes, gebruikt bij de reepnetvisserij (haring). In de haven liggen de speciale haringvletten, in de masten aan dwarshouten drogen de reepnetten. Op de achtergrond ligt een botter op de werf, met de vlag hoog in top als teken van een bruidegom onder de vrienden. Rechts lost de tjalk zijn stenen (de vrije zaterdag was nog onbekend).

51. Een kijkje vanaf de Ouwe Brug, later de Witte brug genoemd, op het gemaal. Waar hier het slingerbruggetje is te zien, staat thans het oorlogsgedenkteken. In 1917 werd in verband met de oorlogsomstandigheden het witte gebouwtje gezet, voorzien van een zgn. locomobiel, een verplaatsbare stoommachine.

52. Zo'n vijftig jaar geleden vond dit autobusongeval plaats, waarschijnlijk het eerste alhier. Het vehikelligt in de sloat achter Kastverloren; thans is dit voar het huis van de gemeenteseeretaris Kolkplein 7 A. De lezer kijkt van een punt aan begin van de Kolkweg in de riehting van de molen, die reehts net niet op de foto vaorkomt. Op de bus zitten H. v. Goor en P. Sjaardema, thans Mavo-leraren respeetieveJijk te Zwartsluis en te Bodegraven.

53. Aan het begin van de 20er jaren was dit het hulppostkantoor aan de binnengracht, Tien jaar tevoren stond hier een visserswoning, die toen vervangen werd door drogisterij Van Rossum met aan de linkerzij de gelegenheid voor de P.T.T.dienst. V66r het kantoor staat de postkoets klaar om de post naar Amersfoort te vervoeren, Rechts staat kantoorhouder J. E. van Rossurn, links de bestellers H. van den Hoogen, J. M. Vastenhouw en hun hulpen B. Hop en J. Vedder. Men bestelde toen drie maal per dag!

54. De Dorpsstraat in Bunschoten omstreeks 1920, genomen ter hoogte van de huidige groentezaak van Frank Koelewijn, rechts, en de nieuwe antiekzaak "De Bourgondische Lelie", aan de Iinkerkant. Het rijtje van zes gelijke huisjes heette Davidshof, een naam die nog steeds onduidelijk is. Hondekar en handkar waren zeer gebruikelijke vervoermiddelen. In de dorpskom mocht men niet op de kar zitten.

55. Het interieur van eenvoudige visserswoning rond 1900. We zien de opgemaakte beds tee met de geplooide gordijnen, de smalle "spingd" of kopjeskast, de gesneden kerkstoof, waarvoor de oude Heintje van de Haar een kooltje uit het haardvuur haalt en de tegeltjes-schoorsteen, waarbij spil, hangijzer en koperen waterketel behoren. Bij de dracht komt dan nog voor: de hoge hoed, het baadje of rokje van "pie" en bij de oude oma de kanten of strookte muts, al naar het rouwen over een gestorven verwant, Vloerbedekking is nog volledig afwezig.

56. In augustus 1924 behaalde het christelijk Fanfare-corps Excelsior, dat in 1920 weer nieuw tot leven was gebracht, enkele prijzen en het kreeg van de burgerij een vaandel aangeboden. Hier de eerste vaandeldrager F. Hartog met de behaalde prijs: "de gummihak van Leerdam". De foto werd gemaakt vlak achter 't gebouw Volksbelang met het gezicht op de thans volgebouwde Zuidwenk en het noordeinde van de Prinsessenstraten (Beatrix en Irene).

57. De installatie van burgemeester De Gaay Fortman in 1920. In de versierde raadzaal staan, behalve enkele familieleden aan de linker kant, de raadsleden Harmen Schaap Gz, Jan ter Beek, E. Veldhuizen Az en W. Poort; gemeente-secretaris W. Los; wethouder Z. van Halteren; de burgemeester ; wethouder J. E. van Rossum; de raadsleden R. Nieuwboer, J. Hop Gz, Z. van Diermen, P. Koelewijn Bz en A. Roos.

58. De melkbezorging in 1924. Een del' toenmalige melkvent(st)ers, Fr. Roos-Koelewijn gaat met haar zoontje Geurt (thans te Amsterdam wonende) haar klanten op de Weikamp bedienen. Ret assortiment is hoogsteenvoudig: melk! De trekkracht liet ook niet veel meer toe.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek