Bunschoten en Spakenburg in oude ansichten

Bunschoten en Spakenburg in oude ansichten

Auteur
:   J. Koelewijn
Gemeente
:   Bunschoten
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1663-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Bunschoten en Spakenburg in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Eemdijk in 1916: een slang van huizen met aan alle kanten water; de polder was een zee tot Amersfoort, Nijkerk en Putten. Vooraan zien we het huisje van Karel Huijgen Oz. Het grotere erachter is van Evert Nagel en 20 verder naar het noorden, waar men rechts op de achtergrond de zeedijk ziet, die naar Spakenburg loopt. Rechts vooraan, aan de overkant van de ondergelopen weg, staat het povere bedoeninkje van Hendrik van Boeijen, dat reeds lang is afgebroken.

60. Hetherstel van dehavendijken na de vloed van 1916. Het was in de EersteWereldoorlogen gemobiliseerde militairen kwamen te hulp. De burgers zijn vier timmerlui van de firma Dekkers: geheellinks P. S. Nel, H. Bonneveld, Joh. Dop (met sjaal en platte pet) en met bijl W. Muijs Az. En de werkers aan de dijk, te beginnen naast Dop: A. Beekhuis Hz, R. Koops, Toon Pijpers, Jac van de Groep, J. Beekhuis, P. F. Koops en geheel boven C. van de Groep.

61. Nog eens de Eemdijk en weer aan 't Haventje, Links zien we nog even een deel van de voorkant van het veerhuis en daarnaast het vriendelijke huisje van Jan Boelhout, dat een twintig jaar geleden in vlammen opging, waarbij het aan de rechterkant gelegen huis van de familie Boeve ook grotendeels verloren ging. Bier de situatie van omstreeks 1925. Op de achtergrond nog eens een mennegat in de oude dijk.

62. De afsluitdijk was nog niet gereed in 1927 en de Zuiderzee leverde nog haar gewone opbrengsten aan bot, aal, garnalen, ansjovis en in 't voorjaar de overvloed aan haring. Voor harde en gestoomde bokking werd de lichtgezouten vis aan houten speten geregen en eerst buiten gedroogd. Hier de meisjes die de per kruiwagen aangebrachte baring gelijk over de speet verdelen ("aofriegen"). In de stelling L. Bos Lz, de aofriegers Grietje Muijs, Marl'. Koelewijn, Ev. Korlaar en de personeelsleden Ws. Muijs, W. de long, K. de Graaf, W. en L. Korlaar.

63. Ornstreeks 1920. We zien de vroegere en wel oudste dorpsfotograaf die nog werkte in de geest van: toestel op statief', man onder zwarte doek en de in te zetten zware negatiefplaat in de hand. Hij was tevens de schilder van de ve1e gazen horren met dorpsgezichten die men voor het raam had staan. Tal van zeegezichten van zijn hand zijn bewaard geb1even. In het nu afgebroken huis Spuistraat 59 (oud) vertoonde voorheen de gangwand zelfs de Vierdaagse Zeeslag van 1666, gesigneerd L. Blokhuis.

64. Er vie! vroeger maar weinig te beleven. Af en toe een nationaal feest (maar dan ook van formaat) en de jaarlijkse koninginnedag op 31 augustus. Bij elk van die gelegenheden vormde de oude sluis Het Spui, het middelpunt. Nooit verzuimden buurtbewoners een ereboog te bouwen van "gekaapt" sparregroen, bloemen en diverse opsiersels. In 1923 werd op grootse wijze het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina gevierd. Onder de boog staan Hendrikje, Hilletje, Lutje, Hendrikje, Joosje en Peetje.

65. Dit kluitje huizen staat tegenover de Fiatgarage Van Twillert, vroeger de plaats van de molen. Barreveld was toen de gebruikelijke naam. Het voor dit buurtje bestemde bruggetje is reeds lang verdwenen; later werd er een voor de kerk gelegd, even naar 't noorden. Op de brug staan enkele bewoners van Barreveld: postbode B. Hop, de latere mevrouw Jansen-Nel te Naarden, drie personen verder Piet Nel, vrouw van nachtwacht M. Heinen, en als laatste de vrouw van P. Nel. Met vest H. van Twillert met vrouw en dochtertje, nu mevrouw Korlaar-van Twillert. Geheellinks haar broer.

66. Nog eens de molen, doch nu in een situatie van afbraak en ontluistering. Men bleef weI malen, doch met mechanische kracht. Onderhoud, dringend nodig aan omloop, kap en wieken werd te kostbaar en zo speelde zich af, waarvan u de episode van 25 september 1930 hier ziet: het slopen van de kap en het neerstorten van de vol gens zeggen destijds 3000 kg zware as.

67. Op de werf van de gebroeders Zijl, werden bij de geregelde hellingbeurt de batters schoon geschrobd en van algen en schelpjes ontdaan. Zelfs met bossen brandend riet werd alle "vuul" verwijderd. Meisjes en vrouwen waren hiertoe aan de werf als "sjuutsjrobbers" verbonden. Op deze plaats staat thans het kantoortje van de havenmeester van de Jachthaven.

68. Ook bij het zilveren regeringsjubileum van onze vorstin werd een spel opgevoerd : De inneming van Den Briel. De gebeurtenis had plaats op de huidige Kerkemaat. Hier een kijkje in de stad als de Geuzen er al binnen zijn. Kenbaar uit de burgerij van Den Briel: lac. ter Haar Kz (lichte figuur), Wijmpje Blokhuis en een der burgemeesters, H. Jansen, thans woonachtig te Naarden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek