Burgum in grootmoeders tijd

Burgum in grootmoeders tijd

Auteur
:   D. Franke
Gemeente
:   Tytsjerksteradiel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5289-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Burgum in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Achter "De Drie Gekroonde Baarzen" woonde voor 1920 de familie P.A. van der Werf, die een helling had. Op de voorgrond staat Griet van der Meulen, die met een van de Van der Werfs getrouwd was. Toen timmerman Egbert E. Zijlstra omstreeks 1920 huis en helling kocht, heeft hij het oude huis afgebroken en er een nieuwe woning gebouwd, die nu nog door zijn jongste zoon Sipke wordt bewoond.

10. Hier staan we halverwege de Lageweg (nu Dam) en kijken richting Bergumerdam. Links de slagerij van Jan Dijkstra, later van Gerke Oegema. Het pand werd afgebroken omdat er een nieuwe weg moest komen (Oppedijk van Veenweg). Naast de slagerij rechts twee woningen van de zuivelfabriek. Op de weg staat de vrachtauto van" vrachtrijder" Pieter J. van der Wal. Hij loopt ernaast. Voor op de auto staat: "P.]. v.d. Wal v/h Klornpstra". De Raadhuisweg is rechts in aanleg, zodat deze foto vermoedelijk in 1934 genomen is. (Foto J. Franke.)

11. De Lageweg omstreeks 1937, met links het doktershuis, waar toen dokter A. Brouwers woonde en nu dokter P .A. van Kampen. Het derde huis links was destijds een groentewinkel en nu staat de NMBbank er. Het oude huis rechts zien we in zijn geheel op de volgende bladzij. De man op de fiets is "pake" Aldert Popma, die pakjes rondbracht, die door de tram werden afgeleverd bij 't Roodhert. (Foto J. Franke.)

12. Dit karakteristieke pand stond aan de Lageweg en is in de jaren tachtig afgebroken. Nu staat er een nieuw huis op de hoek Skipfeart. De foto is gemaakt in 1921, toen de bewoners Johannes en Antje Huizinga zeventig jaar getrouwd waren. Zij staan bij de voordeur. Zoon Jan staat rechts. Later hebben in dit huis onder anderen Rommert Talman, P. Haarsma, H. Tillerna, Hilke van der Berg en melkboer Smedes gewoond.

13. Het "Gemeenteland" werd in 1886 gekocht van Tjalling Hajes Haisma. Het eerste huis dat in 1901 op het "Gemeenteland" werd gebouwd was van gemeenteontvanger Veeninga. Nu woont daar de familie Klaas van der Meulen. Omstreeks 1908 werd dit huis gebouwd. Het heette "Huize Martha", maar in de volksmond werd het de "theebus". Toen deze foto op 1 juli 1920 gemaakt werd, woonde me ester Joh. Hanewald er. De familie Hanewald staat hier afgebeeld. Meester staat rechts en helemaal vooraan de jongste zoon Filippus. Mevrouw Hanewald en dochter Jeltje staan voor de portiek en zoon Roelof staat op het paadje. (Foto J. Franke.)

14. De Lageweg rond 1930. Het Gemeenteland is tangs de Lageweg volgebouwd met huizen. Geheel rechts het pand van schilder Tjeerd Bakker. Dan dat van winkelier en brandstofhandelaar Jouke R. Douma en vervolgens de kapperszaak van de bekende kapper Hendrik Bulthuis. Het postkantoor van 1903 draagt nog het torentje waar de telegraafdraden bijeenkwamen. In die tijd toonde het straatbeeld nog handkarren en turfwagens. (Foto.T. Franke.)

15. Kapper Hendrik Bulthuis was niet aileen de ontwerper van zeilboten als de B.M. en de 16 m2? klasse, maar hij probeerde ook de jeugd liefde voor de zeilsport bij te brengen. Samen met meester Spijksma liet hij groepen jongens modelscheepjes bouwen, waarmee later zeilwedstrijden werden gehouden. Op de foto van 1927 zien we Bulthuis met een groep bouwers in een lokaal van de openbare lagere school. (Foto J. Franke.)

16. De Lageweg omstreeks 1909, met rechts het doktershuis, waar toen dokter W. Hingst woonde. Het ijzeren hek Jinks hoorde bij het postkantoor. Het Gemeenteland links is nog onbebouwd en van de Lageweg afgescheiden door een "stinksloot", waarover in de gemeenteraad nogal eens vragen werden gesteld. Er zouden huizen gebouwd moeten worden. Het eerste huis links werd gebouwd door gemeentearchitect Veeninga. Het doktershuis is in de vorige eeuw gebouwd voor mr. Horatius Ferf, die onder andere gemeentesecretaris van Tietjerksteradeel is geweest en kantonrechter. Na dokter Hingst woonde dokter Hornstra er jaren lang. Tegenwoordig is het de notariswoning.

17. De Lageweg omstreeks 1935, met links twee smidsknechten van smid M. Brantsma. Ze staan bij de manufacturenwinkel van Sj. Edema. Mevrouw Edema staat ervoor. De oude vrouw met bezem is Bontje, de vrouw van Jacob Rood. Zij is 101 jaar geworden. De tweede winkel is de drogisterij en sigarenwinkel van Joh. O. van der Wal. Rechts, op het erfvan houthandelaar Kramer, de pompstelling waar houten pompen werden gemaakt. (Foto J. Franke.)

18. De Schipvaart liep vanuit de Groningervaart tot achter de Schoolstraat en boog dan af richting Lageweg. Onder anderen beurt- en turfschippers maakten er gebruik van. Aan het einde , in het huis links, woonden vroeger veerschippers als Jochum van der Veen. Later had Alie Hoekstra er zijn fouragehandel. Na hem vestigde turfschipperTjibbe van der Veen zich er en toen die naar de Schoolstraat verhuisde werd het huis nog jaren bewoond door Jan F. van der Meer. In het tweede huis woonde vroeger schipper Klaas Wessels van der Kooi. Hij werd opgevolgd door turfschipper Cornelis van der Werf. Nu woont er nog een kleinzoon van hem. Van de vier huizen die op de foto te zien zijn, is dit het enige dat er nog staat. Het derde en het vierde huis. waar vroeger de families Staphorsius, Pelder , Van der Wal, Keuning en Popma woonden, zijn ook allang afgebroken. Op deze foto, genomen in het begin van de jaren twintig, ligt de tot woonschip verbouwde snik van Jochum Venema. Hij staat met zijn vrouw Ettje op het schip. Zij zijn later verhuisd naar Oenkerk (Molenend).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek