Burgum in grootmoeders tijd

Burgum in grootmoeders tijd

Auteur
:   D. Franke
Gemeente
:   Tytsjerksteradiel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5289-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Burgum in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Hier een groepje jongens aan het "skipkefarren" in de nu gedempte Schipvaart achter de Marktstraat. Veel wind was er niet. De "afstandsbediening" ging met vishengels. Onder het publiek op de achtergrond zien we meester P.B. Spijksma, geflankeerd door Hiltje en Tine, de dochters van zijn hospita, mevrouw Kamstra. De jongens met hen gel zijn, van links naar rechts: Joh. Keuning, Gerard Zwart, Joh. Brantsma, ? en Douwe Franke. Rechts van hem staan Albert Baltje , Wieger Hoekstra en Jan Zandstra. (FOIO J. Franke.)

20. De firma A.J. Kramer had aan de Lageweg een .Jioutstek", een kuiperij en op het terrein daarnaast een pompstelling, waar ze de ouderwetse houten pompen maakten. Op de foto boven zien we twee werknerners, Geert Tillema en Jacob Toutenburg, bij de pompstelling bezig de lange boor te bedienen, die een gat van ca. 10 em doorsnee in de pomp moest boren. Op de aehtergrond drukkerij "De Motor" en hotel c,"t Roodhert". Op de foto links zon ouderwetse houten pomp, zoals die lang heeft gestaan achter een woning aan de Sehoolstraat.

21. De jeugd heeft ook vroeger al behoefte gehad om "soldaatje" te speJen of iets dergelijks. Het afgebeelde groepje jongens vormde al in 1909 de "Jonge Garde", die in vol ornaat door Bergum marcheerde. Ze stonden hier voor het .Jioutstek" van Kramer. Van links naar rechts zien we: Siep Kramer, Feike Groen, Jan Hoogeveen, Jan Hengst, Willem Kits, Sijbe Hartmans, (later professor in Wageningen), Tjeerd Bakker en Simon Huizinga.

Bergum Lageweg

22. De Lageweg omstreeks 1920. gezien vanafhet balkon van hotel ,,'t Roodhert", Rechts het kantongerecht en ernaast drukkerij De Motor met de familie Van der Meulen in de deuropening. Links het terrein van houthandel Kramer. Het grote hok links was het .. brandspuithok". Van een brandweergarage was in de jaren twintig nog geen sprake.

23. De dichter-schrijver Tjibbe Geerts van der Meulen zien we hier in 1901 met zijn zoon Wigger Armoldus en kleinzoon Sophius temidden van het personeel van de drukkerij en de boekwinkel. Achter links staat Dirk Westcrlaan , die later zelf een drukkerij begon in Berlikum. Naast hem Roel O. van der Wal. De vierde is Oebele Sj. van der Wal, die later boekhouder van het GEB werd. Geheel rechts winkelbediende Jellema. Van de leerjongens is aIleen Albert Boonstra (links) bekend. De foto is genomen "ter eere van het 25-jarig bestaan", zoals op de mum staat aangeplakt. Bedoeld werd het 25-jarig bestaan van hun krant , het "Nieuws- en Advertentieblad voor Tietjerksteradeel en Omstreken", later omgedoopt tot Bergumer Courant. Op 1 januari 1876 was het eerste nummer verschenen.

24. De s!otzitting van het kantongerecht in 1934. Achter de lessenaar kantonrechter Mr. J. W. Tijsma met naast hem de griffier. Aan de andere kant van hem notaris Elsinga. Derde van rechts is deurwaarder Menno Hoogeveen. Naast hem chef-gemeentepolitie R. Krottje en de majoor van de rijkspolitie Tj. Dee!stra. Zittend derde van links burgemeester F. W. Steenhuisen. (Foto J. Franke.)

25. Dit is een van de oudste fete's die we van Bergum kennen. Hij laat de "Westerbuurt", nu Tsjihbe Gearts-strjitte, zien voor 1900. Het dubbele huis links, net voorbij de hoekwoning, is op 22 september 1902 platgebrand. Later zijn er twee huizen voor in de plaats gekomen. Rechts hotel , ,'! Roodhert" met uithangbord en ernaast de doorreed, tevens schutstal. Dan komt het huis van dokter Brouwer. Later werd het een manufacturenzaak van respectievelijk Weeber, Hoogland en Beerda.

26. In september 1902, in de kermisnacht, brandde in de Westerbuurt naast het postkantoor een dubbele woning af, bewoond door de familie Douwe Postma, touw- en wolhandelaar, en Egbert Weeber, pettenmaker. Wat er van over bleef laat deze foto zien. Drukkerij De Motor stond nog niet aan de Lageweg, zodat we, rechts achter, het terrein van de firma Kramer kunnen zien.

27. De Westerbuurt (nu Tsjibbe Geartsstrjitte) omstreeks 1910. De paardetram liep hier nog langs en ging 100 meter verder bij het gemeentehuis rechtsaf, langs de Noordersingel naar Veenwouden. Rechts de winkel van Jan Weeber. Op het fietsenrek staat: "J. Weeber. Bedden, Dekens enz." Links woonde Jan Eises Boersma, die voerman was. Misschien is hij het die daar staat. Op de plaats van de eerste twee huizen links staat nu de Hema.

28. De eerste busondernemer in Burgum was Frans Veenstra, die hier in 1928 staat afgebeeld met zijn eerste autobus, die 18 personen mocht vervoeren en hij stond in de garage achter het pand van Jan Eises Boersma. Behalve met groepen, reed Veenstra dagelijks met schoolkinderen uit Eernewoude , die in Garijp naar school gingen. (Foto P.B. Spijksma.)

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek