Burgum in grootmoeders tijd

Burgum in grootmoeders tijd

Auteur
:   D. Franke
Gemeente
:   Tytsjerksteradiel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5289-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Burgum in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. De oude gereformeerde kerk na de vertimmering in 1895. Daarbij was het torentje verwijderd. Deze kerk is in 1975 afgebroken, toen de nieuwe kerk klaar was.

qtrrform~trd~ X~rk Bergum

30. De Gereformeerde Jongelingsvereniging omstreeks 1935. De foto is genomen naast de later afgebroken gereformeerde kerk. Op de voorste rij zien we, van links naar rechts: Folkert Algra, Ulbe de Vries, Aldert Deelstra, Pier B. Spijksrna, Kees Castelein , Arend Hoekstra, Wietze Douma en L.H.F. Douma. De vereniging is in de bezettingstijd ter ziele gegaan. (Foto J. Franke.)

31. Het vroegere Sminiahuis werd in 1892 door de gemeente gekocht. Na een vertimmering werd er het gemeentehuis in gevestigd. Dat zou zo blijven tot 1935. Er hebben in dit gebouw heel wat trouwlustigen elkaar het jawoord gegeven. Hier verlaat een trouwstoet het gebouw. Het bruidspaar Geertje Leistra en Douwe Riemersma wordt voorafgegaan door bloemenstrooiende bruidskinderen. In de stoet herkennen we meester J. Leistra (met hoge hoed) en zijn vrouw en de vader van de bruidegom. Midden op de weg staat Griet Zigterna , de concierge. (Foto J. Franke.)

32. Nadat het oude gemeentehuis was afgebroken, kon de Noordersingel doorgetrokken worden, richting Bergumerdam. Op deze foto ligt de aardebaan van de "Nieuwe weg", klaar. Nu is het de G.W. Navisiaan. Op de achtergrond zien we het nieuwe raadhuis. Links een dubbele woning en rechts de nieuwe woningvan de gemeentesecretaris, B. Hiemstra. Nieuw voor die tijd waren de lichtmasten met natriumiampen. Het gele iicht gaf de mensen een vale kleur, reden waarom de nieuwe weg in de volksmond .Jijkweg" genoemd werd. (Foto J. Franke.)

33. In 1935 werd het nieuwe gerneentehuis, gebouwd naarontwerp van architect Piet de Vries uit Leeuwarden, in gebruik genomen. (Foto J. Franke.)

34. In 1931 werd de V. V. Bergum opgericht. Dit is het succesvolle eerste elf tal, dat na drie jaar FVB promoveerde naar de KNVB. Achter keeper Jan Venema zien we, van links naar rechts: Piet Zijlstra, Joh. Aalfs, Filippus Hanewald, Foppe de Boer en Lieuwe Scheffer. Staand: Marten Zandstra, Eelke Zijlstra, Aldert Poprna, Joh. Flisijn en Piet van Os. De foto is genomen op het eerste voetbalterrein , dat gehuurd werd van Klaas Moning in het West. (Foro J. Franke.)

35. Behalve het bruggetje, dat allang verdwenen is, is erop dit hoekje in West (nu Hillamaweg), weinig veranderd. In het huis dat nu nog bewoond wordt door de familie Ritske Riemersma, woonde toen meester A. Bergsma, onderwijzer aan de Christelijke Nationale school.

36. Veer deze betonbrug lag in de Warren over de Flappevaart een houten brugje. Nu is de betonbrug op haar beurt weer vervangen door een overkluizing. De Amerikaanse windmolen is oak verdwenen. Het betonnen fundament staat er nag en herinnert ons er nag aan, dat er eens een , .windmotor" stand. (Foto J. Franke.)

37. Op de Westersingel is, behoudens enkele incidentele verbouwingen, weinig veranderd. Dit is een foto uit de jaren dertig.

? SORE,' E 0 H ET OO'"'DERSPO TTE'~REI

,

.../

,/

38. Aan de noordzijde van de Westersingel, waar nu de sportvelden van de V.V. Bergum liggen, lag eens de renbaan. De V.V.V. (Vereniging voor Volksvermaken) organiseerde daar onder andere op Pinkstermaandag harddraverijen. Hier zien we zo 'n draverij , waarbij sommige pikeurs op een sulky en andere op het paard zitten. Het feest werd opgeluisterd door rnuziek van Apollo.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek