Burgum in grootmoeders tijd

Burgum in grootmoeders tijd

Auteur
:   D. Franke
Gemeente
:   Tytsjerksteradiel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5289-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Burgum in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

GROETEN UIT BERGUM, NOORDERSI GEL

39. De Noordersingel omstreeks 1916. Links het huis van deurwaarder Hoogeveen en Villa Frisia, dat grittier Plantinga in 1915 had laten bouwen. Verder stonden er links nog geen huizen. WeI lag er de kwekerij Frisia , van T.O. Bosgra, maar zijn huis moest nog worden gebouwd. Dat gebeurde in 1920.

40. Yoor 1900 stond aan de Noordersingel nog deze boerderij-herberg. Aan de voorgevel een uithangbord met een koe erop. De tekst hebben we helaas niet kunnen ontcijferen. De herbergfunctie ging verloren, weI werd er nog "sti!" get apt. Bewoners waren begin deze eeuw de families Yriezinga en Huizinga. De laatste bewoners waren de familie P.G. 810m en Joh. Oser. Nadat het pand door de gemeente was aangekocht, heeft de "fild pleats" nog een paar jaar dienst gedaan als opslagplaats voor gemeentewerken. Begin jaren zeventig is het pand tens lotte afgebroken.

41. Voor er overal waterleiding en riolering was, werkte de gemeentereiniging iets anders dan tegenwoordig. Er was nog een tonnenstelsel en de privaattonnen werden wekelijks opgehaald door Jan Meulenbelt en zijn helper Rindert Leegsma. Zij hadden de beschikking over een grote hondekar met twee honden ervoor. Soms was er een noodgeval en moest ergens met spoed een ton omgeruild worden. Dan rukte Jan met klein materiaal uit zoals hier op de Noordersingel, vergezeld van zijn zoon Andries. Op de achtergrond de gereformeerde kerk.

42. Op het noordelijk eind van de Noordersingel is niet zo veel veranderd. WeI zijn de bornen verdwenen en op de plaats waar hier rechts nog rogge staat, vinden we vandaag de dag het Esso-pompstation, Links het in 1930 gebouwde Groene-Kruisgebouw. (Foto J. Franke.)

43. Door Het Groene Kruis werden al in de jaren dertig consultatiebureaus voor zuigelingen ingesteld. Dokter B.J. Hornstra was, ook als voorzitter van Het Groene Kruis, een van de grote animators van dit mooie werk. Op de foto van 1939 een aantal moeders met hun kinderen en links en rechts respectievelijk wijkzuster Stol en dokter Hornstra. (Foto J. Franke.)

44. Toen de Commissieweg tussen de Noordersingel en Huisterheide omgelegd en verbreed werd, moest deze boerderij , die ten zuiden van de Spitsbosjes lag, worden afgebroken (omstreeks 1971). Hier zien we de situatie in de j aren dertig. De Iaatste bewoner was Dirk O. Pietersma, eerder waren dat Teake de Hoop, Douna en Sjoerd Andringa. (Foto G. W. Navis.)

45. In juni 1933 kwam op Huisterheide een kadaverauto van de N .T.F. in botsing met de stoomtram. De ravage was groot, maar gelukkig deden zich geen ernstige persoonlijke ongelukken voor. (Foto J. Franke.)

46. Na de tijd waarin de bodediensten gebruik maakten van de hondekar, kwam de tijd van de paardekracht. Een van de "vrachtrijders" was in de jaren twintig Dirk van der Meulen, die in Tussendijken woonde. Voorap zien we een grate lantaren en bovenop liggen een paar bijeengebonden koekblikken. Verder valt op dit plaatje op, hoe de Bergumer Courant toen al gebruik maakte van deze rijdende reclamemogelijkheid.

47. In Tussendijken stond onder andere een rijtje vrijstaande zogenaamde bouwverenigingwoningen, gebouwd van witte kalkzandsteen. In een van die huizen woonde Jan G. Blom, die slager was en naast zijn huis een slagerij had gebouwd. Hier zit hij met zijn vrouw Maaike voor de slagerij. Zoon Jelle staat op de stoep voor het huis en de jongste zoon , WiIlem, zit in een hondekarretje. Er woonden meer "Blommen" in Tussendijken en die naam is nu vastgelegd in een straatnaam in het uitbreidingsplan Tussendijken. (Foto J. Franke.)

48. De Schoolstraat omstreeks 1937 met twee marechaussees die hun ronde door de gemeente doen. In het herenhuis rechts zijn nu zakenpanden gevestigd. Het tweede huis rechts is de goudsmidswinkel van IJ. Steensma. Links en rechts staat een Shell-pomp bij respectievelijk B. van der Molen en A. Wierda. Op de afslag naar de Lageweg (vooraan rechts) is een verkeersheuveltje aangebracht. Het bleek geen succes en heeft er dan ook niet lang gelegen. Op verzoek van de ANWB is het verwijderd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek