Burgum in grootmoeders tijd

Burgum in grootmoeders tijd

Auteur
:   D. Franke
Gemeente
:   Tytsjerksteradiel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5289-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Burgum in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. In de Schoolstraat, waar nu het "Bakkerswinkeltsje" is, woonde in 1910 smid Hessel van der Molen, die ook rijwielhersteller was. Hij staat in de deuropening. Rechts van hem zijn twee kinderen, Bening en Uilkje , en zijn vrouw: Janneke van der Molen-van del' Horst. Links staan Frans? en Heerke Wielinga. Boven de deur staat: "Rijwielhandel: Repareren, Verhuren, Ruilen."

50. Zoon Bening van smid Wessel van der Molen paste zich bij de nieuwe tijd aan, deed de smederij aan de kant en ging in het autovak. De aankondiging op de voorgevel spreekt voor zichzelf. Deze foto is omstreeks 1933 gemaakt en toont enkele (nu) oude modellen. Van links naar rechts een Buick, een Overland, twee Chrevrolets en het busje van Frans Veenstra. Helemaallinks staan Oebele van der Veer en Kees Dijkstra, beiden in dienst van koperslagerij Moning. Dan zien we slager Jan Stelwagen en schilder Marten Holwerda; verder Bening van der Molen en zijn twee monteurs Kees van Dijk en Ludzer Veenstra. Het huis rechts is nu .,': Bakkerswinkeltsje" en dat ernaast "Het Luifeltje".

51. De Schoolstraat omstreeks 1935, met links het pand waarin nu Actiefis gevestigd. In het begin van de jaren dertig had G. D. Hoekstra er een boekwinkel. Later kwam de drukkerij van D.A. Hoekstra en F. Banga erin. Toen Hoekstra vertrok, werd het drukkerij Trio. Dat "Trio" bestond uit de heren Foppe Banga, Jan Steegstra en Joh. o. van der Wal. De kleine huisjes verderop zijn afgebroken, maar het oude pand van bierhandel Noordenbos staat er nog als monument. Op de plaats van de hervormde pastorie daarnaast is nu een winkelcentrum. Van de huizen rechts bevindt er zich door verbouwingen vrijwel niet een meer in de oude staat. (Foto J. Franke.)

52. Een van de monumentale pan den in de Schoolstraat is "het huis van Noordenbos". De heer J. Noordenbos had daar een bierbottelarij. Hij handelde niet aileen in bier, maar ook in limonade, die hij zelf maakte. Deze werd verkocht in kogelflesjes. Op deze foto, gemaakt op 18 september 1916, zien we hem op zijn bierwagen, waarmee hij zijn klanten, de cafes in Burgum en wijde omgeving, bediende. (Foto J. Franke.)

53. De SchooIstraat omstreeks 1938. In het tweede huis links woonde winkelier Kalsbeek. Het volgende pand was toen bakkerij H. v.d. Velde. In het huis rechts metde grote kajuit woonde vroegerOkkeJ. Bosgra, maar toen deze foto werd gernaakt, was de Vrije Evangelische Gemeente erin gevestigd. He' voIgende huis, met het witte bord op de muur , was van de rijksontvanger. (Foto J. Franke.)

54. In de jaren dertig telde Burgum maar liefst elf bakkers. Een van hen was bakker Hendrik van der Velde in de Schoolstraat (nu bloernisterij Pot). Er moest veel worden uitgevent met transportfietsen, bakfietsen en zelfs met de auto. Links zien we zoon Roel, dan de bakker zeit zijn zoon Jelle en een knecht: Tjeerd,

55. Aan de Schoolstraat zien we links de woning van notaris W. v.d. Meer , die hier woonde van 1900 tot 1923. Het huis is daarna verkocht aan Klaas Rienks, die het liet verbouwen tot wat het nu nog is: huize De Beuk. De treurbeuk die we hier zien, staar er gelukkig nog.

BERGUM de Beuk.

56. Hier zien we villa De Beuk , zoals die in de jaren twintig en dertig werd bewoond door de familie Klaas Rienks. Hij kwam uit de Bildthoek en bracht ook werkgelegenheid rnee , want hij stichtte het glastuinbouwbedrijf Martinushof aan de Kloosterlaan. De Beuk wordt tegenwoordig bewoond door dokter Sipsma.

57. De Schoolstraat deed haar naam weI eer aan, want voor 1940 stonden aile drie de scholen aan die straat. Links zien we de nieuwe Nutsbewaarschool uit 1925 (nu het Baptistencentrum). Verder links de huizen van Joh. Terpstra en Jan A. Bosgra. Daarachter is nog net een stukje zichtbaar van een oude boerderij, Tegenwoordig is het, na een restauratie , een cultureel centrum: De Pleats. De melkwagen is nu uit het dorpsbeeld verdwenen, maar toen, in 1935, kwamen er dagelijks verscheidene naar de zuivelfabriek "Bergumerdam". (Foto J. Franke.)

58. De Nutskleuterschool was in 1919, toen deze foto genomen werd , nog gevestigd aan de Schoolstraat achter de slagerij van R.P. de Jong. De school bestond uit een groot en hoog lokaaI. De kinderen zaten deels op kleine voetenbankjes en het speelgoed bestond grotendeels uit houten schopjes en dito kruiwagentjes en zandvormen. Kleuterleidster was in die tijd Johanna van der Glas (links) en haar assistente was Fintje Pelder. (Foto J. Franke.)

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek