Clinge in oude ansichten

Clinge in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Hulst
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4056-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Clinge in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Vraeger kwamen er in de omgeving van de toen nog zelfstandige gemeente Clinge landelijke zandwegen Yom, zoals we er hier een op de foto zien. Vooral tijdens de regenperiode kon het daar erg slikkerig zijn en waren deze onverharde wegen niet begaanbaar. Maar hieraan is gelukkig een einde gekomen. We zien hier op dit plaatje de nog onverharde Opperstraat, die nog maar kort geleden (in 1976) met een bitumen laag is verhard. WeI een hele grate verbetering! Van dit unieke plaatje gaat echter toch een weldadige rust uit.

10. Dit plaatje toont ons de grens met het douanekantoor in Clinge. Deze foto werd vanaf het Belgische De Klinge genomen. Rechts is nog duidelijk de hardstenen grenspaal te zien, waarop men wei eens uitrustte en die in de loop der jaren werd verlaagd tot het grondoppervlak, teneinde het draaien voor de steeds groter wordende autobussen wat gemakkelijker te maken. De kinderkopjes en de elektriciteitspalen komen in het huidige straatbeeld van Clinge niet meer vo or, daar een en ander is veranderd. De bestrating bestaat nu uit gewone klinkers en de elektrische kabel is indertijd ondergronds aangelegd. Het grenskantoor rechts is nog in dezelfde staat als hier op de foto, terwijl de andere huizen grotendeels zijn veranderd en verbouwd. Wie er uit Clinge en mogelijk ook uit De Klinge op dit plaatje staan, wist men ons helaas niet mee te delen.

11. We kijken hier in de 's-Gravenstraat van Clinge. Links staan het cafe van Govert van Duyse en de wagenmakerij van Bolssens. Deze wagenmakerij werd destijds afgebroken en op de daar vrijkomende grond werd een nieuwe woning gebouwd. Helemaal rechts zien we het voormalige cafe "Wilhelmina" ("Billard en Ontspanning bij L. Hoefnagels"). Dit cafe is ook nog bewoond geweest door Alphons van Mullem. Thans is daarin de elektriciteits-, radio- en televisiezaak van de firma P.M. van der Walle & Zn. gevestigd. Het tweede gebouw aan de rechterzijde is het oude patronaatsgebouw, waarin voorheen de bewaarschool was gevestigd. Dit gebouw werd gesloopt en thans staat daar een nieuwe drieklassige kleuterschool, de Heilige Theresiaschool. Op dit plaatje domineert de toren van de rooms-katholieke kerk van de Heilige Henricus.

12. In de omgeving van het Zeeuwsvlaamse Clinge lagen en liggen diverse boerderijen, waarvan we er hier een zien. Het is de boerderij van wijlen landbouwer Rene de Rechter, die stond in de tegenwoordige Kijkuitstraat bij de zogenaamde Zestigvoet, een grote kreek in de polder, in de richting van het naburige Graauw. Vroeger had de schuur een rieten dak. Thans is de schuur gemoderniseerd, terwijl het boerenhuis in de loop der jaren werd gesloopt en werd vervangen door een nieuwe, moderne woning. Dit plaatje houdt de oude toestand levend!

13. Zeer kort na het overlijden van de eerste pastoor van Clinge, pastoor A. Koremans (die op 11 maart 1901 overleed), werd reeds op 23 maart 1901 tot pastoor benoemd A.I. Theuns, die de parochie van de Heilige Henricus diende van 1901 tot 1908. Onder zijn pastoraat werd Hon. Smet op 21 december 1907 tot priester gewijd. Op 18 december 1908 werd pastoor Theuns overgeplaatst naar Hontenisse. Dit plaatje is een kopie van een zogenaamde "kabinetfoto". Deze kabinetfoto's werden genomen door Charles van Velsen uit Bergen op Zoom en kostten destijds slechts een gulden per twaalf stuks. Het waren fotobladen van dik karton met in de meeste gevallen een versierde rand. Gezien de reproduktie waren deze kabinetfoto's van zeer goede kwaliteit.

14. Een fraaie opname van de roorns-katholieke pastorie in de 's-Gravenstraat van Clinge, die vlak naast de kerk van de Heilige Henricus staat. In het begin van de ambtsperiode van de eerste pastoor is deze pastorie gebouwd. De eerste steen werd gelegd op 23 juni 1875 en pastoor Koremans was dan ook de eerste bewoner. Later hebben zijn opvolgers in dit grote hujs gewoond. Thans wordt deze mooie, grate en solide pastorie bewoond door de huidige pastoor, J.F.M. van der Heyden. Ret ijzeren hek, dat we hier op dit plaatje nog voor de pastorie zien staan, is in de loop der jaren verwijderd, evenals dat ook op andere plaatsen met dergelijke hekken het geval was.

15. Een doorkijkje vanuit de pastorie op de kerk. De toren en een gedeelte van de rooms-katholieke Henricuskerk domineren op dit plaatje. In het midden staat een oud bijgebouwtje achter de pastorie, die achter de grote boom nagenoeg geheel schuilgaat. In de meeste gevallen ziet men in Clinge de kerk en de pastorie vanuit de 's-Gravenstraat en/of vanuit de Kerkstraat.

16. Op dit plaatje zien we een beeld van de Heilige Henricus, patroon van de parochie Clinge. In 1875, bij de oprichting van de parochie, was Henricus van Beek bisschop van Breda. Aan de hand van zijn voornaam is naar aIle waarschijnlijkheid de patroonheilige van de parochie gekozen.

17. In het goede Zeeuwsvlaamse land liggen her en der niet aileen grote, maar ook kleine b oerderijtjes verspreid, waarvan we er hier een zien. Het is de oude boerderij die achter de ro oms-katholieke kerk in Clinge lag en waarin Maria Pauwels woonde. Maar in Clinge noemde men haar altijd "Mieke van Bakkers". Boven het strooien dak is nog juist het dak van de kerk te zien. Mieke voert hier de kippen, terwijl de poes toekijkt. Ook van dit leuke plaatje gaat een weldadige rust uit!

pe Klinge. - Grens,

..?. ~.

18. Een heel oud plaatje uit de mobilisatiejaren gedurende de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). We zien hier de grens met het Belgische De Klinge. Vooraan poseren Duitse militairen en achteraan kijken Nederlandse militairen en burgers ons aan. Het zal duidelijk zijn dat men hun namen niet meer kon achterhalen. Duidelijk is de prikkeldraadversperring te zien, waarvan een draad onder elektrische stroom stond. Bij regenachtig weer kon de schildwacht in het wachthuisje links schuilen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek