Clinge in oude ansichten

Clinge in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Hulst
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4056-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Clinge in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Een oud plaatje van de Molenstraat. Links zien we het cafeetje van Jo van den Bergen met het reclameopschrift "Halve Maan Biercn". Nu woont daarin George Brahms, die als arbeider op de Clitex werkt en die vroeger een groenten- en kruidenierszaak in Antwerpen had. De tweede woning links is later verbouwd en op de plaats van het houten schuurtje, dat inmiddels is afgebroken, staat nu de nieuwe woning met een textielwinkeltje van Theodoor Moens-van Hoye. Duidelijk is de trap te zien aan de linker woning, die daaraan was gebouwd en waarop men van de straat in het cafe kon komen. Verder kijken we tegen de zijgevel aan van de woning van de gebroeders Van Broeck. Tussen deze woning en het houten schuurtje zijn in de hier nog open ruimte nieuwe woningen gebouwd. De hier nog aanwezige zogenaamde "kinderkopjes" zijn inmiddels door straatklinkers vervangen, terwijl de elektriciteitspalen zijn vervangen door een ondergrondse elektriciteitskabel.

30. In Clinge had de voetbalsport al vroeg een flinke belangstelling. In de mobiIisatiejaren (1914-'1918) bestond er in dit dorp al een voetbalvereniging, die de naam "I.W.E.R.O." ("Ik Worstel En Rijs Op") droeg. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Alors Buysrogge, Eduard van der Kruyssen, Francois Blommaert (midvoor), Petrus Willaert, Robert van Craenenbroeck en Remie Verschueren. (Remie was een zogenaamd "manusje van alles", namelijk secretaris, balbewaarder, hij zorgde voor de kaartjes, enzovoort.) Gehurkt kijken ons aan: Louis de Munter, Gustaaf Nijs en Hypoliet de Kuyper. Vooraan op de grasmat zitten: Piet van der Walle, keeper Joseph van Holle met bal en Rene Blommaert. De spelers droegen toen shirts met horizon tale strepen, die later werden vervangen door shirts met verticale strepen, hetgeen duidelijk op een volgende opname van de Clingse voetbalvereniging is te zien.

31. In Clinge waren destijds veel klompenmakers. Nagenoeg iedere bewoner droeg in die tijd immers klompen of, zoals men wei zei: "blokken". Vandaar het opschrift: "Leve De Clingsche Blokmakers". Op de bovenste rij poseren, staande van links naar rechts: Gustaaf Blommaert, de baas van de klompenmakerij Camiel Blommaert, Albert Blommaert (zoon van de baas), Frans Nijs, Ernest Duerinck en Francois Blommaert (woont thans in de 's-Gravenstraat te Clinge). Zittend kijkt Rene Blommaert ons aan. Duidelijk is weer het zogenaamde "krammes" te zien, dat werd gebruikt om de buitenvorm aan de klompen te geven. Als bijzonderheid kan worden gemeld dat Francois Blommaert van huis uit klompenmaker is geweest. In 1919 kwam hij als volontair op de Clingse gemeentesecretarie, waar hij werkzaam was tot 1967. Thans is in dit pand de slagerij van R. Cerpentier gevestigd.

32. Nadat op 12 maart 1915 pastoor J.J. Serrarens de Heilige Henricusparochie van Clinge had veriaten, werd hij als pastoor opgevolgd door c.J. Oomen. Diens installatie had in alle stilte plaats, omdat het toen oorlog was (de Eerste Wereldoorlog, 1914-1918). Een veertigtal Belgische vluchtelingen woonde toen ook in de pastorie. Op 9 augustus 1916 werd onder het pastoraat van c.J. Oomen de bewaarschool verbouwd en deed Albert Vercau teren op 11 juni 1917 zijn eerste heilige mis. Op 12 november 1919 verliet pastoor Oomen de parochie van de Heilige Henricus en hij werd opgevolgd door c.J. Verbunt.

33. We zien hier een opname van het interieur van de rooms-katholieke kerk, gewijd aan de Heilige Henricus en gelegen aan de 's-Gravenstraat in Clinge. In de loop der jaren zijn de kansel (de preekstoel) en de beelden uit het interieur verdwenen. Maar hier zien we ze nog. Evenals dat ook op andere plaatsen het geval is, gaat in Clinge het kerkbezoek weI achteruit en het is dan ook gering. Slechts vijftien procent van de Clingse bevolking gaat nog naar de kerk en dat zijn meestal nog de ouderen. De huidige pastoor is J.F.M. van der Heyden (een zoon van het schoolhoofd uit het naburige Nieuw-Namen), die in de pastorie naast deze kerk woont. Dit plaatje houdt de herinnering aan de oude toestand binnenin de kerk levend!

Clinge (Zeeland)

Dorpz icht

34. Volgens het opschrift toont dit plaatje ons een "Dorpzicht" in Clinge. We kijken hier in een gedeelte van de 's-Gravenstraat. Links staat het voormalige cafeetje van Govert van Duyse, die de laatste bewoner was, en dat thans onbewoond is en in vervallen staat verkeert. Daarnaast staat de woning van wagenmaker Bolssens, die in de loop der jaren werd verbouwd en waarin Rafael Vonck woonde, die machinebankwerker was. In de daaropvolgende ruimte werden destijds nieuwe huizen gebouwd. Verder kijken we tegen de zijgevel van het huis aan, waarin thans metselaar-aannerner A.J. de Bruyn een hobbyhuis heeft voor zogenaamde "zelfdoeners", die daar ruimschoots materiaal kunnen kopen. Verderop zien we cafe "De Troubadour", waarvan B.J. Stienen de eigenaar is. Het oude pand aan de rechterzijde van de straat is destijds helemaal verbouwd. Thans is daarin het nieuwe elektriciteitsbedrijf en de radio- en televisiezaak van de firma P.M. van der Walle & Zn. gevestigd.

35. Daar er vroeger in Clinge heel wat klompenmakers waren, leek het de samensteller goed van hen een drietal plaatjes op te nemen. Hier zien we de klompenmakerij van Edmond Bauwens, die de rij opent. Vervolgens poseren, staande: Charles van Boven, Frans van Boven, Petrus Daelman en J.J. van den Broek. Zittend kijken ons aan: Jozef Bauwens en mevrouw Mathilde Bauwens-Zaaman. Het vak van klompenmaker komt niet zo veel meer voor in Clinge. Momenteel (tijdens het samenstellen van dit boekje, september-oktober 1977) zijn er nog drie klompenmakers in Clinge. In dit pand is momenteel de confectie- en manufacturenzaak van Alberdo gevestigd.

36. Hier zien we een heel oude foto, genomen even voor de Molenstraat in Clinge. Links staat de woning van Piet Bolssens, die begrafenisondernemer was. Rechts zien we het huis met houten schuurtje van Van Tienen. Nu woont daar diens zoon, Petrus' van Tienen, die op deze plaats een nieuwe woning heeft gebouwd. De hier nog aanwezige zogenaamde "kinderkopjes" zijn in de loop der jaren door gewone klinkers vervangen. Wie er allemaal op deze foto staan, kon men ons helaas niet meedelen. Mogelijk weten de ouderen uit Clinge nog wat namen te achterhalen.

37. Nog een oude opname van de voetbalvereniging "I.W.E.R.O." ("Ik Worstel En Rijs Op") uit Clinge, die werd genom en omstreeks 1920. Staande poseren, van links naar rechts: kapelaan A.J.B. Hoevenaars (thans emeritus pastoor, woonachtig in de Doenradestraat 160 te Breda), Louis Pilaet, Alo is Buysrogge, Eduard van der Kruyssen, Louis de Munter, Francois Blommaert, Joseph van Holle (keeper), Rene Blommaert, Hypoliet de Kuyper, Gustaaf Nijs, Theofiel Seghers, Petrus Willaert, Remie Verschueren en Joseph van den Branden. Gehurkt kijken ons aan: Robert van Craenenbroeck, Florent Blommaert, Alphons Vlaeminck, Alphons Piessens, Frans Willaert, Karel Verstraeten en Piet van der Walle. Vooraan zitten: August van Tienen, Charles Wiliaert, Joseph de Block (met bal), Piet de Roeck en Piet Drumont. De spelers dragen hier nog shirts met dwarse strepen in de oude kleuren wit-rood. Als bijzonderheid kan nog worden gemeld dat kapelaan A.J.B. Hoevenaars de parochie van Clinge diende van 1918 tot 1924, toen hij naar de omgeving van Breda vertrok.

38. In het begin van de jaren twintig werd een nieuwe weg aangelegd door de Molenstraat in Clinge, waardoor de oude zandweg tot het verleden behoorde. De totstandkoming van deze weg betekende een belangrijke verbetering in de ontsluiting van de kerkdorpen Clinge en Sint Jansteen. Ter gelegenheid van de opening van deze nieuwe weg werd deze foto gemaakt. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: E.F. van der Heyden (raadslid), C.D. Smet (raadslid), J.B. van den Broeck (gerneentearb eider), Petrus Bolssens (raadslid), Th.E. Praet (raadslid), F. Leenknecht (raadslid), J. Lagay (raadslid), Aug. Plasschaert (raadslid) en Corn. Bleyenbergh (raadslid). Zittend kijken ons aan: Hon.F. Vercauteren (raadslid), C.F. Weemaes (dijkgraaf van de Clingepolder), Honore Rottier (ontvangergriffier van de Clingepolder), burgemeester C.F. de Deckere (met ambtsketen; hij was burgemeester van Clinge van 1920 tot 1924), M. van der Born (gemeentesecretaris) en Ser. van Duyse. Het zullen vooral de ouderen uit Clinge zijn, die van deze groep nog personen zullen herkennen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek